top of page

Armillaria

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                   1

Art                                       6                                         6                                  6

Armillaria borealis - Vanlig honungsskivling.

Ekologi : Skog. Stammar av både levande och döda löv- och barrträd..

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor.parasit

Armillaria cepistipes - Finfjällig honungsskivling

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Lövskog. Först parasit, senare saprofyt på rot och stam av lövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor.parasit

Armillaria lutea - Klubbhonungsskivling

Ekologi : Skog. Stammar av både levande och döda löv- och barrträd..

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor.parasit

Armillaria mellea s. str - Sydlig honungsskivling

Ekologi : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Stubbar, levande och döda stammar och rötter av lövträd och barrträd samt på begravd ved. Vitrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor.parasit

Armillaria ostoyae - Mörkfjällig honungsskivling 

Ekologi : Skog. Stammar av både levande och döda löv- och barrträd..

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor.parasit

bottom of page