top of page

Dacrymyces - Vedplättar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                         11                                 11

Dacrymyces chrysocomus (skålplätt), Dacrymyces chrysospermus, Dacrymyces enatus (skorpplätt), Dacrymyces estonicus

Dacrymyces lacrymalis (rynkplätt), Dacrymyces macnabbi (navelplätt), Dacrymyces microsporus, Dacrymyces minor (småplätt)

Dacrymyces ovisporus (klotsporig vedplätt), Dacrymyces stillatus (vedplätt), Dacrymyces tortus (punktplätt), Dacrymyces variisporus

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt

EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Döda grenar och kvistar av barrträd, särskilt tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Mitt fynd i mosse med triviallöv, detta fynd på salix.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Detta fynd på tunn ekgren på Råå kyrkogård.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Så här skriver Juan Carlos Zamora (som är en auktoritet vad gäller dessa svampar) till mig - With 3-septate basidiospores and lacking clamps, we are in the difficult group of D. stillatus-D. minor-D. lacrymalis-D. capitatus. Since there does not seem to be any anamorph, it grows on angiosperm wood, the basidiocarps are relatively large, and the basidiospores are not too thick walled, I would suggest D. lacrymalis s.lat. This does not mean it has to be D. lacrymalis s.str., but at least it is neither D. stillatus s.str. nor what I am currently calling D. capitatus.

Dacrymyces stillatus - Vedplätt

EKOLOGI: Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd, främst gran, tall och ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces suecicus / Guepiniopsis suecica.

EKOLOGI : På naken tallved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces tortus - Punktplätt

EKOLOGI :Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd. Såväl liggande stammar som gamla gärdesgårdar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces variisporus

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd. Mitt fynd på almved i område med lite förhöjt PH i marken. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Kommentar : Den här Dacrymyces har väldigt olika septeringar på sporerna, jag hade problem med att hitta rätt då mitt fynd bara har tresepterade sporer och är stora.

bottom of page