top of page

Mögel :  Allt mögel är svamp. Ingen lätt grupp då det finns så många olika familjer, släkten och arter många är svåra att artbestämma och det är inte så många som pysslar med de grupper som kan vara av intresse för oss "svampmänniskor". Så här blir det de mögel som jag hittat och en del har jag inte ens lyckats få namn på

Mögel Sp
EKOLOGI : På spillning av såväl gräsätare som köttätare
EKOLOGISK GRUPP : ?

Cladosporium algarum
EKOLOGI: Saprobisk på drivande brunalger och sjögräs, även drivved : Vårt fynd på ilandspolad, Laminaria digitata -Kelp 

EKOLOGISK GRUPP : ?
NOTERING : Cladosporium algarum är en svampart som beskrevs av Cooke & Massee 1888. Cladosporium algarum ingår i släktet Cladosporium och familjen Davidiellaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Wikipedia : Arten finns tyvärr ej med ännu i Artportalen eller SLU Artdatabanken - Artfakta.
LÄNK : https://www.marinefungi.org/species_monograph/133/algarum-/

Penicillium glaucoalbidum
EKOLOGI: På granbarr - Picea abies

EKOLOGISK GRUPP : ?

Pilobolus - Slungmögel
EKOLOGI: Ingen info i Dyntaxa men alla de fynd jag gjort har varit på spillning av gräsätare, Klöv, hjort, hare och kanin.
EKOLOGISK GRUPP : ?

Spinellus fusiger - Hättmögel
EKOLOGI : Ej bedömd men möglet växer på hattarna av släktet,  Mycena - Hättor
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page