top of page

Taphrina alni - Alkottesvulst

EKOLOGI : Alskog/-kärr Honhängen av al.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Taphrina betulina - Björkhäxkvast

Ekologi : Björkskog och blandskog. Parasit på grenar och kvistar av glas- och vårtbjörk.

Ekologisk grupp : Parasit

Taphrina populina - Poppelbuckla

Ekologi : Park, planteringar o. dyl. Blad av svartpoppel Populus nigra. Mitt fynd i poppelodling, hybridpoppel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivorParasit

Taphrina Sadebeckii - Gul albuckla

Ekologi : Alskog/-kärr Parasit på blad av klibbal.

Ekologisk grupp :  Parasit

bottom of page