top of page

Triblidiopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              1                                 1                             1

Triblidiopsis pinastri - fliksprickling.

EKOLOGI : Barrskog. Döda kvarsittande kvistar av gran.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page