top of page

Deconica :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                      15                                         11                                11

Varietet                              2                                           1                                 1

Deconica castanella, Deconica coprophila (dyngslätskivling), Deconica crobula (flockig slätskivling), Deconica horizontali

Deconica inquilina (lumpskräling), Deconica merdaria (rotslätskivling), Deconica merdicola, Deconica micropora, Deconica moelleri

Deconica montana (strimmig slätskivling), Deconica philipsii (stråmussling), Deconica phyllogena (skogsslätskivling)

Psilocybe subcoprophila, Deconica subfusispora

Deconica subviscida - Deconica subviscida var. subviscida, Deconica subviscida var. velata

Deconica coprophila - Dyngslätskivling

EKOLOGI : Betesmark. Spillning.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Deconica crobula - Flockig slätskivling

EKOLOGI : Skog och kulturmark. Kvistar, grässtrån och andra växtrester på marken.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Deconica merdicola

EKOLOGI : Vårt fynd på komocka i ogödslad betesmark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Deconica montana - Strimmig slätskivling
EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Deconica montana - Strimmig slätskivling
EKOLOGI : Skog och jordbruksmark. Mitt fynd i tjock mossa på eklåga
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page