top of page

Hysterobrevium :
 

Hysterobrevium mori, Hysterobrevium smilacis

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                  2                            2

Hysterobrevium smilacis

EKOLOGI : Lövskog. Döda grenar (ved) av lövträd, gärna alm

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page