Dacrymyces - Vedplättar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                         11                                 11

Dacrymyces chrysocomus (skålplätt), Dacrymyces chrysospermus, Dacrymyces enatus (skorpplätt), Dacrymyces estonicus

Dacrymyces lacrymalis (rynkplätt), Dacrymyces macnabbi (navelplätt), Dacrymyces microsporus, Dacrymyces minor (småplätt)

Dacrymyces ovisporus (klotsporig vedplätt), Dacrymyces stillatus (vedplätt), Dacrymyces tortus (punktplätt), Dacrymyces variisporus

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt

EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Döda grenar och kvistar av barrträd, särskilt tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14 (2)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14 (2)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (1)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (1)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (3)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (3)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (5)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (5)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (8)
Dacrymyces chrysocomus - Skålplätt. Sweden, Skåne, 2018-02-14. (8)

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Mitt fynd i mosse med triviallöv, detta fynd på salix.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt
Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt
Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt

Dacrymyces lacrymalis - Rynkplätt. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

EKOLOGI : Ädellövskog och hässlen. Murken ved på marken. Detta fynd på tunn ekgren på Råå kyrkogård.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Så här skriver Juan Carlos Zamora (som är en auktoritet vad gäller dessa svampar) till mig - With 3-septate basidiospores and lacking clamps, we are in the difficult group of D. stillatus-D. minor-D. lacrymalis-D. capitatus. Since there does not seem to be any anamorph, it grows on angiosperm wood, the basidiocarps are relatively large, and the basidiospores are not too thick walled, I would suggest D. lacrymalis s.lat. This does not mean it has to be D. lacrymalis s.str., but at least it is neither D. stillatus s.str. nor what I am currently calling D. capitatus.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2020-12-11.

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sporer, 14,0-) 15,0 - 17,0 -(20.0 x 5,0 - 6,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sporer, 14,0-) 15,0 - 17,0 -(20.0 x 5,0 - 6,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sporer, 14,0-) 15,0 - 17,0 -(20.0 x 5,0 - 6,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sporer, 14,0-) 15,0 - 17,0 -(20.0 x 5,0 - 6,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Sporer, 14,0-) 15,0 - 17,0 -(20.0 x 5,0 - 6,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat
Dacrymyces lacrymalis s.lat

Dacrymyces lacrymalis s.lat. Basidier inkl. sterigmer 45,0 - 60,0 x 5,0 µm

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (3)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (3)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (1)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (1)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (8)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (8)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (2)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (2)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (4)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (4)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (5)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (5)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (6)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (6)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces lacrymalis s.lat. (7)
Dacrymyces lacrymalis s.lat. (7)

Dacrymyces lacrymalis s.lat.

Dacrymyces stillatus - Vedplätt

EKOLOGI: Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd, främst gran, tall och ek.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå Esket, 2010-03-22. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (5)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (5)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-11-06. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt.Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Dacrymyces stillatus - Vedplätt.Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (11)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (11)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (9)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (9)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (8)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (8)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (7)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (7)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (6)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (6)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (10)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (10)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (1)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (4)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (4)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (3)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (2)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (5)
Dacrymyces stillatus - Vedplätt. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10. (5)

Dacrymyces suecicus / Guepiniopsis suecica.

EKOLOGI : På naken tallved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces suecicus Sweden, Skåne, Korsg
Dacrymyces suecicus Sweden, Skåne, Korsg

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29

Dacrymyces suecicus
Dacrymyces suecicus

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29

Dacrymyces suecicus
Dacrymyces suecicus

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica. Sweden, Skåne, Korsgården, Hulebäcksrödsvägen. 2020-01-29

Dacrymyces suecicus (11)
Dacrymyces suecicus (11)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (10)
Dacrymyces suecicus (10)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (9)
Dacrymyces suecicus (9)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (8)
Dacrymyces suecicus (8)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (7)
Dacrymyces suecicus (7)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (6)
Dacrymyces suecicus (6)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (1)
Dacrymyces suecicus (1)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (4)
Dacrymyces suecicus (4)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces suecicus (5)
Dacrymyces suecicus (5)

Dacrymyces suecicus, syn. Guepiniopsis suecica

Dacrymyces tortus - Punktplätt

EKOLOGI :Barrskog och kulturmark. Ved av barrträd. Såväl liggande stammar som gamla gärdesgårdar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden
Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sweden. Skåne, Bjärnum, Vedema. 2020-04-12.

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces tortus - Punktplätt
Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces tortus - Punktplätt. Sporer, 12,0 - 18,0 x 4,0 - 5,0 µm

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(9)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(9)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(8)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(8)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(6)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(6)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(1)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(1)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(3)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(3)

Dacrymyces tortus - Punktplätt

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(5)

Dacrymyces tortus - Punktplätt.

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(7)

Dacrymyces tortus - Punktplätt.

Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)
Dacrymyces_tortus_-_Punktplätt_(4)

Dacrymyces tortus - Punktplätt.

Dacrymyces variisporus

EKOLOGI : Barr- och lövskog. Ved av barr- och lövträd. Mitt fynd på almved i område med lite förhöjt PH i marken. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Kommentar : Den här Dacrymyces har väldigt olika septeringar på sporerna, jag hade problem med att hitta rätt då mitt fynd bara har tresepterade sporer och är stora.

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sweden, Skåne, Härslöv, Äskatorp. 2019-11-30

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus. Sporer, 18,0 - 22,5 x 5,5 - 8,,0 µm. tresepterade.

Dacrymyces variisporus (6)
Dacrymyces variisporus (6)

Dacrymyces variisporus.

Dacrymyces variisporus (8)
Dacrymyces variisporus (8)

Dacrymyces variisporus.

Dacrymyces variisporus (9)
Dacrymyces variisporus (9)

Dacrymyces variisporus.

Dacrymyces variisporus (4)
Dacrymyces variisporus (4)

Dacrymyces variisporus.

Dacrymyces variisporus
Dacrymyces variisporus

Dacrymyces variisporus.