top of page

Psilocybe - Slätskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          5                                   5

Psilocybe cubensis (ringslätskivling), Psilocybe cyanescens, Psilocybe fimetaria, Psilocybe liniformans, Psilocybe medullosa

Psilocybe puberula, Psilocybe semilanceata (toppslätskivling), Psilocybe strictipes, Psilocybe turficola

Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling

Ekologi : Betesmark, vägkanter, park och trädgård. Välgödslad mark, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(2)
Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(2)
press to zoom
Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(3)
Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(3)
press to zoom
Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(4)
Psilocybe_semilanceata_-_Toppslätskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(4)
press to zoom
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling. Sweden, Skåne, Båstad, Grevie Åsar. 2016-11-05.
press to zoom
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling

Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling
Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling

Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling. Boxholm, Ryckelsby, Rusthållartorpet, Grönkullen. 2021-09-24

press to zoom

Psilocybe turficola
EKOLOGI : Barrskog, Lövskog, Öppna myrbiotoper

(mitt fynd i vitmossa - Sphagnum Sp.) 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (4)
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (4)
press to zoom
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (3)
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (3)
press to zoom
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (5)
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (5)
press to zoom
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (6)
Psilocybe turficola. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (6)
press to zoom
bottom of page