top of page

Asterophora :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Asterophora lycoperdoides (stoftkremling), Asterophora parasitica (gråkremling)

Asterophora lycoperdoides - Stoftkremling
EKOLOGI : Löv- och barrskog. På multnande kremlor, bl.a. svartkremla Russula nigricans och gråsvart kremla R. albonigra.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Asterophora parasitica - Gråkremling

Ekologi : Löv- och barrskog. På multnande kremlor, särskilt trattkremla Russula delica.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page