top of page

Hebeloma - Fränskivlingar :  

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     41                                        33                                 33

Varietet                              4                                          1                                   1

 

Hebeloma aestivale, Hebeloma alpinum, Hebeloma alvarense, Hebeloma birrus (stybbfränskivling), Hebeloma candidipes, Hebeloma cavipes

Hebeloma circinans (liten kakaofränskivling), Hebeloma collariatum, Hebeloma crustuliniforme (tårfränskivling)

Hebeloma cylindrosporum, Hebeloma domardianum, Hebeloma fragilipes, Hebeloma fusisporum, Hebeloma gigaspermum

Hebeloma helodes, Hebeloma hetieri (luddfränskivling),Hebeloma hiemale, Hebeloma incarnatulum (mossfränskivling)

Hebeloma laterinum (kakaofränskivling), Hebeloma lundqvistii, Hebeloma lutense, Hebeloma marginatulum

Hebeloma mesophaeum (diskfränskivling), Hebeloma minus, Hebeloma monticola, Hebeloma nigellum, Hebeloma polare

Hebeloma populinum, Hebeloma psammophilum, Hebeloma pusillum (videfränskivling), Hebeloma quercetorum

Hebeloma radicosum (rotfränskivling), Hebeloma sacchariolens (doftfränskivling), Hebeloma sinapizans (senapsfränskivling)

Hebeloma sordescens (dyster fränskivling), Hebeloma sordidum, Hebeloma subconcolor, Hebeloma syrjense

Hebeloma theobrominum (rödbrun fränskivling), Hebeloma vaccinum, Hebeloma velutipes (liten tårfränskivling)

Hebeloma crustuliniforme - Tårfränskivling

EKOLOGI : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Hebeloma mesophaeum - Diskfränskivling

EKOLOGI: Återfinns i de flesta biotoper.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Hebeloma radicosum - Rotfränskivling

EKOLOGI: Lövskog, helst bokskog. Marken. Med lövträd, helst bok.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Hebeloma sacchariolens - Doftfränskivling

EKOLOGI: Lövskog, Trädbärande gräsmark, helst med ek

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

NOTERING : Doft häggblomslik men det finns fyra andra arter med samma doft. H. odoratissimum, H. fusisporum, H. ischnostylum, H. nauseosum.

bottom of page