Amanita - Flugsvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     31                                        27                                26

Varietet                              6                                         6                                  6

Form                                   7                                          5                                  4

 

 

Amanita arctica (björkkamskivling), Amanita argentea, Amanita battarrae (zonkamskivling), Amanita beckeri

Amanita ceciliae (jättekamskivling) 

Amanita citrina (vitgul flugsvamp) Amanita citrina f. alba, Amanita citrina f. citrina

Amanita crocea (orange kamskivling), Amanita eliae (isabellflugsvamp

Amanita excelsa (gråfotad flugsvamp) - Amanita excelsa f. alba

Amanita flavescens (blekgul kamskivling). Amanita franchetii (gulbrämad flugsvamp), Amanita friabilis (alflugsvamp)

Amanita fulva (brun kamskivling), Amanita gemmata (gul flugsvamp), Amanita groenlandica (grönländsk kamskivling)

Amanita lividopallescens (bleknande kamskivling), Amanita magnivolvata, Amanita mortenii (Mortens kamskivling)

Amanita muscaria (röd flugsvamp/brun flugsvamp) Amanita muscaria var. regalis (brun flugsvamp)

Amanita muscaria var. muscaria (röd flugsvamp)

Amanita nivalis (snökamskivling), Amanita olivaceogrisea, Amanita pachyvolvata, Amanita pantherina (panterflugsvamp)

Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) Amanita phalloides var. albaAmanita phalloides var. phalloides

Amanita porphyria (mörkringad flugsvamp)

Amanita rubescens (rodnande flugsvamp) Amanita rubescens f. albaAmanita rubescens f. rubescens

Amanita solitaria, Amanita strobiliformis (flockflugsvamp)

Amanita submembranacea (gråstrumpig kamskivling) Amanita submembranacea var. bispora

Amanita submembranacea var. submembranacea

Amanita vaginata (grå kamskivling/vit kamskivling) Amanita vaginata f. alba (vit kamskivling)

Amanita vaginata f. vaginata (grå kamskivling)

Amanita virosa (vit flugsvamp)

Amanita citrina - Vitgul flugsvamp

Ekologi : Löv, barr, ädel och löv/barrblandskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Oregården,, 2014-09-06. (1)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18.__(4)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18.__(1)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18.__(3)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-07.__(2)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21.  (1)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen 2013-09-21.  (2)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Oregården,, 2014-09-06. (3)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Oregården,, 2014-09-06. (2)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-09-26._(5)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-07.__(1)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-07.__(4)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-09-26._(4)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09.
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09.
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-07.__(3)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-09-26._(1)
Amanita_citrina_-_Vitgul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-09-26._(3)
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sporer, 8,0-10,0 x 6,0-9,0 µm. Basidier, 45,0 - 15,0 µm.
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sporer, 8,0-10,0 x 6,0-9,0 µm. Basidier, 45,0 - 15,0 µm.
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sporer, 8,0-10,0 x 6,0-9,0 µm. Basidier, 45,0 - 15,0 µm.
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sporer, 8,0-10,0 x 6,0-9,0 µm. Basidier, 45,0 - 15,0 µm.
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp
Amanita citrina - Vitgul flugsvamp. Sporer, 8,0-10,0 x 6,0-9,0 µm. Basidier, 45,0 - 15,0 µm.
Visa mer

Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp

Ekologi : Lövskog, löv/barrblandskog, trädbärande gräsmark. 

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_spissa_-_Gråfotad_flugsvamp
Amanita spissa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp. 2017-06-17.
Amanita_spissa_-_Gråfotad_flugsvamp
Amanita spissa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp. 2017-06-17.
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp, Askehallarna. 2008-09-23. (
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp, Askehallarna. 2008-09-23. (
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (13)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18. (12)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Örkelljunga, Lillsjön norra 2011-07-29. (1)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (3)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (1)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (2)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp, Askehallarna. 2008-09-23.
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp, Askehallarna. 2008-09-23.
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp, Askehallarna. 2008-09-23.
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-08-30 (1)
Amanita excelsa - Gråfotad flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-08-30 (2)
Visa mer

Amanita gemmata - Gul flugsvamp

Ekologi : En art som åtminstone i Sverige troligen bara bildar mykorrhiza med tall. I Sverige är den enbart påträffad i sandig tallskog, särskilt i kustnära lägen och även i Danmark uppges arten växa på samma sätt. I Tyskland är arten också knuten till varma och torra lägen, men är funnen i fler skogstyper och sägs kunna växa med flera trädslag, både löv- och barrträd. Arten uppges vara kalkskyende. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06 (2)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06 (1)
Amanita_gemmata_-_Gul_flugsvamp._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(2)
Amanita_gemmata_-_Gul_flugsvamp._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14_(1)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (2)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (1)
Amanita_gemmata_-_Gul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(2)
Amanita_gemmata_-_Gul_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Sandhammaren._2013-11-16.__(1)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.. 2010-11-13. (1)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.. 2010-11-13. (3)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (4)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (3)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.. 2010-11-13. (2)
Amanita gemmata - Gul flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet.. 2010-11-13. (4)
Visa mer

Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp

Ekologi : I alla typer av skog och mark

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Hittarp,Kruareliden. 2019-08-30
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (1
Amanita_muscaria_var._muscaria_-_Röd_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16 (41)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (49)
Amanita muscaria, Röd flugsvamp. Sweden, Blekinge, Holmsjö Parismåla. 2008-08-30 (13)
Röd_flugsvamp,_Amanita_muscaria._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2013-08-31_(32)
Amanita_muscaria_var._muscaria_-_Röd_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_._(2
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Amanita muscaria var
Amanita muscaria var
Amanita muscaria var
Röd flugsvamp, Amanita muscaria. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08 (6)
Amanita muscaria, Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22 med Hans Ö (2)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria, Röd flugsvamp. Sweden, Blekinge, Holmsjö Parismåla. 2008-08-30 (14)
Amanita muscaria, Röd flugsvamp. Sweden, Blekinge, Holmsjö Parismåla. 2008-08-30 (11)
Amanita muscaria, Röd flugsvamp. Sweden, Blekinge, Holmsjö Parismåla. 2008-08-30 (12)
Amanita_muscaria,_Röd_flugsvamp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö_Parismåla._2008-08-30_(7)
Amanita_muscaria,_Röd_flugsvamp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö_Parismåla._2008-08-30_(8)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (4)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (7)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (8)
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Amanita muscaria var. muscaria - Röd flugsvamp. Sweden Skåne, Helsingborg, Örby ängar. 2016-10-19. (
Visa mer

Amanita muscaria var. regalis - Brun flugsvamp

Ekologi : Ingen info i DynTaxa. Några av fynden i granplantage, troligen gammal betesmark och troligen lite högt PH. En del av fynden från kallkrik barrskog i Gysinge, Gästrikland.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita muscaria var
Amanita muscaria var. regalis - Brun flugsvamp.
Amanita muscaria var
Amanita muscaria var
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var
Amanita_muscaria_var
Amanita muscaria var
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var._regalis_-_Brun_flugsvamp._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-0
Amanita_muscaria_var
Amanita_muscaria_var
Visa mer

Amanita pantherina - Panterflugsvamp

Ekologi : Lövskog och park. Sällan barrskog. Marken. Med bl.a. bok, ek och lind.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_pantherina_-_Panterflugsvamp._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(1)
Amanita_pantherina_-_Panterflugsvamp._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(2)
Amanita pantherina - Panterflugsvamp. Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26.
Amanita_pantherina_-_Panterflugsvamp._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07.
Amanita pantherina - Panterflugsvamp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04. (1)
Amanita_pantherina_-_Panterflugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-10-14._(1)
Amanita_pantherina_-_Panterflugsvamp._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-10-14._(2)
Visa mer

Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp

Ekologi : Lövskog och park, helst ängsek- och ängsbokskog. Mulljord. Näringsrik mark. Med ädellövträd bl.a. ek, bok och hassel. (En av våra giftigaste svampar)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_phalloides_-_Lömsk_flugsvamp.Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget.__2010-09-07._(2)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01.
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp.Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2013-08-31. (1)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (22)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (21)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (20)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (24)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (2)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (2)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Oregården,, 2014-09-06. (4)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Oregården,, 2014-09-06. (1)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommamölla. 2016-09-11 (2)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp.Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (23)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2013-08-31. (1)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommaravinen. 2017-08-23 (4)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp.Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (3)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp.Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (2)
Amanita phalloides - Lömsk flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2013-08-31. (2)
Visa mer

Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp

Ekologi : Barrskog, sällan bokskog. Marken. Med barrträd, sällan bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita porphyria, Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2008-09-23. (2)
Amanita porphyria, Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2008-09-23.
Amanita porphyria, Mörkringad flugsvamp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
Mörkringad flugsvamp, Amanita porphyria. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (5)
Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (4)
Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (2)
Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (22)
Amanita porphyria - Mörkringad flugsvamp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (1)
Amanita_porphyria_-_Mörkringad_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10_
Visa mer

Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp

Ekologi : Barr- och lövskog samt park. Marken.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(43)
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04.
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(7)
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29 (4)
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29 (2)
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne. Jällabjär 2015-08-29.
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp
Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27.__(7)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27.__(12)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27.__(5)
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27.
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27 (4)
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27 (3)
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27 (2)
Amanita_rubescens,_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Järavallen._2013-08-23._(18)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(6)
Amanita_rubescens,_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Järavallen._2013-08-23._(23)
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (21)
Rodnande flugsvamp, Amanita rubescens. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallahus. 2014-06-29. (7)
Amanita_rubescens,_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Järavallen._2013-08-23._(22)
Amanita rubescens, Rodnande flugsvamp. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27 (1)
Amanita_rubescens,_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Landskrona,_Järavallen._2013-08-23._(21)
Rodnande flugsvamp, Amanita rubescens. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallahus. 2014-06-29. (5)
Visa mer

Amanita rubescens - Rodnande flugsvamp (ljus variant som inte är med som varitet eller form hittad i ädellövskog)

Ekologi : Barr- och lövskog samt park. Marken.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(2)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(5)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(4)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-08-30._(3)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2013-09-05._(1)
Amanita_rubescens_-_Rodnande_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Vrams_Gunnarstorp_2013-09-05.__(2
Visa mer

Amanita strobiliformis - Flockflugsvamp (VU)

Ekologi : Arten bildar mykorrhiza med lövträd i ängsboksskog, ädellövskog och parker. Bok och björk har omnämnts vid de få svenska fynden, men troligen är inte arten särskilt substratbunden och kan säkerligen växa även med andra trädslag. I litteraturen anges den ofta som kalkbunden, men detta kan knappast stämma eftersom flera av de svenska lokalerna ligger i utpräglat sura områden. Endast växtplatserna i nordöstra Skåne ligger på kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_strobiliformis_-_Flockflugsvamp_(VU)._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(3)
Amanita_strobiliformis_-_Flockflugsvamp_(VU)._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(7)
Amanita_strobiliformis_-_Flockflugsvamp_(VU)._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(6)
Amanita_strobiliformis_-_Flockflugsvamp_(VU)._Sweden,_Skåne,_Bäckaskogs_slott._2014-10-12._(4)
Visa mer

Amanita virosa - Vit flugsvamp

Ekologi : Barr- och blandskog, helst blåbärsgranskog. Fuktig, mager och sur mark, bland mossa. Med gran, björk, bok m.fl. (En av våra giftigaste svampar)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2014-08-07. (2)
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(1)
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-10-10. (2)
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-08-30. (2)
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04. (2)
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_kristianstad,_Balsberget._2010-09-07.
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten_2014-08-07.
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04. (1)
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Blekinge,_Holmsjö._2009-08-26._(2)
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-10-10. (1)
Amanita virosa - Vit flugsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-08-30. (1)
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12.
Amanita_virosa_-_Vit_flugsvamp._Sweden,_Skåne,__Vedema._2014-08-23._(1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan