top of page

Psilocybe - Slätskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          5                                   5

Psilocybe cubensis (ringslätskivling), Psilocybe cyanescens, Psilocybe fimetaria, Psilocybe liniformans, Psilocybe medullosa

Psilocybe puberula, Psilocybe semilanceata (toppslätskivling), Psilocybe strictipes, Psilocybe turficola

Psilocybe semilanceata - Toppslätskivling

Ekologi : Betesmark, vägkanter, park och trädgård. Välgödslad mark, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psilocybe turficola
EKOLOGI : Barrskog, Lövskog, Öppna myrbiotoper

(mitt fynd i vitmossa - Sphagnum Sp.) 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page