Lindtneria

Skinnsvampar är ingen homogen grupp utan består av många familjer och släkten

Nedan presenterar jag de släkten med max 2 arter 

Aleurodiscus : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Aleurodiscus amorphus  - (skålskinn), Aleurodiscus aurantius -  (nyponskinn)

Basidioradulum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Basidioradulum radula  - (piggplätt)

 

Byssomerulius : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Byssomerulius albostramineus -  (laxgröppa), Byssomerulius corium (pappersgröppa)

Chondrostereum : 1 art iDyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Chondrostereum purpureum -  (purpurskinn)

Cylindrobasidium : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cylindrobasidium evolvens -  (mjukskinn)

Cytidia : 1 art  i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Cytidia salicina  - (sälgplätt)

Etheirodon : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Etheirodon fimbriatum - (franstagging)

Globulicium :  1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Globulicium hiemale - (fläckskinn)

Hydnocristella : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Hydnocristella himantia - (narrtagging)

Hymenochaetopsis : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Hymenochaetopsis tabacina  - (kantöra), Hymenochaetopsis corrugata  - (sprickborstskinn)

 

Laxitextum : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Laxitextum bicolor - (tvåfärgsskinn)

Merulius : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Merulius tremellosus - (dallergröppa)

Radulomyces  : 2 arter i Dyntaxa, 2 arter påträffade i Sverige

Radulomyces confluens - (blötskinn), Radulomyces molaris (grovtagging)

 

Xylobolus : 1 art i dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Xylobolus frustulatus  - (rutskinn)

Aleurodiscus amorphus - Skålskinn

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Döda och döende, kvarsittande grangrenar. Även ädelgran Abies spp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Aleurodiscus amorphus - Skålskinn. Sweden, Östergötland, Omberg, Storpissan. 2015-05-02. (2)
Aleurodiscus amorphus - Skålskinn. Sweden, Östergötland, Omberg, Storpissan. 2015-05-02. (2)
Aleurodiscus amorphus - Skålskinn. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Aleurodiscus amorphus - Skålskinn. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)

Basidioradulum radula  - Piggplätt

Ekologi : Lövskog. Sällan barrskog. På döda kvarsittande grenar och på döda klena stammar av lövträd, särskilt björk och al. Sällan på barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (6)
Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (6)
Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (5)
Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (5)
Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (3)
Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Gantofta, Sliprännorna. 2007-12-05. (3)
Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Basidioradulum radula - Piggplätt
Basidioradulum radula - Piggplätt

Basidioradulum radula - Piggplätt. Sweden, Skåne, Munka Ljungby, Hällorna. 2018-04-08

Byssomerulius corium - Pappersgröppa

Ekologi :Löv- och blandskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd, helst asp och sälg. Fuktig mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-16. (5)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-16. (5)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-16. (4)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-16. (4)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Vallåkra, Borgens NRV. 2016-02-19. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (4)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29. (4)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08.
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08.
Byssomerulius corium - Pappersgröppa
Byssomerulius corium - Pappersgröppa

Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2020-01-25

Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (1)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(7)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(7)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(9)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(9)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (2)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (2)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(5)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(5)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(8)
Byssomerulius_corium_-_Pappersgröppa._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(8)
Byssomerulius corium - Pappergröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29.
Byssomerulius corium - Pappergröppa. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-29.
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Rollsberga, Rövarkulan 2014-04-18. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (1)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (3)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, skåne, Ödåkra, Björka skog. 2015-01-17. (3)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (4)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (4)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (2)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (2)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (3)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-11-12. (3)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (3)
Byssomerulius corium - Pappersgröppa. Sweden, Skåne, Vallåkra, Borgen. 2008-01-09. (3)

Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn

Ekologi : Lövskog. Sällan barrskog. Döda och levande lövträd, sällan barrträd. Stubbar och stammar av stående och liggande träd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22. (1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22. (1)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (16)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (16)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (3)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (3)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (2)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (2)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (7)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (7)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (11)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (11)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (12)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (12)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (8)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (8)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (10)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (10)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-15.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-15.
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (6)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (6)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-01-05 (43)
Chondrostéreum purpúreum Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-01-05 (43)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (3)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (3)
Chondrostéreum_purpúreum_-_Purpurskinn._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._2008-01-30._(1)
Chondrostéreum_purpúreum_-_Purpurskinn._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Karlslundsparken._2008-01-30._(1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne Helsingborg, Välaskogen 2013-01-05. (3)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne Helsingborg, Välaskogen 2013-01-05. (3)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne Helsingborg, Välaskogen 2013-01-05. (1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne Helsingborg, Välaskogen 2013-01-05. (1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2015-12-23. (1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2015-12-23. (1)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-12-10.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2015-12-23. (4)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsgatan. 2015-12-23. (4)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (6)
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (6)
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Chondrostereum purpureum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (
Chondrostéreum purpúreum - Purpurskinn. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Koppparhatten. 2009-11-20. (

Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn

Ekologi : Lövskog. Sällan barrskog. Bark på liggande stammar och grenar samt döda stående träd. Även på snittytor av ved. Helst lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(2)
Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(2)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (1)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (1)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (2)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (2)
Cylindrobasidium laeve - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (1)
Cylindrobasidium laeve - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (1)
Cylindrobasidium laeve - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (2)
Cylindrobasidium laeve - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (2)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (3)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (3)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (4)
Cylindrobasidium evolvens - Mjukskinn. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2014-01-04. (4)
Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(1)
Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(1)
Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(3)
Cylindrobasidium_evolvens_-_Mjukskinn._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2010-01-20._(3)

Cytidia salicina - Sälgplätt

Ekologi : Löv- och blandskog, buskmark, stränder och vägkanter. Bark på torra, kvarsittande grenar och kvistar av Salix-arter, särskilt sälg samt bind- och gråvide Salix aurita resp. S. cinerea.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.
Cytidia salicina - Sälgplätt. Sweden, Sörmland, Katrineholm, Fjällskäfte naturreservat. 2015-09-04.

Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved på liggande stammar och grenar av asp, ask och björk. Sällan på ek, al, alm, rönn och barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Etheirodon fimbriatum - Franstagging
Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Hälsingland, Enånger, Långvind. 2018-09-06.

Etheirodon fimbriatum - Franstagging
Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Hälsingland, Enånger, Långvind. 2018-09-06.

Etheirodon fimbriatum - Franstagging
Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Hälsingland, Enånger, Långvind. 2018-09-06.

Etheirodon fimbriatum - Franstagging
Etheirodon fimbriatum - Franstagging

Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Hälsingland, Enånger, Långvind. 2018-09-06.

Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01. (3)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01. (3)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (5)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (5)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (6)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (6)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (3)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (3)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (4)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (4)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01. (4)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-02-01. (4)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (7)
Etheirodon fimbriatum - Franstagging. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (7)

Globulicium hiemale - Fläckskinn

Ekologi : Barrskog. Naken ved av gran, tall och en.

Sällan på thuja.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Globulicium hiemale - Fläckskinn
Globulicium hiemale - Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sweden. Skåne, Vedema, Bjärnum. 2020-04-12 ( Substrat Juniperus communis var. communis - vanlig en)

Globulicium hiemale - Fläckskinn
Globulicium hiemale - Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29 (Substrat, Picea abies - gran)

Globulicium hiemale - Fläckskinn
Globulicium hiemale - Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29 (Substrat, Picea abies - gran)

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sporer, glubosa10,0 - 14,0 µm.

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sporer, glubosa10,0 - 14,0 µm.

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Sporer, glubosa10,0 - 14,0 µm.

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(3)
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(3)

Globulicium hiemale - Fläckskinn, Basidier

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(4)
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(4)

Globulicium hiemale - Fläckskinn, Basidier

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(2)
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(2)

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Cystidier och kristaller

Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(6)
Globulicium_hiemale_-_Fläckskinn_(6)

Globulicium hiemale - Fläckskinn. Cystidier och kristaller

Knapp

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT)

Ekologi : Narrtaggingen växer på döda stammar av lövträd, någon sällsynt gång på barrträd. I ett fall växte den på barken av en grov, levande ek, en halv till en meter upp på stammen. Den förekommer annars mest på lågor på mullrika marker nära vatten, i täta lundsnår, eller i fuktiga raviner, gärna där marken är stenig. Arten tycks fordra en hög luftfuktighet.

Känntecken : Narrtagging bildar 2–7 mm långa, nedåtriktade smala och regelbundna taggar som växer ut från en vit, steril, i kanten fransad mycelmatta. Fruktkropparna, som bildas på hösten, är först smutsvita sedan ockrafärgade med gråröd ton.

Bofast och reproducerande

Arten är i Sverige funnen på spridda platser från Skåne till Hälsingland. Den finns också i södra Norge och i södra Finland, men torde saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordamerika och troligen också de norra delarna av Asien. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor.

Hydnocristella himantia - Narrtagging (N
Hydnocristella himantia - Narrtagging (N

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-24.

Hydnocristella himantia - Narrtagging (N
Hydnocristella himantia - Narrtagging (N

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-24.

Hydnocristella himantia - Narrtagging (N
Hydnocristella himantia - Narrtagging (N

Hydnocristella himantia - Narrtagging (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärk. 2015-10-24.

Hymenochaetopsis tabacina -  Kantöra

Ekologi : Dåligt med info på Dyntaxa men kantöra återfinns oftast i fuktiga områden på salix sp. men hittas även på vedartade örter och hallon m.fl. 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (3)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (3)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22. (7)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22. (7)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. På hallon. 2011-02-01 . (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. På hallon. 2011-02-01 . (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. På hallon. 2011-02-01 . (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. På hallon. 2011-02-01 . (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22. (8)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22. (8)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Söderåsen, Grinhusen 2013-03-03.
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Söderåsen, Grinhusen 2013-03-03.
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2007- 12-30. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2010-03-18. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2010-03-18. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (4)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2010-03-18. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2010-03-18. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-03-15. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-03-15. (1)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-09. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (5)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-08. (5)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Klåveröd, Grindhusen. Tranerödsmosse. 2009-03-3
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-07. (3)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-01-07. (3)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (2)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra

Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2020-01-25

Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra

Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2020-01-25

Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (3)
Hymenochaetopsis tabacina - Kantöra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-12-18. (3)

Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn

Ekologi : Lövskog, helst bokskog. Sällan blandskog. Stubbar, stammar och grenar av liggande och döda, stående träd, bl.a. bok, al, björk, hassel, ask, asp, sälg, rönn m.fl.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14.
Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14.
Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14. (10)
Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14. (10)
Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14. (9)
Laxitextum bicolor - Tvåfärgsskinn. Sweden, Skåne Billinge. 2017-04-14. (9)

Phlebia tremellosa - Dallergröppa

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av lövträd, särskilt björk. Ofta fuktig mark. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Radulomyces confluens - Blötskinn

Ekologi : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Bark och murken ved på grenar och liggande och döda, stående stammar av barr- och lövträd samt buskar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Merulius tremellosus
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn

Radulomyces confluens - Blötskinn. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2020-02-08

Radulomyces_confluens_-_Blötskinn
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn

Radulomyces confluens - Blötskinn. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2020-02-08

Radulomyces_confluens_-_Blötskinn
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn

Radulomyces confluens - Blötskinn. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2020-02-08

Radulomyces confluens - Blötskinn
Radulomyces confluens - Blötskinn

Radulomyces confluens - Blötskinn. Sporer, 6,0 - 9,0 (10,0) x 6,0 - 9,0 µm

Radulomyces confluens - Blötskinn
Radulomyces confluens - Blötskinn

Radulomyces confluens - Blötskinn. Sporer, 6,0 - 9,0 (10,0) x 6,0 - 9,0 µm

Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(3)
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(3)

Radulomyces confluens - Blötskinn

Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(2)
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(2)

Radulomyces confluens - Blötskinn

Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(6)
Radulomyces_confluens_-_Blötskinn_(6)

Radulomyces confluens - Blötskinn

Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT)

Ekologi : Rutskinn lever som vednedbrytare på främst gammal, grov ek där den orsakar kärnröta i stam och grova grenar. Svampens mycel bryter ned vedens lignin och cellulosa fläckvis så att det slutligen bildas små avlånga hålrum i veden. Den bildar fruktkroppar på grova barklösa grenar på trädet. Fruktkroppsbildningen fortsätter under många år på fallna grova grenar och på fallna stammar där mer än meterlånga fruktkroppsstråk kan bildas på den nakna veden.

(Kännetecken - Rutskinn är en vedlevande svamp med 1–5 mm tjocka, resupinata (vidväxta) fleråriga fruktkroppar. Den bildar först små isolerade, rundade till avlånga kuddar. Dessa växer ofta ihop, men spricker senare upp i många, 3–10 (–15) mm breda, polygonlika ”delfruktkroppar”. De enskilda delfruktkropparna, som växer till i tjocklek med ett skikt för varje tillväxtperiod, kan ha nästan lodräta sidor eller vara ± starkt avsmalnande mot substratet. Sidorna och den del som är vänd mot substratet är ± tydligt zonerade, först brunfiltade, sedan kala och svarta. Hymeniet är ljusgrått till gråbeige. Fruktkroppen är i torrt tillstånd trähård. Delfruktkropparnas utbredning på substratet varierar starkt, från några centimeter stora fläckar till mer än meterlånga och decimeterbreda stråk. Svampens mosaikartade utseende tillsammans med substratet gör den lätt att känna igen i fält.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (3)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (3)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (5)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (5)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (3)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (3)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (5)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (5)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (4)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (4)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (1)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (1)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (2)
Xylobolus frustulatus - rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-21. (2)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (2)
Xylobolus frustulatus - Rutskinn (NT). Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs 2009-10-17 (2)