top of page

Panaeolus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                       10                                  10

Varietet                              4                                         3                                    3

Panaeolus acuminatus (högbroking), Panaeolus alcis (älgbroking), Panaeolus antillarum, Panaeolus cinctulus (kantbroking)

Panaeolus cyanescens (blånande brokskivling), Panaeolus fimicola (dyngbroking), Panaeolus guttulatus (vitdroppig broking)

Panaeolus olivaceus, Panaeolus papilionaceus (gråbroking), Panaeolus reticulatus, Panaeolus semiovatus (ringbroking)

Panaeolus subfirmus

Panaeolus acuminatus - Högbroking
EKOLOGI : Betesmark, tallskog och skogsbryn. Marken. Ibland på spillning av häst.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Panaeolus fimicola - Dyngbroking

Ekologi : I betesmark ofta på dynga eller näringsrik jord, i små grupper, våren till senhöst

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Panaeolus foenisecii - Slåtterbroking

Ekologi : Betesmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Panaeolus olivaceus 

Ekologi : Jordbrukslandskap, Öppna gräsmarker och fastmark, Lövskog, Trädbärande gräsmarker, människoskapade miljöer

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Panaeolus sphinctrinus - Gråbroking

Ekologi : Jordbrukslandskap, Öppna gräsmarker och fastmark, Lövskog, Barrskog,Trädbärande gräsmarker, människoskapade miljöer

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page