Övriga, udda släkten vad är nu det?

Det finns ett antal svampsläkten som bara har en eller två arter i släktet och de har jag lagt in här nedan.

Artomyces pyxidatus  (NT) - Kandelabersvamp 

Artomyces : 2 arter. : Artomyces pyxidatus (kandelabersvamp), Artomyces cristatus (liten kandelabersvamp

EKOLOGI : Arten är nedbrytare och växer vanligen på starkt rötade lågor av asp. Den kan någon enstaka gång finnas på andra trädslag, som t.ex. björk eller gran. Den förekommer vanligen på lokaler med lång skoglig kontinuitet och kan hittas från försommar till senhöst. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

KÄNNETECKEN : Kandelabersvamp är fingersvamplik och 3–15 cm hög. Färgen är smutsvit med gulaktig till brunaktig, ibland rosa ton. Den är ej närmare släkt med de egentliga fingersvamparna. Kandelabersvampen avviker från dessa bl.a. genom att grentopparna är skållikt utvidgade och från skålens kant utgår flera nya grenar.

FÖREKOMST : Kandelabersvamp förekommer i större delen av Sverige. Den är mindre allmän eller, speciellt i de sydvästligaste delarna, sällsynt. En lätt identifierbar art, eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5 000 (2005), vilket motsvarar ungefär 10 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 30 åren, p.g.a. minskande tillgång på grova starkt rötade asplågor. Prognosticerad framtida minskning p.g.a. att arten har levt på 60-talets fickade (hormoslyrdödade) aspar, dvs. den missgynnas av sjunkande nyproduktion av substrat, särskilt i norra Sverige. Minskningen bedöms komma att fortsätta. I Norden är arten även funnen i Danmark, Norge och Finland, liksom i flera andra europeiska länder. Den förekommer även i tempererade delar av Nordamerika och Asien, samt på Cuba, Nya Zealand och i Australien. Kandelabersvamp tycks ingenstans vara allmän.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Kättilstad. Kättilstads NRV. 2020-10-10

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Kättilstad. Kättilstads NRV. 2020-10-10

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Kättilstad. Kättilstads NRV. 2020-10-10

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Björkfors, Boda NRV 2020-10-09.

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Björkfors, Boda NRV 2020-10-09.

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Björkfors, Boda NRV 2020-10-09.

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Björkfors, Boda NRV 2020-10-09.

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Östergötland, Björkfors, Boda NRV 2020-10-09.

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Småland, Blackstad, Ålhults urskog 2019-07-19

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Småland, Blackstad, Ålhults urskog 2019-07-19

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp

Artomyces pyxidatus - Kandelabersvamp. Sweden, Småland, Blackstad, Ålhults urskog 2019-07-19

Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07
Artomyces_pyxidatus_-_Kandelabersvamp_(NT)._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07

Baeospora myosura - Kottetätskivling

Baeospora : 2 arter

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Grankottar, även tallkottar, begravda eller liggande på marken.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (5)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (5)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(1)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(1)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(2)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(2)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(3)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(3)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(4)
Baeospora_myosura_-_Kottetätskivling._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(4)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (4)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (4)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (3)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (3)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (2)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (2)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (1)
Baeospora myosura - Kottetätskivling. Sweden, Skåne, Lomma, Haboljung. 2017-01-14. (1)

Chroogomphus rutilus s.lat. (rabarbersvamp)

EKOLOGI : Tallskog, helst lingontallskog. Kalkrik mark. Med tall. Angrips ibland av ett Penicillium som kan ses på några av mina bilder)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

NOTERING : Chroogomphus är numera uppdelad i 5 arter, så nu får man mikroskopera fynden i fortsättninmgen.

Chroogomphus_rutilus,_Rabarbersvamp._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_balsberget._2010-09-07
Chroogomphus_rutilus,_Rabarbersvamp._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_balsberget._2010-09-07
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (3)
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (3)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (7)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (7)
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (1)
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (1)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (1)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (1)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (11)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (11)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (12)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (12)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (4)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (4)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (2)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (2)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (3)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (3)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (5)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (5)
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (2)
Chroogomphus rutilus, Rabarbersvamp. Sweden, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (2)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (8)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (8)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (9)
Chroogomphus rutilus - Rabarbersvamp. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10. (9)

Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding

Cystoagaricus : 2 arter

EKOLOGI : Arten växer på murken lövved, ofta på poppel varav namnet. Den är dock funnen växande även på annan lövved, t.ex. bok, och är förmodligen inte särskilt starkt substratbunden. Lokalerna antyder att arten är knuten till rika lundmiljöer. I Frankrike uppges poppelspröding mest fruktifiera redan i maj. Eventuellt kan arten därför vara något förbisedd. De svenska fynden har dock gjorts under eftersommaren till hösten.

(Kännetecken - Poppelspröding är en liten till medelstor spröding (hattbredd 2–5 cm) men relativt robust för släktet. Hattfärgen varierar från rödbrun till isabellfärgad eller ljust gråbrun med små, tilltryckta, bruna fjäll. Lamellerna är ganska täta, först ljusbruna, till slut chokladbruna. Den vanligen ganska korta foten är vitaktig till ljusbrun med mörkare bruna fibriller. Mikroskopiskt kännetecknas arten av att sporerna är små och ofta försedda med ett litet, bulbliknande utskott vid basen samt attcystidernas trubbiga topp är mer eller mindre täckt av en slemmig massa.)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (
Cystoagaricus silvestris - Poppelspröding. Sweden, Skåne, Fjälkinge, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp (1 art)

EKOLOGI : Lövskog. Döda grenar och murken ved av olika lövträd.

EKOLOGISK GRUPPgrupp : Saprotrof/fag, detrivor

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp.JPG. Sweden, Skåne, Tåssjö,Trollehall. 2019-05-18.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sweden, Skåne, Åvarp, Stenbrottet, 2019-03-27.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sweden, Skåne, Färingtofta, Djupadalsmölla. 2019-03-22.

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp
Glyphium elatum - Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sweden, Skåne, Färingtofta, Djupadalsmölla. 2019-03-22.

Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02_(_(8)
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02_(_(8)
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02_(_(9)
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02_(_(9)
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sporer 300 - 400 µm x 2,0 - 2,5 µm. Asci 350 - 450 µm

Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sporer 300 - 400 µm x 2,0 - 2,5 µm. Asci 350 - 450 µm

Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sporer 300 - 400 µm x 2,0 - 2,5 µm. Asci 350 - 450 µm

Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sporer 300 - 400 µm x 2,0 - 2,5 µm. Asci 350 - 450 µm

Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp
Glyphium_elatum_-_Stridsyxesvamp

Glyphium elatum - Stridsyxesvamp. Sporer 300 - 400 µm x 2,0 - 2,5 µm. Asci 350 - 450 µm

Hypsizygus ulmarius- Almskivling (1 art)

EKOLOGI: Almskog, blandad ädellövskog, park och allé. I stamsår och grenhål samt på grova grenar av levande och döda lövträd, helst alm och lönn. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor. Parasit

Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(3)
Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(3)
Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(1)
Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(1)
Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(2)
Hypsizygus_ulmarius-_Almskivling._Sweden,_Skåne,_Falsterbo_stadspark_2010-11-13._(2)

Limonomyces roseipelli

EKOLOGI : På gräs, ofta på gräsmattor som fotbollsplaner o.dyl. (troligen förbisedd) (Finns inte med på Dyntaxa eller i AP)

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (4)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (4)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (2)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (2)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (1)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (1)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (3)
Limonomyces roseipelli. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (3)

Mucidula mucida - Porslinsskivling (1 art)

EKOLOGI :Bokskog. Levande och nyligen döda stammar och grenar av bok. Oftast på gamla, stående träd, gärna i grenhål och stamsår.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Forsakar._2014-09-28._(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Forsakar._2014-09-28._(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(4)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(4)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(8)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(8)
Mucidula mucida - Porslinsskivling
Mucidula mucida - Porslinsskivling
Mucidula mucida - Porslinsskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04 (3)
Mucidula mucida - Porslinsskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04 (3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Forsakar._2014-09-28._(4)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Forsakar._2014-09-28._(4)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(7)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(7)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(13)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(13)
facebook profilbild 2015-10-21
facebook profilbild 2015-10-21
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(6)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(6)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(1)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(1)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(2)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(2)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(24)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(24)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(25)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(25)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(2)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(2)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(5)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(5)
Mucidula mucida - Porslinsskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04 (5)
Mucidula mucida - Porslinsskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Häsrsnärsdammen. 2015-10-04 (5)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(9)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(9)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(10)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(10)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden_Skåne,_Billesholm,_Mölledammarna._2007-10-18._(3)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(10)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(10)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Heslingborg,_Välaskogen_2009-10-11._(6)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Heslingborg,_Välaskogen_2009-10-11._(6)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Heslingborg,_Välaskogen_2009-10-11._(5)
Mucidula_mucida_-_Porslinsskivling._Sweden,_Skåne,_Heslingborg,_Välaskogen_2009-10-11._(5)

Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp (1art)

EKOLOGI : Skog, gräsmark och kulturmark. Murken ved av barr- och lövträd samt på växtrester. Ofta nära vatten. Även på sågspån.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (2)
Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (2)
Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (1)
Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (1)
Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (3)
Nidularia deformis - Gyttrad nästsvamp. Sweden, Småland, Västervik, Lysingsbadet. 2014-10-15. (3)

Phleogena faginea - Pullverklubba (1 art)

EKOLOGI : Fruktkropparna växer ofta flera, ibland hundratals tillsammans, på naken ved eller på bark av främst lövträd av grövre dimensioner. I Danmark och Sverige är den funnen på bl.a. bok och ek. I Estland är den också funnen på gran.

KÄNNETECKEN : Pulverklubba är en liten, 3–7 mm hög gelésvamp. Fruktkroppen är först vit senare beigebrun till mörkbrun, skaftad och med ett rundat huvud i toppen (till det yttre liknande klövsvampen, Onygena equina). Huvudet är 1–3 mm i diameter och först täckt av ett tunt skikt som omsluter den sporbildande vävnaden. Vid mognaden brister skiktet och en brunaktig, torr spormassa blottas. Både färska och torkade fruktkroppar har en karaktäristisk doft påminnande om kryddväxten libbsticka.

FÖREKOMST : Pulverklubba är sällsynt i Sverige och bara känd från Skåne, Blekinge och Småland. Den är sällsynt i Danmark och funnen i Estland. Arten finns både i tempererade och tropiska områden men verkar ingenstädes vara vanlig. Arten är rödlistad i Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (6)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (6)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (3)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (3)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (7)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (7)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (5)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (5)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (4)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-11-02. (4)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (6)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-01-10. (6)
Phleogena_faginea_-_Pulverklubba._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Råådalen._2009-01-20._
Phleogena_faginea_-_Pulverklubba._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Råådalen._2009-01-20._
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-03-17. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-03-17. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-03-17. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-03-17. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs. 2009-10-17. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs. 2009-10-17. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (7)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (7)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (3)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (3)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (10)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (10)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (4)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (4)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs. 2009-10-17. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäs. 2009-10-17. (1)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (9)
Phleogena faginea - Pulverklubba. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-20. (9)

Platygloea disciformis - Lindplätt ( 1 art i Sverige)

EKOLOGI : Blandad ädellövskog. Döda grenar och kvistar av lind.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(17)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(17)
Platygloea disciformis - Lindplätt. Sweden, Sörmland, Malköping, Wärdshusets trädgård. (2)
Platygloea disciformis - Lindplätt. Sweden, Sörmland, Malköping, Wärdshusets trädgård. (2)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(12)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(12)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(15)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(15)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(13)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(13)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(14)
Platygloea_disciformis_-_Lindplätt._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017-03-18._(14)

Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling (1 art)

EKOLOGI: Lövskog, helst bokskog, hassellund och hässlen. Bark på levande och liggande stammar och grenar av bok, hassel, björk, al, lind och hägg.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.__Sweden,_Skåne,__Bökenäset_2009-10-17
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.__Sweden,_Skåne,__Bökenäset_2009-10-17
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (1)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (1)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(3)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(3)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (9)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (9)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (8)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (8)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(4)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(4)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(5)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(5)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(15)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(15)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(12)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(12)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(14)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(14)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(13)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(13)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(11)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(11)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(17)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(17)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(3)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2014-11-24._(3)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(1)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(1)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(4)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(4)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(2)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(2)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(10)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(10)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(6)
Plicaturopsis_crispa_-_Kantarellmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10._(6)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (2)
Plicaturopsis crispa - Kantarellmussling.Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-18. (2)

Polycephalomyces tomentosum

Polycephalomyces

EKOLOGI : Ingen info. i Dyntaxa (mina fynd på myxomyceter)

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Polycephalomyces_tomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(
Polycephalomyces_tomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum. på, Reticularia lycoperdon, sotägg. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2
Polycephalomycestomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(3
Polycephalomycestomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(3
Polycephalomycestomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(1
Polycephalomycestomentosum._troligen_på_Trichia_decipiens._sweden,_Småland,_Visserum._2010-08-16._(1

Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging (1 art)

EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Ved av gran. Oftast på stubbar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(5)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(5)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(4)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(4)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(1)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04__(1)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåverödsdammen._2013-11-03.__(2)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåverödsdammen._2013-11-03.__(2)
Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging. Sweden, Småland, Tranås. 2012-10-18. (4)
Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging. Sweden, Småland, Tranås. 2012-10-18. (4)
Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging. Sweden, Småland, Tranås. 2012-10-18. (3)
Pseudohydnum gelatinosum - Geletagging. Sweden, Småland, Tranås. 2012-10-18. (3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(6)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(6)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(2)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(2)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåverödsdammen._2013-11-03.__(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåverödsdammen._2013-11-03.__(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(3)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging.__Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08.__(2)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging.__Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08.__(2)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging.__Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08.__(1)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging.__Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08.__(1)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04.
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Eket,_Grytåsa._2017-11-04.
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(4)
Pseudohydnum_gelatinosum_-_Geletagging._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_fure._2009-10-08._(4)

Schizophyllum commune - Klyvblad

Schizophyllum (klyvblad (släktet))

EKOLOGI : Hygge, löv- och blandskog samt brandfält. Liggande stammar och grenar av bok, ek och björk, sällan gran och tall. Även på bränd ved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09._(6)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09._(6)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(9)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(9)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(1)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(1)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (5)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (5)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-20. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-20. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (4)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-11-17. (4)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösa_parken._2008-12-06.
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Ramlösa_parken._2008-12-06.
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2008-01-04. (1)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2008-01-04. (1)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget._2010-05-08._
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,__Balsberget._2010-05-08._
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(59)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(59)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2014-01-15. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2014-01-15. (2)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._På_ädelgran._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._På_ädelgran._Denmark,_Osted,_Hejede_Overdrev._2012-03-18
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (80)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (80)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09._(1)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09._(1)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Välaskogen, Helsingborg. 2010-10-31. (2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Välaskogen, Helsingborg. 2010-10-31. (2)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(6)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(6)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(9)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(9)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(63)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(63)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(61)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(61)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18_(3)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18_(3)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2012-11-16. (1)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råå, Örbyängar. 2012-11-16. (1)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Torsebro_krutbruk._2015-01-04._(4)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Torsebro_krutbruk._2015-01-04._(4)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(3)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(3)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(2)
Schizophyllum_commune_-_Klyvblad._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-11-17._(2)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2014-01-15. (1)
Schizophyllum commune - Klyvblad. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2014-01-15. (1)

Sphaerobolus stellatus - Slungboll

EKOLOGI : Löv- och barrskog samt gräsmark. Murken ved av löv- och barrträd samt på djurspillning

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Sphaerobolus stellatus - Slungboll
Sphaerobolus stellatus - Slungboll

Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19

Sphaerobolus stellatus - Slungboll
Sphaerobolus stellatus - Slungboll

Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19

Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_Stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_Stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04_
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04_
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(11)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(11)
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1,_Fungariet._2016-07-04.
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_slungboll._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_1_Fungariet._2016-07-02_(
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(10)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._(10)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Drakamöllan._2015-12-11._
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(1)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(1)
Sphaerobolus stellatus, Slungboll. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-08-10. (1)
Sphaerobolus stellatus, Slungboll. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2011-08-10. (1)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Drakamöllan._2015-12-11._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Drakamöllan._2015-12-11._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(2)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15._(2)
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Drakamöllan._2015-12-11._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_
Sphaerobolus_stellatus_-_Slungboll._Drakamöllan._2015-12-11._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan_
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Yngsjö, Grohålan 2014-10-22. (4)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Yngsjö, Grohålan 2014-10-22. (4)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Yngsjö, Grohålan 2014-10-22. (1)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Yngsjö, Grohålan 2014-10-22. (1)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (7)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (7)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (5)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (5)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (3)
Sphaerobolus stellatus - Slungboll. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (3)

Tapinella atrotomentosa - Sammetsfotad pluggskivling

Tapinella

EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Murkna stubbar och döda rötter av barrträd, helst tall.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_Sammetsfotad_pluggskivling._Sweden,_Skåne,__Söderåsen,_Vramsgunnarstorp_._
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p
Tapinella_atrotomentosa_-_sammetsfotad_p

Tapinella panuoides - Källarkantarell

Tapinella

EKOLOGI :Barrskog. Sällan kulturmark. Stubbar och döda stammar av gran och tall, men även fuktigt barrvirke i hus, källare, gruvor etc.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Tapinella panuoides - Källarkantarell. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-20. (1)
Tapinella panuoides - Källarkantarell. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-20. (1)
Tapinella panuoides - Källarkantarell. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-20. (2)
Tapinella panuoides - Källarkantarell. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2009-11-20. (2)

Tremellodendropsis tuberosa - Skruvbusksvamp (NT). 

Tremellodendropsis

KÄNNETECKEN : Skruvbusksvamp är en vit eller gråvit, fingersvampsliknande, förgrenad gelésvamp med kort, central fot. Fruktkropparna är sega och elastiska och 2–5 cm höga. På svampens yta finns ofta jordpartiklar inväxta, vilket kan ge svampen ett smutsigt utseende. Fruktkropparna kommer på hösten.

EKOLOGI: Skruvbusksvamp växer i lövängar, gamla parker och ädellövskog på mer eller mindre bara fläckar med lerjord. I lövängar växer den företrädesvis runt basen av hasselbuskar där vegetationen är lågvuxen eller saknas. Den är sannolikt kalkgynnad. Skruvbusksvampens växtplatser är ofta mycket rika på andra sällsynta marksvampar. - Levnadssätt okänt. Påträffad på bar lerjord, ofta under hassel, i löväng, park och blandad ädellövskog. Även funnen i naturbetesmark. Troligen kalkgynnad. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Populationer i lövskog bedöms vara mer stabila än de i gräsmarker.

(Kännetecken - Skruvbusksvamp är en vit eller gråvit, fingersvampsliknande, förgrenad gelésvamp med kort, central fot. Fruktkropparna är sega och elastiska och 2–5 cm höga. På svampens yta finns ofta jordpartiklar inväxta, vilket kan ge svampen ett smutsigt utseende. Fruktkropparna kommer på hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Okänt

UTBREDNING: Skruvbusksvamp är funnen på Öland samt i Småland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Dalarna och Norrbotten. I Norden är den också känd från Danmark, södra Norge och Finland. Den är även uppgiven från Storbritannien, Syd- och Mellaneuropa, Amerika och Indonesien. Arten är sällsynt, åtminstone i de norra delarna av dess europeiska utbredning. Rödlistning har skett i Danmark, Finland och Tyskland och i det senare landet bedöms den som akut hotad.

Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(3)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(3)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(2)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(2)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05_(2)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05_(2)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05_(1)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05_(1)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(1)
Tremellodendropsis_tuberosa_-_Skruvbusksvamp_(NT)._Blankaholm,_Solstadström,_2017-10-05.__(1)

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling. (1 art)

EKOLOGI : Kulturmark och havsstrand. Kväverik mark, t.ex. gödslad betesmark, komposthög och tångvall. Även i gräsmattor.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski
Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling. Sweden, Skåne, Rinkaby, Rinkaby skjutfält. 2018-11-17.

Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski
Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling. Sweden, Skåne, Rinkaby, Rinkaby skjutfält. 2018-11-17.

Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski
Volvopluteus_gloiocephalus_-_Vit_slidski

Volvopluteus gloiocephalus - Vit slidskivling. Sweden, Skåne, Rinkaby, Rinkaby skjutfält. 2018-11-17.

Volutella ciliata

EKOLOGI : På diverse örter och Harris - Cytisus scoparius. Mitt fynd på bokollon. Främst vår och sommarsvamp.

EKOLOGISK GRUPP : Volutella består av troligtvis  av flera arter de uppträder anamorft men är också telemorft, de utgör ett artkomplex och står eller har stått necktria eller pseudonecktria. Arterna är troligen vanliga men förbesedda.

Volutella ciliata
Volutella ciliata

Volutella ciliata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2020-04-11

Volutella ciliata
Volutella ciliata

Volutella ciliata. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga ravinen. 2020-04-11