top of page

Chrysomphalina : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Chrysomphalina chrysophylla (gullnavling), Chrysomphalina grossula (gröngul navling)

Chrysomphalina chrysophylla - Gullnavling

EKOLOGI : Löv- och blandskog, samt fjällhed. Ved av lövträd och buskar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Chrysomphalina grossula - Gröngul navling

EKOLOGI : Granskog. Sällan lövskog. Stubbar, träflis och murken ved av gran, sällan ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Mitt fynd på marken i enefälad (betesmark) i utkanten av brandplats där man eldat enved. 

bottom of page