top of page

Galerina - Hättingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     55                                       42                                 42

Varietet                             2                                          2                                   2

Form                                  2                                          1                                    1

Galerina leptocystis, Galerina cerina, Galerina allospora, Galerina ampullaceocystis, Galerina annulata, Galerina arctica

Galerina atkinsoniana, Galerina badipes, Galerina calyptrata (luvhätting), Galera calyptrospora, Galerina camerina (sommarvedhätting)

Galerina carbonicola (kolhätting), Galerina caulocystidiata, Galerina cephalotricha, Galerina chionophila, Galerina cinctula

Galerina clavata (blekfotad hätting), Galerina embolus, Galerina farinacea, Galerina graminea (ängshätting), Galerina harrisonii

Galerina heimansii, Galerina hybrida, Galerina hypnorum (mosshätting),Galerina jaapii (ringkärrhätting), Galerina karstenii

Galerina lacustris, Galerina lubrica, Galerina marginata (gifthätting), Galerina minima, Galerina mniophila (blek mosshätting)

Galerina nana, Galerina norvegica, Galerina pallida, Galerina paludosa (trådkärrhätting), Galerina perplexa, Galerina praticola (gräshätting)

Galerina pruinatipes, Galerina pseudocerina, Galerina pseudomniophila, Galerina pseudomycenopsis (lapphätting)

Galerina pumila (honungshätting), Galerina salicicola, Galerina sideroides (vedhätting), Galerina similis, Galerina sphagnicola

Galerina sphagnorum (vitmosshätting), Galerina stordalii, Galerina subarctica, Galerina subclavata, Galerina tibiicystis (kärrhätting)

Galerina triscopa (spetshätting), Galerina uncialis, Galerina unicolor, Galerina vittiformis (dagghätting)

Galerina marginata - Gifthätting

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog och trädgård. Murken ved av barrträd, sällan på ved av lövträd och på bark i rabatter. ( I Skåne hittar vi den allt oftastpå lövved, (bok) mina fynd är uteslutande på lövved !)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Galerina paludosa - Trådkärrhätting

Ekologi : Fattigkärr och mosse. Sällan skog. Torv, bland vitmossa Sphagnum spp. Fuktig och mager mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page