top of page

Spricklingar : Flera släkten har spricklingar och här sammlar jag dem.

 

 

Hysterium :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                   2                         2                                 2

Hysterium acuminatum, Hysterium pulicare (reffelsprickling)

Hysterobrevium

Hysterium acuminatum

Ekologi : Lövskog. Bark och ved av döda lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hysterium pulicare - Reffelsprickling. 

Ekologi : Lövskog. Bark och murken ved av olika lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor.

Notering: Sporerna har stort spann, i litteraturen från 16,0 - 40,0 x 6,0 - 12,0 µm.

bottom of page