top of page

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt

EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Döda grenar och kvistar av barrträd, särskilt tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Mitt fynd i mosse med triviallöv, detta fynd på salix.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Detta fynd på tunn ekgren på Råå kyrkogård.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Så här skriver Juan Carlos Zamora (som är en auktoritet vad gäller dessa svampar) till mig - With 3-septate basidiospores and lacking clamps, we are in the difficult group of D. stillatus-D. minor-D. lacrymalis-D. capitatus. Since there does not seem to be any anamorph, it grows on angiosperm wood, the basidiocarps are relatively large, and the basidiospores are not too thick walled, I would suggest D. lacrymalis s.lat. This does not mean it has to be D. lacrymalis s.str., but at least it is neither D. stillatus s.str. nor what I am currently calling D. capitatus.

Dacrymyces stillatus - Vedplätt

EKOLOGI: Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd, främst gran, tall och ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces suecicus / Guepiniopsis suecica.

EKOLOGI : På naken tallved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces tortus - Punktplätt

EKOLOGI :Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd. Såväl liggande stammar som gamla gärdesgårdar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces variisporus

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd. Mitt fynd på almved i område med lite förhöjt PH i marken. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Kommentar : Den här Dacrymyces har väldigt olika septeringar på sporerna, jag hade problem med att hitta rätt då mitt fynd bara har tresepterade sporer och är stora.

bottom of page