Agaricus - Champinjoner :

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                    40                                         36                                36

Varietet                              2                                           2                                   1

 

Agaricus altipes (sommarchampinjon), Agaricus amanitiformis, Agaricus aristocratus, Agaricus arvensis (snöbollschampinjon)

Agaricus augustus (kungschampinjon), Agaricus benesii (vit blodchampinjon), Agaricus bernardii (strandängschampinjon), Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Agaricus bitorquis (vägchampinjon), Agaricus bohusii, Agaricus campestris (ängschampinjon)

Agaricus chionodermus, Agaricus comtulus (rödskivig dvärgchampinjon), Agaricus cupreobrunneus (kopparchampinjon)

Agaricus depauperatus, Agaricus devoniensis (dynchampinjon), . Agaricus essettei (lökfotad snöbollschampinjon) 

Agaricus fuscofibrillosus, Agaricus impudicus (luktchampinjon), Agaricus langei (blodchampinjon)

Agaricus lanipes (ullfotschampinjon), Agaricus litoralis (spetsfotad champinjon), Agaricus lividonitidus

Agaricus lutosus (guldfjällig dvärgchampinjon), Agaricus macrocarpus, Agaricus moelleri (pärlchampinjon), Agaricus moellerianus

Agaricus osecanus (kortfotad snöbollschampinjon), Agaricus pampeanus, Agaricus phaeolepidotus (brunfjällig karbolchampinjon)

Agaricus pilatianus (gråbrun karbolchampinjon), Agaricus porphyrrhizon (rosenchampinjon), Agaricus pseudopratensis (stäppchampinjon)

Agaricus semotus (blekröd dvärgchampinjon), Agaricus subfloccosus, Agaricus subperonatus (brunfjällig champinjon)

Agaricus sylvaticus (skogschampinjon), Agaricus sylvicola (knölchampinjon), Agaricus urinascens (vit kungschampinjon)

Agaricus xanthoderma (giftchampinj

Agaricus arvensis - Snöbollschampinjon

Ekologi : Ingen info.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon. Sweden, Västergötland, Hökerum, Röstesjön. 2014-09-14.
Agaricus_arvensis_-_Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis - Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon. Sweden, Västergötland, Hökerum, Röstesjön. 2014-09-14.
Agaricus_arvensis_-_Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis - Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis -Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Kävlinge, Järavallen. 2013-11-24.
Agaricus_arvensis_-_Snöbollschampinjon
Agaricus arvensis - Snöbollschampinjon. Sweden, Skåne, Helsingborg, Gyhult. 2019-09-23.
Visa mer

Kungschampinjon - Agaricus augustus

Ekologi : Ängsgranskog, lövskog och park. Förna, särskilt i barrmatta under gamla granar, sällan under lövträd. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Kungschampinjon - Agaricus augustus
Kungschampinjon - Agaricus augustus. Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24.
Kungschampinjon - Agaricus augustus
Kungschampinjon - Agaricus augustus. Skåne, Lerhamn, Bräcke Mölla. 2014-08-30.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_augustus_-_Kungschampinjon
Agaricus augustus - Kungschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Visa mer

Agaricus benesii - Vit blodchampinjon

Ekologi : Löv- och blandskog samt beteshage och trädgård. Förna under träd och bland lövkompost. Oftast kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus benesii - Vit blodchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (16)
Agaricus benesii - Vit blodchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (18)
Agaricus benesii - Vit blodchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (20)
Agaricus benesii - Vit blodchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (21)
Agaricus benesii - Vit blodchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (19)
Visa mer

Agaricus campestris - Ängschampinjon

Ekologi : Betesmark, park, trädgård och fjällhed. Marken, särskilt gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus campestris - Ängschampinjon. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23.   (4)
Agaricus campestris - Ängschampinjon.Sweden, Bara, Torup, Skabersjöby, Kyrkogården. 2013-09-21.  (2)
Agaricus campestris - Ängschampinjon. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23.   (3)
Agaricus campestris - Ängschampinjon. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23.   (2)
Agaricus campestris - Ängschampinjon.Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Agaricus campestris - Ängschampinjon.Sweden, Bara, Torup, Skabersjöby, Kyrkogården. 2013-09-21.  (1)
Agaricus campestris - Ängschampinjon. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad 2016-09-23.   (1)
Visa mer

Agaricus cupreobrunneus - Kopparchampinjon

Ekologi : Lever som nedbrytare i torr och sandig gräsbevuxen betesmark, torrängar och gräsartade sandstäppsmiljöer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus_cupreobrunneus_-_Kopparchampinjon._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kummlan._2009-11-07_(3)
Agaricus_cupreobrunneus_-_Kopparchampinjon._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kummlan._2009-11-07_(4)
Visa mer

Agaricus essettei - Lökfotad snöbollschampinjon

EKOLOGI : Barrskog och lövskog. I förna på marken.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus_essettei_-_Lökfotad_snöbollscha
Agaricus essettei - Lökfotad snöbollschampinjon. Sweden, Småland, Överum, Riseboda naturreservat. 2017-10-07
Show More

Agaricus lanipes - Ullfotschampinjon (NT)

Ekologi : Ullfotschampinjonen växer som nedbrytare (saprotrof) på näringsrik, sandblandad och oftast kalkhaltig mulljord i ädellövskogar, hagmarker och f.d. skogsbeten tillsammans med ek, hassel, lind m.fl. I ett fall även under grov gran i buskrik 100-årig blandskogsdunge planterad på tidigare alvarmark. Arten är troligen sydlig och värmekrävande och därför kräsen i val av växtplatser. På andra håll i Europa är den även känd från parker och trädgårdar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ).

Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus_lanipes_-_Ullfotschampinjon,_(NT)._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Fyledalens_naturreservat._2017
Agaricus_lanipes_-_Ullfotschampinjon,_(NT)._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Fyledalens_naturreservat._2017
Visa mer

Vit kungschampinjon - Agaricus urinascens

Ekologi : Öppna gräsmarker, hag och ängsmarker, buskmark,  löv och barrskog, ädellövskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Vit kungschampinjon - Agaricus urinascens. Sweden, Övedskloster, Ekebäck, Sjöbo. 2013-09-14.  (4)
Vit kungschampinjon - Agaricus urinascens. Sweden, Övedskloster, Ekebäck, Sjöbo. 2013-09-14.  (1)
Vit kungschampinjon - Agaricus urinascens. Sweden, Övedskloster, Ekebäck, Sjöbo. 2013-09-14.  (3)
Visa mer

Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon

Ekologi : Löv- och barrskog. Även trädgård. Näringsrik mark och på kompost.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (9)
Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (10)
Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (7)
Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (8)
Agaricus porphyrrhizon - Rosenchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (5)
Visa mer

Agaricus spissicaulis - Spetsfotad champinjon (NT)

Ekologi : Spetsfotad champinjon växer som nedbrytare (saprotrof) på gräs- och örtrika torrängar, alvarmarker, sandiga stäpp- och hedmiljöer. Även på betade, stäppartade torrängar med rikligt med enbuskar och hassel i hässlen på mellersta Öland. Ibland även på strandnära, torra stabiliserade gamla sanddyner liksom på gamla, sandiga trädesåkrar. Populationsmaxima verkar uppträda på kalkrika, sandblandade jordar och gamla, något urlakade strandvallar på alvarmark. Den är troligen en stäpprelikt. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras i flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus_spissicaulis_-_Spetsfotad_champinjon,_(NT)._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kummlan._2009-11-07__(
Agaricus_spissicaulis_-_Spetsfotad_champinjon,_(NT)._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kummlan._2009-11-07__(
Visa mer

Agasicus silvaticus - Skogschampinjon

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Förna, särskilt i barrmatta under gamla granar. Jag har hittat den i tujahäck imin trädgård,

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agasicus_silvaticus_-_Skogschampinjo
Agasicus silvaticus - Skogschampinjo. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsg 1. 2017-09-24.
Agasicus_silvaticus_-_Skogschampinjo
Agasicus silvaticus - Skogschampinjo. Sweden, Skåne, Helsingborg, Skogsg 1. 2017-09-24.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus_sylvaticus_-_Skogschampinjon
Agaricus sylvaticus - Skogschampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Visa mer

Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon

Ekologi : Lövskog, park och trädgård. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02 (6)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02 (7)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02 (5)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02 (4)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02 (3)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (5)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11.
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (4)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11.
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (3)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon._Sweden,_Skåne,_Lund,_St_Lars_Park.__2016-07-22._(2)
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Lund, St Lars Park. 2016-07-22.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon._Sweden,_Skåne,_Lund,_St_Lars_Park.__2016-07-22._(1)
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Lund, St Lars Park. 2016-07-22.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon._Sweden,_Skåne,_Lund,_St_Lars_Park.__2016-07-22._(5)
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Lund, St Lars Park. 2016-07-22.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon._Sweden,_Skåne,_Lund,_St_Lars_Park.__2016-07-22._(3)
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Lund, St Lars Park. 2016-07-22.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon._Sweden,_Skåne,_Lund,_St_Lars_Park.__2016-07-22._(6)
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Lund, St Lars Park. 2016-07-22.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(23)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(21)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(22)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(20)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(19)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(17)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Karbolchampinjon._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.__(18)
Agaricus xanthoderma - Karbolchampinjon. Sweden, Skåne, Alnarps, Alnarpsparken. 2014-08-25.
Agaricus_xanthoderma_-_Giftchampinjon
Agaricus xanthoderma - Giftchampinjon. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan