Hygrocybe - Hagvaxingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    30                                        29                                29

Varietet                            15                                        10                                  7

Hygrocybe acutoconicaHygrocybe acutoconica var. konradiiHygrocybe acutoconica var. acutoconica (spetsvaxskivling)

Hygrocybe aurantiosplendens (fager vaxskivling), Hygrocybe calciphila (kalkvaxskivling), Hygrocybe cantharellus (kantarellvaxskivling),   Hygrocybe ceracea (spröd vaxskivling), Hygrocybe chlorophana (gul vaxskivling), Hygrocybe citrinovirens (gröngul vaxskivling)

Hygrocybe coccinea (blodvaxskivling), Hygrocybe coccineocrenata (myrvaxskivling)

Hygrocybe conica (toppvaxskivling)Hygrocybe conica var. conicoidesHygrocybe conica var. conica

Hygrocybe conica var. pseudoconicaHygrocybe conica var. conicopalustrisHygrocybe conica var. chloroides

Hygrocybe constrictospora (korallvaxing)

Hygrocybe glutinipes (slemvaxskivling), Hygrocybe glutinipes var. glutinipes, Hygrocybe glutinipes var. rubra

Hygrocybe helobia (vitlöksvaxskivling, Hygrocybe hygrocyboides, Hygrocybe insipida (småvaxskivling)

Hygrocybe intermedia (trådvaxskivling)

Hygrocybe miniata (mönjevaxskivling)Hygrocybe miniata var. miniataHygrocybe miniata var. mollis

Hygrocybe mucronella (bitter vaxskivling), Hygrocybe olivaceonigra, Hygrocybe phaeococcinea (mörk blodvaxskivling)

Hygrocybe punicea (scharlakansvaxskivling), Hygrocybe quieta (luktvaxskivling), Hygrocybe radiata (strålvaxskivling)

Hygrocybe reidii (honungsvaxskivling), Hygrocybe salicis-herbaceae

Hygrocybe spadicea (dadelvaxskivling)Hygrocybe spadicea var. spadiceaHygrocybe spadicea var. albifolia

Hygrocybe splendidissima (praktvaxskivling), Hygrocybe subpapillata (knoppvaxing)

Hygrocybe substrangulataHygrocybe substrangulata var. substrangulataHygrocybe substrangulata var. rhodophylla

Hygrocybe turunda (mörkfjällig vaxskivling)

 

 

Hygrocybe acutoconica var. acutoconica - Spetsvaxskivling.

Ekologi : Naturbetesmark. Gräs- och betesmark, skogsgläntor, vägkanter. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe acutoconica var
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica - spetsvaxskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Hygrocybe acutoconica var
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica - spetsvaxskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Hygrocybe acutoconica var
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica - spetsvaxskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Hygrocybe acutoconica var
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica - spetsvaxskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Show More

Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling

Ekologi : Gräs- och betesmark, skogsgläntor, vägkanter och park. Marken, bl.a. på gamla gräsmattor.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden,. Skåne, Råå, Örbyängar. 2008-09-19. (4)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (1)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (2)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden,. Skåne, Råå, Örbyängar. 2007-10-06.
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bäckaskog. 2014-10-12. (3)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2014-09-06. (1)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2014-09-06. (2)
Hygrocybe_ceracea_-_Spröd_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03__2_(1)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bäckaskog. 2014-10-12. (2)
Hygrocybe_ceracea_-_Spröd_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03__2_(2)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden,. Skåne, Råå, Örbyängar. 2008-09-19. (3)
Hygrocybe_ceracea_-_Spröd_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04.
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (2)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden,. Skåne, Råå, Örbyängar. 2008-09-19. (1)
Hygrocybe ceracea - Spröd vaxskivling. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (1)
Hygrocybe_ceracea_-_Spröd_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe_ceracea_-_Spröd_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._2013-10-19.
Visa mer

Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark, naturbetesmark, vägkanter och park. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling-
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling- Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling. Sweden, Skåne, Åvarps fälad. 2010-09-23. (1)
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling. Sweden, Skåne, Åvarps fälad. 2010-09-23. (5)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(7)
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling. Sweden, Skåne, Åvarps fälad. 2010-09-23. (4)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(3)
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling. Sweden, Skåne, Åvarps fälad. 2010-09-23. (3)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(9)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05.
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(1)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(3)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(5)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(2)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(8)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(1)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(3)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(4)
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04.
Hygrocybe_chlorophana_-_Gul_vaxskivling-
Hygrocybe chlorophana - Gul vaxskivling- Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Visa mer

Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark och skogsbryn. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2013-10-19._(7)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2013-10-19._(5)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2013-10-19._(6)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (2)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (3)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2013-10-19._(4)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (2)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05._(1)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Siberud._2013-10-19._(3)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05.
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (3)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (1)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (7)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (5)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (1)
Hygrocybe coccinea - Blodvaxskivling. Swede, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (6)
Hygrocybe_coccinea_-_Blodvaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan._2017-10-04.
Visa mer

Hygrocybe conica - Toppvaxskivling

Ekologi : Gräs- och betesmark och lövskog. Även fjällhed. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar._2017-11-05.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(6)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02._(5)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05._(6)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (4)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (5)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08. (3)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08. (7)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2012-10-08. (2)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10.
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02._(6)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(4)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05._(7)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(4)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Båstad_Hovshallar._2016-10-29.__(2)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(2)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (1)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (2)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (3)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02._(1)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(5)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(1)
Hygrocybe_conica_-_Toppvaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02._(4)
Hygrocybe conica - Toppvaxskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (3)
Visa mer

Hygrocybe insipida - Småvaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark och lund. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe insipida - Småvaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (2)
Hygrocybe insipida - Småvaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (3)
Hygrocybe insipida - Småvaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (1)
Visa mer

Hygrocybe intermedia - Trådvaxskivling (VU)

Ekologi : Arten växer i naturlig fodermark, huvudsakligen i betesmark och i mager grässvål tillsammans med andra vaxskivlingar. (Levnadsätt okänt. Växer på mager, ogödslad betesmark och slåttermark. Troligen fosforkänslig. Iögonfallande och föga förbisedd. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar.)

(Kännetecken - Trådvaxskivling är en medelstor, relativt kraftig, rödorange eller gulorange svamp med torr, trådig hatt och fot. Hatten är 2–7 cm bred, fibrig med inväxta trådar och småfjällig. Foten är 3–6 cm hög, kraftig och av samma färg som hatten. Skivorna är vita till gulvita.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe intermedia - Trådvaxskivling (VU). Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (5)
Hygrocybe intermedia - Trådvaxskivling (VU). Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Hygrocybe intermedia - Trådvaxskivling (VU). Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (4)
Visa mer

Hygrocybe miniata - Mönjevaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark och lövskog. Marken. Ofta sandig.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (5)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (3)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (2)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (3)
Hygrocybe miniata - Mönjevaxskivling
Hygrocybe miniata - Mönjevaxskivling. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (3)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (4)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (4)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (2)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (5)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Mölle, Kullaberg, Grällinge mad 2010-09-25. (1)
Hygrocybe miniata - Mönjevaxskivling
Hygrocybe miniata - Mönjevaxskivling. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling.Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2017-10-22. (2)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (1)
Hygrocybe miniata - mönjevaxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (4)
Visa mer

Hygrocybe mucronella - Bitter vaxskivling

Ekologi : Ängsmark och naturbetesmark samt lövskog. Kalkrik mark. I lövskog på bar jord.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_mucronella_-_Bitter_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(3)
Hygrocybe_mucronella_-_Bitter_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(4)
Hygrocybe_mucronella_-_Bitter_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(5)
Hygrocybe_mucronella_-_Bitter_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(1)
Hygrocybe_mucronella_-_Bitter_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(2)
Visa mer

Hygrocybe phaeococcinea - Mörk blodvaxskivling

Ekologi : Svampen lever i kortbetad grässvål på ogödslad gräsmark och på strandängar. Fruktkropparna uppträder ofta i små grupper. Arten växer oftast i magra områden och förefaller inte vara kalkgynnad. I Nederländerna är den också funnen på torvjord.

(Kännetecken - Mörk blodvaxskivling är vanligen mycket liten, hatten blir endast upp till 25 mm bred. Enstaka exemplar upp till 5 cm har dock rapporterats. Hatten är först halvklotformad, men blir sedan oregelbundet utplattad eller t.o.m. nästan navlad i mitten. Den är slät, torr och matt. Färgen är ganska mörkt röd med smal gul kant, mycket sällan nästan helt gul. Arttypisk är en svartaktig beläggning som brukar finnas åtminstone i mitten. Lamellerna är brett vidväxta, ibland nedlöpande med tand, bukiga, vanligen mer eller mindre orangeröda. Foten är cylindrisk eller avsmalnande neråt, hos stora exemplar tillplattad, av hattens färg eller ljusare, torr och slät. Hela svampen är påfallande bräcklig.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe phaeococcinea - Mörk blodvaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (4)
Hygrocybe phaeococcinea - Mörk blodvaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (2)
Visa mer

Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str

Ekologi : Ängsmark, Hed, naturbetesmark och ängsmark.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_psittacina_var
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Hygrocybe_psittacina_var
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Hygrocybe_psittacina_var
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Hygrocybe_psittacina_var
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Hygrocybe_psittacina_var
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär
Hygrocybe psittacina var. psittacina - Papegojvaxskivling s. str. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Los
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Östraby,_Siberud._
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_201
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._20
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_back
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_back
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_bac
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Båstad,_Grevie_Åsar
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solst
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Måryd,_Skrylle._200
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Sols
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solst
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solst
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_bac
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_back
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_bac
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_bac
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Söndraby,_Nybo_201
Hygrocybe_psittacina_var._psittacina_-_Papegojvaxskivling_s._str.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_bac
Visa mer

Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT)

Ekologi : En art som är typisk för magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker. Ibland kan den även uppträda på naken jord i skogsbryn och lundar och då på lite rikare mark. I USA sägs den växa i skog. - Levnadsätt okänt. Växer mest på magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker men kan sällsynt även påträffas i luckig skog och på rikare mulljord i ädellövskog.Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar

(Kännetecken - Scharlakansvaxskivling är den största av de rätt många röda vaxskivlingarna på gräsmark. Hatten är trådig och kan bli ca 10 cm bred. I fuktigt tillstånd är den mörkt blodröd eller brunröd och något klibbig, medan den i torrare väder eller med tiden blir mer orangeröd. Lamellerna är tjocka, glesa och breda, först ljusgula men småningom orangegula. Foten är kraftig, ofta mer än centimetertjock, gulröd och tydligt fibrig med vitaktig bas. Andra röda vaxskivlingar, t.ex. blodvaxskivlingen H. coccinea, är mindre, har slätare fot och gul fotbas.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (3)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (3)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (6)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (5)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (1)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe_punicea,_Scharlakansvaxskivling,_(NT)._Sweden,_Småland,_Slingsviken,_Bjulebo._2017-10-04_(
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (6)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (8)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (7)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (1)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05._(5)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_åsar_2017-11-05._(4)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (9)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (7)
Hygrocybe punicea - Scharlakansvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (4)
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Hygrocybe_punicea_-_Scharlakansvaxskivling_(NT).__Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04
Visa mer

Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark och lövskog. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (1)
Hygrocybe_reidii_-_Honungsvaxskivling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07_
Hygrocybe_reidii_-_Honungsvaxskivling._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10-04._(22)
Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (2)
Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling. Sweden , Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (6)
Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling. Sweden , Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19. (1)
Hygrocybe reidii - Honungsvaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (3)
Visa mer

Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT)

Ekologi : Praktvaxskivling växer i hedartad, sur och mager gräsmark med stagg och ljungtuvor på betad mark med lång historia av hävd, ofta bland mossa. De allra flesta fynden i såväl Sverige som i Norge är från öppna marker och bara ett fåtal från betade skogar. - Levnadsätt okänt. Växer på öppen, mager, ofta nästan hedartad gräsmark som hävdas genom bete eller slåtter. Ofta är marken så utmagrad att man finner stagg och ljungtuvor.Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Artens fortlevnadsmöjligheter håller på att förbättras genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015 har resulterat i en kraftigt ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster.

(Kännetecken - Praktvaxskivling är en medelstor till stor, blodröd–orange vaxskivling med 3–6 cm bred hatt, som från början är välvd mot foten, trubbigt konisk, senare utbredd med ojämn, vågig hattkant. Hattytan är i väta svagt smetig, annars torr. Skivorna är svagt vidhäftade foten eller nästan fria, ljusare än hatten och med gulaktig egg. Foten är kraftig, ofta tillplattad, torr och fibrig, röd som hatten eller något ljusare gulröd. Köttet är saffransgult, just under hatthuden rött. Svampen avger som färsk eller vid torkning en sötaktig doft av honung. Arten är robustare än den närstående blodvaxskivlingen, H. coccinea, vilken även skiljer sig genom att ha klibbig, vaxartad hattyta, vidväxta till svagt nedlöpande skivor och mindre kraftig fot. Scharlakansvaxskivling H. punicea har nästan cylindrisk fot med vit märg. Ingen av dessa två arter luktar honung.

Ekologisk grupp : Okänd

Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivl
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivl
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(7)
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._2013-10-19._(4)
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._2013-10-19._(3)
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(1)
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivl
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._
Hygrocybe splendidissima - Praktvaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (
Hygrocybe_splendidissima_-_Praktvaxskivling_(NT).__Sweden,_Skåne,_Fyledalen._2013-11-16._(3)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan