top of page

Piloderma

Piloderma byssinum (ullskinn), Piloderma fallax (gultrådsskinn), Piloderma lanatum (storsporigt ullskinn), Piloderma olivaceum (mörkt ullskinn)

Piloderma sphaerosporum

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              5                                  5                            5

Piloderma fallax - Gultrådsskinn

EKOLOGI : Ingen info på Dyntaxa. Verkar förkomma i alla typer av skog ofta på undersidan av murkna grenar.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page