top of page

Chlorophyllum : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                    1

Art                                       5                                          5                                   4

Chlorophyllum agaricoides (pulverplugg), Chlorophyllum brunneum, Chlorophyllum molybdites, Chlorophyllum olivieri

Chlorophyllum rachodes

Chlorophyllum rachodes s. lat. (rodnande fjällskivling) - Chlorophyllum rachodes, Chlorophyllum olivieri, Chlorophyllum brunneum

Chlorophyllum brunneum

EKOLOGI : Lövskog, trädgårdar och komposter.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chlorophyllum olivieri

EKOLOGI : Lövskog, öppen gräsmark, trädbärande gräsmark. löv/barrblandskog, öppen fastmark 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chlorophyllum rachodes s. lat. - Rodnande fjällskivling

EKOLOGI : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Förna. Näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chlorophyllum venenatum (är inte med i Dyntaxa)

EKOLOGI : Typisk växhusart 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page