Parasitsvampar är egentligen ingen bra benämning då många svampar är parasiter.

Här precenterar jag de svampar som parasiterar på insekter, fullvuxna, på deras larver och puppor.

Beauveria :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                   1

Beauveria bassiana (muskardinmögel), Beauveria caledonica

Cordyceps :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                   3

Cordyceps bifusispora (gul larvklubba), Cordyceps farinosa (klubbmögel), Isaria friesii, Cordyceps fumosorosea

Cordyceps militaris (röd larvklubba)

Ophiocordyceps :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       8                                          7                                   7

Ophiocordyceps clavulata, Ophiocordyceps dittmarii, Ophiocordyceps entomorrhiza (grå larvklubba), Ophiocordyceps forquignonii

Ophiocordyceps gracilis (tidig larvklubba), Ophiocordyceps myrmecophila, Ophiocordyceps stylophora (knäpparlarvklubba)

Ophiocordyceps unilateralis

Gibellula - Spindelmögel :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                       3                                          0                                  0

Gibellula arachnophila, Gibellula leiopus, Gibellula pulchra

Torrubiella arachnophila s.lat. - Gibellula arachnophilaGibellula leiopusGibellula pulchra

Beauveria bassiana - Muskardinmögel

Ekologi : Inga uppgifter men parasiterande på insekter och orsakar deras död

Ekologisk grupp : Parasit

Beauveria bassiana - Muskardinmögel.  Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-09-29. (5)
Beauveria bassiana - Muskardinmögel.  Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-09-29. (2)
Beauveria bassiana - Muskardinmögel.  Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-09-29. (1)
Beauveria bassiana - Muskardinmögel.  Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-09-29. (3)
Beauveria bassiana - Muskardinmögel.  Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2010-09-29. (4)
Visa mer

Cordyceps militaris - Röd larvklubba

Ekologi : Skog och gräsmark. Parasit på i marken dolda puppor av spinnare och nattflyn, överfamiljen Noctuoidea. Bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Parasit

Cordyceps militaris - Röd larvklubba.  Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (15)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(26)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.__Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(25)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba. Sweden, Skåne, Båstad, Hovshallar. 2016-10-29 (3)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(64)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(67)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(65)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(63)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(61)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05. (29)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.___Sweden,_Skåne,_Maglehem,_Kumlan._2009-11-07.__(1)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.__Sweden,_Skåne,_Maglehem,_Kumlan._2009-11-07.__(2)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.___Sweden,_Skåne,_Maglehem,_Kumlan._2009-11-07.__(3)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba.  Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (16)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba.  Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (13)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba.  Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (14)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba. Sweden, Skåne, Båstad, Hovshallar. 2016-10-29 (2)
Cordyceps militaris - Röd larvklubba. Sweden, Skåne, Båstad, Hovshallar. 2016-10-29 (1)
Cordyceps_militaris_-_Röd_larvklubba.__Sweden,_Skåne,__Dalby,_Skrylle.__2009-10-09._
Visa mer

Gibellula - Spindelmögel Sp

Ekologi : Parasit på spindlar

Ekologisk grupp : Parasit

Gibellula - Spindelmögel Sp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (4)
Gibellula - Spindelmögel Sp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (3)
Gibellula - Spindelmögel Sp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-10-04. (5)
Visa mer

Isaria friesii.

Ekologi : De fynd som finns rapporterade  på AP är mina och inga finns i Sveriges virtuella herbarium! Jag har gjort fynden på dåda eller halvdöda grenar av Viburnum opulus - olvon, vad den parasiterar på eller lever av verkar dåligt utrett. Info om arten finns här http://fungi.myspecies.info/all-fungi/isaria-friesii

Ekologisk grupp : ?

Isaria friesii
Isaria friesii
Isaria friesii
Isaria friesii
Isaria friesii
Isaria friesii
Isaria friesii. Sporer - 3,2 x 6,5
Show More

Ophiocordyceps gracilis - Tidig larvklubba (NT)

Ekologi : Tidig larvklubba är parasit och påträffas i gräsmark och i rikare skogsmark. Sporer infekterar fjärilslarver, enligt litteraturen av släktet Hepialus, rotfjärilar, som lever på rötter i marken. Det tar sedan upp till 2 månader för ett fertilt stroma att bildas. Svampens fruktkroppar blir vanligen synliga under våren–sommaren, då de växer upp ur de infekterade pupporna. Fjärilarna i släktet flyger under juni–juli. Som regel påträffas fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid. Livscykeln är ofullständigt känd. (Kännetecken - Tidig larvklubba är en pyrenomycet med ett stroma i form av en stjälk med ett avsatt, fertilt huvud. Stjälken, som är halmfärgad, är ca 0,5 cm bred och sticker upp ca 5 cm ovanför markytan. Huvudet är mörkare (orangebrunt), kort avsatt och bredare än stjälken. Det innehåller en mängd perithecier. Stjälken kommer från en i marken dold, av mycel genomvävd, fjärilslarv. Konidiestadiet av tidig larvklubba kallas Paraisaria dubia. Det uppträder på samma sätt som det perfekta stadiet och kan finnas tillsammans med detta eller ensamt. Larvklubba (Cordyceps militaris) har en liknande biologi, men är orange, växer gyttrat och har en längre fertil del. Cordyceps bifusispora, som också växer på fjärilar är en liten, vitaktig art. Den är endast funnen i Västerbotten.

Ekologisk grupp : Parasit

Ophiocordyceps gracilis - (NT) Tidig larvklubba. Sweden, Skåne, Bjuv, Maglaby kärr. 2016-06-19. (4)
Ophiocordyceps gracilis - (NT) Tidig larvklubba. Sweden, Skåne, Bjuv, Maglaby kärr. 2016-06-19. (2)
Ophiocordyceps gracilis - (NT) Tidig larvklubba. Sweden, Skåne, Bjuv, Maglaby kärr. 2016-06-19. (3)
Ophiocordyceps gracilis - (NT) Tidig larvklubba. Sweden, Skåne, Bjuv, Maglaby kärr. 2016-06-19. (1)
Visa mer

Ophiocordyceps myrmecophila

Ekologi : Skog. Parasit på imago (en insekts fullbildade stadium) av stackmyra Formica rufa.

Ekologisk grupp : Parasit

Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(5)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(7)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(6)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(8)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(3)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(2)
Ophiocordyceps_myrmecophila._Sweden,_Västergötland,_Hällekis,_Martorpskogen.__2016-05-15__(4)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan