Dacrymyces - Vedplättar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                         11                                 11

Dacrymyces chrysocomus (skålplätt), Dacrymyces chrysospermus, Dacrymyces enatus (skorpplätt), Dacrymyces estonicus

Dacrymyces lacrymalis (rynkplätt), Dacrymyces macnabbi (navelplätt), Dacrymyces microsporus, Dacrymyces minor (småplätt)

Dacrymyces ovisporus (klotsporig vedplätt), Dacrymyces stillatus (vedplätt), Dacrymyces tortus (punktplätt), Dacrymyces variisporus

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Döda grenar och kvistar av barrträd, särskilt tall.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14 (2)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (1)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (3)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (5)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (8)
Visa mer

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

Ekologi : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Mitt fynd i mosse med triviallöv, detta fynd på salix.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt
Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29
Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt
Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29
Show More

Dacrymyces stillatus - Vedplätt

Ekologi : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd, främst gran, tall och ek.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22.  (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (5)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt.Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (11)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (9)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (8)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (7)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (6)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (10)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (4)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (5)
Visa mer

Dacrymyces suecicus / Guepiniopsis suecica.

Ekologi : På naken tallved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces suecicus Sweden, Skåne, Korsg
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29
Dacrymyces suecicus
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29
Dacrymyces suecicus
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29
Dacrymyces suecicus (11)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (10)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (9)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (8)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (7)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (6)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (1)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (4)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Dacrymyces suecicus (5)
Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica
Show More

Dacrymyces tortus - Punktplätt

EKOLOGI :Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd. Såväl liggande stammar som gamla gärdesgårdar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(10)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(9)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(8)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(6)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(1)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(2)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(3)
Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)
Dacrymyces tortus - Punktplätt.
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(6)
Dacrymyces tortus - Punktplätt.
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)
Dacrymyces tortus - Punktplätt.
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)
Dacrymyces tortus - Punktplätt.
Show More

Dacrymyces variisporus

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd. Mitt fynd på almved i område med lite förhöjt PH i marken. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Kommentar : Den här Dacrymyces har väldigt olika septeringar på sporerna, jag hade problem med att hitta rätt då mitt fynd bara har tresepterade sporer och är stora.

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.
Dacrymyces variisporus (6)
Dacrymyces variisporus.
Dacrymyces variisporus (8)
Dacrymyces variisporus.
Dacrymyces variisporus (9)
Dacrymyces variisporus.
Dacrymyces variisporus (4)
Dacrymyces variisporus.
Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus.
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan