Navlingar : Lichenomphalia & Xeromphalina, dessa visas nedan

Vi har en del andra släkten/arter som oxå kallas navlingar : Arrhenia, Chrysomphalina, Delicatula, Gamundia,  Myxomphalia,  Omphalina,  Pseudoclitocybe & Rickenella

Lichenomphalia - Bålnavlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       6                                          5                                   5

Lichenomphalia alpina (kantarellnavling), Lichenomphalia grisella (dysternavling), Lichenomphalia hudsoniana (bålnavling)

Lichenomphalia pararustica, Lichenomphalia umbellifera (vecknavling), Lichenomphalia velutina

Lichenomphalia grisella - Dysternavling
EKOLOGI : Hedmark, väg- och dikeskanter. Sand. Tillsammans med Botrydina vulgaris, (lav). Symbios.

EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström
Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström

Lichenomphalia grisella - Dysternavling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2021-09-27

press to zoom

Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling
EKOLOGI : Öppen mosse. Sällan barrskog. Torv och humus och på murken ved av barrträd. Tillsammans med Botrydina vulgaris (lav). Symbios.
EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (2)
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (2)
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (1)
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Skåne, Hallands väderö. 2015-05-16. (1)
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
Lichenomphalia umbellifera - Vecknavling. Sweden, Västra götaland, Borås, Hässleholmen. 2015-04-05.
press to zoom

Xeromphalina - Rostnavlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          3                                  3

Varietet411

Xeromphalina brunneola, Xeromphalina campanella (stubbrostnavling)

Xeromphalina cauticinalis (bollrostnavling) - Xeromphalina cauticinalis var. subfellea

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis (bitter bollrostnavling)

Xeromphalina cornui (brun bollrostnavling)

Xeromphalina fraxinophila Xeromphalina fraxinophila var. fraxinophilaXeromphalina fraxinophila var. macrocystidiata

Xeromphalina campanella - Stubbrostnavling
EKOLOGI : Barrskog. Murkna stubbar och ved av barrträd. Våren till hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(36)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(36)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(23)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(23)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(40)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(40)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03._
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03._
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(27)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(27)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(20)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(20)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(4)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(4)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(7)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(7)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(44)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(44)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(16)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(16)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(13)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(13)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(12)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(12)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(10)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(10)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(33)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(33)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(34)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(34)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(45)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(45)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(25)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(25)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(30)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(30)
press to zoom
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(18)
Xeromphalina_campanella_-_Stubbrostnavling._Sweden,_Västergörland,_Fristad,_Mölarp._2015-04-02._(18)
press to zoom

Xeromphalina cauticinalis - Bollrostnavling
EKOLOGI : Tallkärr och kalktallskog. På marken liggande barr, kottar och annan förna av tall. Kalkrik mark.
EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(3
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(3
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(1)
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(1)
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(3)
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(3)
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(4
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(4
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(2
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2017-08-06._(2
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(5)
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(5)
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(4)
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(4)
press to zoom
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(2)
Xeromphalina_cauticinalis_-_Bollrostnavling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2009-10-17._(2)
press to zoom

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. 
EKOLOGI : Ingen info i DynTaxa men mina fynd är gjorda i, Tallkärr och kalktallskog. På marken liggande barr, kottar och annan förna av tall. Kalkrik mark.
EKOLOGISK GRUPP :  ?

Xeromphalina cauticinalis var
Xeromphalina cauticinalis var

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.

press to zoom
Xeromphalina cauticinalis var
Xeromphalina cauticinalis var

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.

press to zoom
Xeromphalina cauticinalis var
Xeromphalina cauticinalis var

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.

press to zoom
Xeromphalina cauticinalis var
Xeromphalina cauticinalis var

Xeromphalina cauticinalis var. cauticinalis - Bitter bollrostnavling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.

press to zoom