Cuphophyllus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                      11                                         11                                 11

Varietet                              6                                          5                                   5

Cuphophyllus canescens (tennvaxskivling), Cuphophyllus cinerellus (lappvaxskivling), Cuphophyllus colemannianus (brun ängsvaxskivling)

Cuphophyllus flavipes (lila vaxskivling), Cuphophyllus fornicatus (musseronvaxskivling), Hygrocybe fornicata var. fornicata

Hygrocybe fornicata var. lepidopus, Cuphophyllus lacmus (grålila vaxskivling
Cuphophyllus pratensis var. pallidusCuphophyllus pratensis var. pratensisCuphophyllus pratensis (ängsvaxskivling)

Hygrocybe roseascen, Cuphophyllus russocoriaceus (lädervaxskivling, Cuphophyllus virgineus (vit vaxskivling)

Cuphophyllus virgineus var. fuscescens (ögonvaxskivling)Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus

Cuphophyllus virgineus var. virgineus

Cuphophyllus colemannianus - Brun ängsvaxskivling (NT)

Ekologi : Brun ängsvaxskivling växer i örtrik, lågvuxen grässvål. Den är kalkgynnad och därför huvudsakligen knuten till örtbackar och betesmarker på kalkrika jordar. Den förekommer ofta tillsammans med andra vaxskivlingar. I Mellaneuropa växer arten på alpängar. - Levnadsätt okänt. Växer på mulljord i örtrik, välhävdad grässvål i ängs- och naturbetesmark på kalkrik mark, men sällsynt även i vägkanter och i ädellövskog. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar.Populationer i lövskog bedöms vara mer stabila än de i gräsmarker. 

(Kännetecken - Brun ängsvaxskivling är en liten till medelstor, 4–6 cm hög vaxskivling med långt nedlöpande, gråbruna skivor. Hatten är först kanelbrun eller mörkare brun, men bleknar senare ut med början i hattens kanter, vilket ger hattens centrum en mörkare nyans. Hattkanten är tunnköttig, vilket på urblekta exemplar gör att skivorna lyser igenom så att kanten blir strierad. Hattens yta är blank, i väta något klibbig eller hal, ej torr. Fruktkropparna kommer om hösten. Arten kan möjligen förväxlas med små, mörka exemplar av ängsvaxskivling (H. pratensis), men denna har ljusare skivor, torr hatt och gulröd färgton.

Ekologisk grupp : Okänd

Cuphophyllus_colemannianus_-_Brun_ängsvaxskivling_(NT)._Sweden_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar._2015-10
Cuphophyllus_colemannianus_-_Brun_ängsvaxskivling_(NT)._Sweden_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar._2015-10
Cuphophyllus_colemannianus_-_Brun_ängsvaxskivling_(NT)._Sweden_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar._2015-10
Cuphophyllus_colemannianus_-_Brun_ängsvaxskivling_(NT)._Sweden_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar._2015-10
Visa mer

Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling

Ekologi : Ängs- och betesmark samt gläntor. Även rik lövskog. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (2)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12. (2)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden,. Skåne, Bäckaskog 2014-10-12. (1)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (1)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (6)
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (4)
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(2)
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(1)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (1)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (2)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar 2017-11-05. (7)
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsar 2017-11-05. (6)
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(
Cuphophyllus_pratensis_-_Ängsvaxskivling._Sweden,_Sörmland,_Sparreholm,_Hyltinge_kyrka_2015-09-05._(
Cuphophyllus pratensis - Ängsvaxskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-08. (7)
Visa mer

Cuphophyllus pratensis var. pallidus

Ekologi : Ingen info på Dyntaxa ( Jag hittar den i rik betesmark med lång hävd))

Ekologisk grupp : Okänd

Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (3)
Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (1)
Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (6)
Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (4)
Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (5)
Cuphophyllus pratensis var. pallidus. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23. (2)
Visa mer

Cuphophyllus russocoriaceus - Lädervaxskivling (NT)

Ekologi : Lädervaxskivling växer huvudsakligen på näringsfattig, ogödslad naturlig fodermark, som hävdas genom bete eller slåtter, mest på +- basiskt underlag men även på svagt sura marker. Kan ibland förekomma på vägrenar, stabiliserade dyner eller öppna platser i skog. Utpräglad senhöstart, som normalt kommer först under andra halvan av september och då oftast ses tillsammans med andra vaxskivlingar som förväxlingsarten vit vaxskivling (Hygrocybe virginea). Kan vissa år uppträda ända in i december. - Levnadssätt okänt. Växer på slåtter- och betesmark och är möjligen något kalkgynnad. Lokalt relativt vanlig art. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar)

(Kännecken - Lädervaxskivlingen är en liten vitaktig till gräddgul, mera sällan ljust brungul art med mycket karakteristisk, rätt stark men behaglig lukt, som brukar liknas vid den hos ryssläder. Kan i fält vid första påseendet lätt tas för vit vaxskivling, Hygrocybe virginea, men den typiska lukten i kombination med starkare gultoner avslöjar den. Det sena uppträdandet, vanligen först under senare hälften av september, är också kännetecknande för arten.

Ekologisk grupp : Okänd

Cuphophyllus russocoriaceus - Lädervaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (1)
Cuphophyllus russocoriaceus - Lädervaxskivling (NT). Sweden , Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19.
Cuphophyllus russocoriaceus - Lädervaxskivling (NT). Sweden , Skåne, Östraby, Sniberud. 2013-10-19.
Cuphophyllus_russocoriaceus_-_Lädervaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10
Cuphophyllus_russocoriaceus_-_Lädervaxskivling_(NT)._Sweden,_Småland,_Solstadström,_Lostugan-2017-10
Cuphophyllus russocoriaceus - Lädervaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Söndraby, Nybo 2014-10-11. (3)
Visa mer

Cuphophyllus virgineus - Vit vaxskivling

Ekologi :Naturbetesmark och annan gräsmark. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(9)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(17)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.  (4)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2007-10-03.  (9)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2007-10-03.  (7)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga._2009-10-17.__(13)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2007-10-03.  (6)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(13)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.___Sweden,_Skåne,_Kävlinge,_Järavallen._2008_(9)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.___Sweden,_Skåne,_Kävlinge,_Järavallen._2008_(8)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling.  Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-11-24. (4)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(12)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.  (6)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Löddeköpinge,_Järavallen._2013-11-24
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._2013-10-19.__(2)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.___Sweden,_Skåne,_Kävlinge,_Järavallen._2008_(10)
Cuphophyllus virgineus -Vit vaxskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.  (5)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga._2009-10-17.__(12)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga._2009-10-17.__(11)
Cuphophyllus_virgineus_-Vit_vaxskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga._2009-10-17.__(17)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan