Taggsvampar :

Vetenskapligt namn   -        Auktor    -           Svenskt namn     

Sarcodon                         Quél. ex P.Karst.      fjälltaggsvampar        

Hericium                         Pers.                             koralltaggsvampar     

Hydnellum                     P.Karst.                        korktaggsvampar       

Phellodon                       P.Karst.                        lädertaggsvampar      

Hydnum                          L.:Fr.                             taggsvampar   

 

I några släkten hittar vi bara en eller två arter, de kommer direkt här nedan

Auriscalpium : 1 art

Bankera : 2 arter

Climacodon : 1 art

Gloiodon : 1 art

Släktena precenteras nedan

Auriscalpium

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Auriscalpium vulgare (örtaggsvamp)

Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp.

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. På i marken dolda kottar av tall. Sällan på grankottar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(1)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(1)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(2)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(2)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2008-09-07. (3)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2008-09-07. (3)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2008-09-07. (2)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten. 2008-09-07. (2)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Ystad, Sandskogen. 2015-01-02. (7)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Ystad, Sandskogen. 2015-01-02. (7)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Ystad, Sandskogen. 2015-01-02. (6)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Ystad, Sandskogen. 2015-01-02. (6)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (18)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (18)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (19)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (19)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.___(2)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.___(2)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (20)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (20)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (45)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (45)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.___(1)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp.__Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15.___(1)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Silvåkra 2014-04-18. (3)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Silvåkra 2014-04-18. (3)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Silvåkra 2014-04-18. (5)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Silvåkra 2014-04-18. (5)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (47)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (47)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (21)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Mjöhult, Svedberga, NRV. 2016-02-17. (21)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (48)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (48)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp._Sweden,_Skåne,_Ystad,_Sandskogen._2015-01-02._(2)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp._Sweden,_Skåne,_Ystad,_Sandskogen._2015-01-02._(2)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (49)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (49)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (46)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Veberöd, Vombs fure. 2017-04-08. (46)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14.  (3)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (3)
press to zoom
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14.  (21)
Auriscalpium vulgare - Örtaggsvamp. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2017-01-14. (21)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(5)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(5)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(6)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(6)
press to zoom
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(9)
Auriscalpium_vulgare_-_Örtaggsvamp__(9)
press to zoom

Bankera fuligineoalba - Talltaggsvamp (NT)

Ekologi : Arten förekommer i torra tallskogar där den bildar mykorrhiza med tall. Särskilt frekvent är den i sandtallskogar med inslag av gamla träd, t.ex. på grusåsar, stränder och sandhedar. Den förekommer framförallt på näringsfattig och torr mark med inslag av renlavar och lingon. Troligen missgynnas arten av igenväxning som leder till att tjocka förna- och vegetationsmattor bildas och den kan därigenom vara indirekt gynnad av skogsbrand och renbete.

(Kännetecken - En relativt stor och köttig taggsvamp med något knölig hatt som är ca 5-10 (-15 cm) bred, först fint luden sedan glatt. Som ung är den nästan vit, men blir med åldern ljusbrun-läderfärgad-smutsbrun-rödbrun. Hattkanten förblir länge ljus. Vid tillväxten bäddas sand, förna och växtrester in i hatten, då hyferna delvis växer oberoende av varandra, vilket skiljer arten från den närstående grantaggsvampen B. violascens som har slät, ljust violettgrå hatt utan inväxta förnarester. Foten är ljusbrun, upp till 10 cm lång och 3 cm tjock. Taggarna är vita eller svagt rosa, något nedlöpande på foten och sporerna är ofärgade (vitt sporpulver). Svampen har en säregen doft som påminner om curry eller buljong och doften blir särskilt framträdande vid torkning.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Bankera fuligineoalba - Talltaggsvamp (N
Bankera fuligineoalba - Talltaggsvamp (N

Bankera fuligineoalba - Talltaggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Enånger, Åtjärnsstugan. 2018-09-06

press to zoom
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(4)
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(4)
press to zoom
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(3)
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(3)
press to zoom
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(1)
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(1)
press to zoom
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(2)
Bankera_fuligineoalba_-_Talltaggsvamp_(NT)._Sweden,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(2)
press to zoom

Bankera violascens - Grantaggsvamp (NT)

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza med gran och troligen även med tall. Den påträffas främst i mossiga och örtrika äldre granskogar på kalkrik mark i något fuktiga lägen, och i norr även i mager tallskog med lång kontinuitet. I Danmark är den också funnen under ädelgran (Abies). På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

KÄNNETECKEN : Grantaggsvampen är en marklevande art, vars fruktkroppar kommer fram under hösten. Hatten är violettgrå eller gulaktig till purpurbrunaktig med ljusare kant, 5–17 cm bred. Ovansidan av hatten är torr, först filtluden och senare kal med uppspruckna glesa fjäll, utan inväxta förnarester (till skillnad från många andra taggsvampar), ibland är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är 6–7 mm långa, först vita, sedan gråaktiga, nedlöpande. Sporpulvret är vitt. Fruktköttet är ej zonerat i tvärsnitt, det är ganska mjukt, vitaktigt till lilagrått i hatten och purpuraktigt i foten. Foten är ofta förgrenad och avsmalnande mot basen, något filtartad och har samma färg som hatten, eller är något mörkare brun, vanligen med en svagt violett färgton. Svampen har en säregen kryddlik lukt som påminner om fänkål eller curry.

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande. Svensk invandringshistoria: Spontan. Grantaggsvampen finns spridd i stora delar av Sverige, men ej på Öland i Blekinge eller i Skåne. Den har en något östlig och kontinental utbredning och finns inom granens naturliga utbredningsområde. Känd från omkring 90 aktuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 3 000. Svampen förekommer även i västra Norge som har ett fuktigt klimat. Där förekommer den även samman med tall. Den finns på flera platser på Själland och Jylland i Danmark. Svampen är ovanlig i hela Europa, den är rödlistad i Tyskland, Polen och Danmark. I det forna Östtyskland anges arten från kalkfattiga marker och mera sällan från kalkrika. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT

Bankera violascens - Grantaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(6)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(6)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT

Bankera violascens - Grantaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(1)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(1)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(5)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(5)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(2)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(2)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(4)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(4)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(3)
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_(NT)._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15._(3)
press to zoom
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT
Bankera_violascens_-_Grantaggsvamp_NT

Bankera violascens - Grantaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT)

EKOLOGI : vampen lever parasitiskt på grova, levande lövträd oftast bok, asp, björk, hästkastanj, poppel, lönn, rönn och oxel. Arten växer till 50 % på lönn i Nordvästeuropa. Den kan dock växa på alla lövträd i parker, även exotiska arter. Den förekommer gärna på kyrkogårdar, i alléer, parker, lövskogar och hagmarker men även i slutna skogar. Den kan också växa på fallna grova stockar och på stubbar av lövträd. Arten är en allvarlig skadesvamp som orsakar svår vitröta. Fruktkropparna kommer fram under september till november, gärna i gamla skador och grenhål på stammen. Gamla fruktkroppar sitter oftast kvar till nästa sommar. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par träd per lokal. Troligtvis finns det bara en genetiskt unik svampindivid (genet) per träd, men det kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som träden och veden finns kvar.

KÄNNETECKEN : Grentaggsvamp är en vedlevande taggsvamp. Den ettåriga fruktkroppen består av många hopväxta, först vita sedan gräddfärgade, taktegellagda, konsolformiga hattar som utgår från en oval sockel som kan bli upp till en halv meter i diameter. Hattarna är sega, 5–15 cm breda, ganska tunna och platta. Översidan är kort borsthårig och något gropig. Taggarna på undersidan är 5–15 mm långa, av hattens färg och mörknar med åldern. Köttet är zonerat i ett vertikalt tvärsnitt. Lukt och smak är mild till något obehaglig. Kan ibland lukta som fisk.

UTBREDNING :  Grentaggsvamp förekommer sällsynt från Skåne upp till Medelpad. Den är något vanligare i Bergslagen och östra Mellansverige. Känd från 150 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 800, vilket motsvarar ungefär 6 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 12 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning pågår p.g.a. avverkning av äldre grova lövträd i kulturlandskapet och i parker. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är mycket sällsynt i Danmark. I Norge är den funnen i de sydöstra delarna och i Finland huvudsakligen i den södra delen. Arten verkar ha en nordlig till östlig utbredning inom den boreala zonen. Grentaggsvamp är sällsynt i Europa och det sydligaste kända fyndet är från Jugoslavien. Arten förekommer genom hela norra Asien och ner till Malaysia. Den finns också i Nordamerika. Den uppges som hotad i Danmark och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivorParasit

Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva
Climacodon_septentrionalis_-_Grentaggsva

Climacodon septentrionalis - Grentaggsvamp (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Kristinehov. 2019-11-02.

press to zoom

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

EKOLOGI : Borsttaggingen växer på såväl levande som döda stammar av lövträd, mest asp och sälg, mer sällan även av al och alm. Fruktkropparna visar sig ofta i stamskador och träden är ofta gamla. Den förekommer i både löv- och barrträdsdominerad skog. Lokalerna skall helst ha hög luftfuktighet, t.ex. löv- och blandbestånd längs stränder, i sumpskog och i bäckraviner.

KÄNNETECKEN : Bortstagging är en vidväxt eller tickformad taggsvamp med ofta tegellagda, 1–3 cm breda, ettåriga fruktkroppar. Översidan är brunt borsthårig med något ljusare kant. Taggarna är 5–10 mm långa, i början smutsvita–ljusbruna, senare grålila till brunlila. Köttet är löst och tunt, och begränsat mot översidans bruna borstfilt genom en mörk zon. I fruktkroppen finns skeletthyfer och cystider som färgas blåsvarta i sulfovanillin. Sporerna är tämligen runda, vårtiga och färgas blå i Melzers lösning. Fruktkropparna bildas på hösten, men övervintrande exemplar kan hittas även på våren. Borsttagging kan inte förväxlas med någon annan svamp.

SVENSK FÖREKOMST : Bofast och reproducerande. En sällsynt art, som i Sverige är känd från ca 100 aktuella lokaler från Skåne till Torne lappmark. Tyngdpunkten i artens utbredningen ligger i Svealand. Den är också funnen i Norge och Finland och där rödlistad men ej påträffad i Danmark. I övrigt är den känd från Europa och Nordamerika. Den är klassad som försvunnen i Polen.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)
Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU)

Gloiodon strigosus - Borsttagging (VU). Sweden, Västergötland, Sparsör, Mölarps naturreservat. 2018-05-13.

press to zoom