Dacrymyces - Vedplättar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                         11                                 11

Dacrymyces chrysocomus (skålplätt), Dacrymyces chrysospermus, Dacrymyces enatus (skorpplätt), Dacrymyces estonicus

Dacrymyces lacrymalis (rynkplätt), Dacrymyces macnabbi (navelplätt), Dacrymyces microsporus, Dacrymyces minor (småplätt)

Dacrymyces ovisporus (klotsporig vedplätt), Dacrymyces stillatus (vedplätt), Dacrymyces tortus (punktplätt), Dacrymyces variisporus

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Döda grenar och kvistar av barrträd, särskilt tall.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14 (2)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (1)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (3)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (5)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (8)
Visa mer

Dacrymyces stillatus - Vedplätt

Ekologi : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd, främst gran, tall och ek.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (5)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt.Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (11)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (9)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (8)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (7)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (6)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (10)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (4)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (5)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan