top of page

Inocybe - Trådingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 5                                          5                                   5

Art                                    211                                      178                               178

Varietet                             16                                        14                                 14

Inocybe abjecta (filttråding), Inocybe acuta (spetstråding), Inocybe acutoides, Inocybe adaequata (vintråding), Inocybe aeruginascens

Inocybe agardhii (ringtråding), Inocybe albomarginata, Inocybe alboperonata, Inocybe albovelutipes, Inocybe alnea, Inocybe alpigenes

Inocybe ambigua, Inocybe amblyspora, Inocybe amethystina, Inocybe amicta, Inocybe angulatosquamulosa

Inocybe appendiculata (tandtråding), Inocybe arenicola, Inocybe argenteolutea, Inocybe arthrocystis, Inocybe assimilata (umbratråding)

Inocybe asterospora (stjärntråding), Inocybe aurea, Inocybe auricoma (ockratråding), Inocybe baltica. Inocybe bongardii (dofttråding)

Inocybe borealis, Inocybe boreocarelica, Inocybe bresadolae, Inocybe brunneotomentosa, Inocybe bufonia, Inocybe bulbosissima

Inocybe calamistrata (grönfotstråding), Inocybe calida, Inocybe calospora (taggsporig tråding), Inocybe caprimulgi, Inocybe castanea

Inocybe cervicolor (hjorttråding), Inocybe chelanensis, Inocybe chlorochroa, Inocybe cincinnata (violtråding), Inocybe concinnula

Inocybe cookei (gultråding), Inocybe corydalina (grönpucklig tråding), Inocybe cryptocystis, Inocybe curvipes (sommartråding)

Inocybe decemgibbosa, Inocybe decipiens (pudertråding), Inocybe delecta, Inocybe diabolica, Inocybe dulcamara (bittersöt tråding)

Inocybe dulcamaroides, Inocybe dunensis (dyntråding), Inocybe egenula, Inocybe ericetorum, Inocybe erinaceomorpha

Inocybe erubescens (gifttråding), Inocybe exilis, Inocybe favrei, Inocybe fibrosa (jättetråding), Inocybe fibrosoides (stortråding)

Inocybe flavella, Inocybe flocculosa (luddtråding), Inocybe fraudans (pärontråding), Inocybe fulvipes, Inocybe furfurea

Inocybe fuscescentipes, Inocybe fuscidula (strecktråding), Inocybe fuscomarginata, Inocybe geophylla (sidentråding), Inocybe geraniodora

Inocybe giacomi, Inocybe godeyi (rödflammig tråding), Inocybe godfrinioides, Inocybe gracillima, Inocybe grammata, Inocybe granulosa

Inocybe griseolilacina (lilafotstråding), Inocybe griseoscabrosa, Inocybe griseovelata (gråpucklig tråding), Inocybe gymnocarpa

Inocybe haemacta (hästtråding), Inocybe heimii, Inocybe hirculus, Inocybe hirtella (mandeltråding), Inocybe huijsmanii, Inocybe humilis

Inocybe hygrophorus, Inocybe hypotheja, Inocybe hystrix (piggtråding), Inocybe immaculipes, Inocybe incarnata (rodnande pärontråding)

Inocybe inodora (vittoppig tråding), Inocybe involuta, Inocybe jacobi, Inocybe kittilensis, Inocybe krieglsteineri

Inocybe lacera (mörktråding), Inocybe lacunarum, Inocybe lanatodisca, Inocybe langei (Langes trådskivling)

Inocybe lanuginosa (spärrfjällig tråding), Inocybe lapponica, Inocybe latispora, Inocybe leiocephala, Inocybe leptocystis

Inocybe leptophylla (tofstråding), Inocybe leucoblema, Inocybe leucoloma, Inocybe lilacina (violett sidentrådskivling), Inocybe lindrothii

Inocybe luteipes, Inocybe maculata, Inocybe malenconii, Inocybe margaritispora, Inocybe melanopus

Inocybe microspora (småsporig tråding), Inocybe mimica, Inocybe mixtilis (löktråding), Inocybe moelleri, Inocybe monochroa

Inocybe multicoronata, Inocybe muricellata, Inocybe myriadophylla, Inocybe mytiliodora, Inocybe napipes (knöltråding)

Inocybe nematoloma, Inocybe nemorosa, Inocybe nitidiuscula (mosstråding), Inocybe oblectabilis, Inocybe obscurobadia

Inocybe obsoleta (blek topptråding), Inocybe obtusiuscula, Inocybe ochroalba, Inocybe ohenojae, Inocybe oreina, Inocybe pallida

Inocybe paludicola, Inocybe paludinella, Inocybe pargasensis, Inocybe pelargonium, Inocybe perlata, Inocybe petiginosa (dvärgtråding)

Inocybe phaeodisca, Inocybe phaeoleuca (dadeltråding), Inocybe piricysti, Inocybe porcorum, Inocybe posterula (skuggtråding)

Inocybe praetervisa (grånande tråding), Inocybe proximella, Inocybe pruinosa (mörk dyntrådskivling)

Inocybe pseudoasterospora (rättiktråding), Inocybe pseudocookei, Inocybe pseudodestricta, Inocybe pseudohiulca, Inocybe pseudoreducta

Inocybe pseudoteraturgus,Inocybe purpureobadia, Inocybe pusio (snustråding), Inocybe putilla, Inocybe queletii, Inocybe quietiodor

Inocybe relicina, Inocybe rennyi, Inocybe rimosa (topptråding), Inocybe rivularis, Inocybe rupestris, Inocybe saliceticola, Inocybe salicis

Inocybe salicis-herbaceae, Inocybe sambucina (vittråding), Inocybe semifulva, Inocybe serotina, Inocybe silvae-herbaceae

Inocybe sindonia (blektråding), Inocybe soluta, Inocybe splendens, Inocybe spuria, Inocybe squamata (toppfjällig tråding)

Inocybe squarrosa (liten piggtråding), Inocybe stangliana, Inocybe stellatospora, Inocybe stenospora, Inocybe subbrunnea

Inocybe subcarpta, Inocybe subgranulosa, Inocybe subhirsuta, Inocybe subnudipes, Inocybe subpaleacea, Inocybe subporospora

Inocybe subrimosa, Inocybe substellata, Inocybe suecica, Inocybe tabacina, Inocybe tarda, Inocybe taxocystis

Inocybe tenebrosa (svartfotad trådskivling), Inocybe teraturgus, Inocybe terrigena (fjällig ringtråding), Inocybe tigrinella

Inocybe tjallingiorum, Inocybe transitoria, Inocybe tricolor (balsamtråding), Inocybe umbratica, Inocybe umbrinella, Inocybe umbrinofusca

Inocybe undulatospora, Inocybe urceolicystis, Inocybe velata, Inocybe whitei (rodnadstråding), Inocybe vulpinella

Inocybe acuta/proximella/striata, Inocybe borealis/giacomi, Inocybe leiocephala/subbrunnea, Inocybe maculata/lanatodisca (fläcktråding)

Inocybe splendens s. lat.

Inocybe adaequata - Vintråding

Ekologi : Blandad ädellövskog, skogsbryn, hagmark och park. Näringsrik och kalkhaltig mark. Med ek och bok. Sannolikt värmekrävande.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe agardhii - Ringtråding

Ekologi : Fuktig buskmark och triviallövskog. Marken. Med sälg/vide och al.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe asterospora - Stjärntråding

Ekologi : Lövskog och park. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe cookei - Gultråding
EKOLOGI : Finare rötter och rottrådar. Ädellövträd / Hardwood forest trees – Triviallövträd / Trivial deciduous forest trees

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Inocybe dulcamara - Bittersöt tråding

Ekologi : Kalfjäll, barrskog, vägkanter och skogbryn. Kalkrik mark, på sand. Ofta med sälg/vide.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe erubescens - Gifttråding

Ekologi : Ädellövskog och park. Blottlagd jord och bland gräs, t.ex. i gräsmattor. Näringsrik och kalkhaltig mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe geophylla  - Sidentråding

EKOLOGI : Löv- och blandskog, park och vägkanter. Sällan barrskog. Näringsrik mark. 

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Inocybe hirtella - Mandeltråding

Ekologi : Lövskog. Näringsrik, ofta kalkhaltig mark. Med lövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe hystrix - Piggtråding

Ekologi : Lövskog, bl.a. ek- och hasselblandskog samt bokskog. Marken. Med lövträd, särskilt ek, bok och hassel.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe lacera - Mörktråding

Ekologi : Öppen barrskog, skogsvägar och hedmark. Mager mark, på sand.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe lacera var. maritima - Sandtråding

Ekologi : Ej bedömd i Dyntaxa. ( mitt fyn där gjort på Ivön i gamla kaolinbrottet med björk och salix Sp.. kalkmark)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe lanuginosa - Spärrfjällig tråding

Ekologi : Alla skogstyper (?)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe lilacina - Violett sidentrådskivling

Ekologi : Alla skogstyper (?)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe muricellata

Ekologi : Skog, helst lövskog, men även barrskog samt park. Näringsrik mark. Med löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe petiginosa - Dvärgtråding

Ekologi : Bok- och ekskog. Marken. Med bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe proximella. 

Ekologi : Inga uppgifter i DynTaxa. Mitt fyntt fynd kalkrik betad blandskog med barr, trivial och ädellöv. Denna art går med gran enligt FN = (Funga Nordica)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe pusio - Snustråding

Ekologi : Ädellövskog. Fuktig, kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Inocybe whitei - Rodnadstråding

Ekologi : Lövskog, ängsgranskog och rik sumpgranskog. Näringsrik mark. I granskog på fuktig mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page