Det finns ca: 200 arter tickor i Sverige.  Än så länge har jag hittat ---  arter och de hittar du här.

I några släkten hittar vi bara en art, de kommer direkt här nedan, 14 släkten.

De andra hittas på egen sida, klicka på respektive knapp.

Abortiporus biennis - Klumpticka (1 art i släktet)

Ekologi : Nedbrytare som växer på dold lövved i marken samt på stubbar av ek, bok och ask i hagmark, park och ädellövskog. I Sverige är den främst funnen på kulturpåverkad mark i hagar, parker och vägkanter men också i lövskog. I utlandet är svampen även funnen på barrved. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av klumpticka bara på någon enstaka till fem platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar. - Nedbrytare som växer på dold ved i marken samt på stubbar av ek, bok och ask i hagmark, park, trädgård, mera sällan i naturlig ädellövskog. Även på utfyllnadsmark vid campingplatser etc. Huvudsaklig utbredning i södra Europa och är på gränsen av sitt utbredningsområde i Sverige. Arealen ädellövskog och andelen ädellövträd har inte minskat under de senaste 15 åren. Ingen bedömd populationsminsking.

(Kännetecken - En ticka med ettåriga fruktkroppar som är starkt variabla. De kan vara oregelbundet och grunt trattformade, spatellika, oregelbundet knöliga eller ibland hopväxta till taktegellagda eller oformliga bildningar, på vertikala vedytor blir de närmast konsolformade. Hatten är 3–9 cm bred, och dess ovansida är mjukt till styvt hårig, ibland zonerad, först vitaktig till ljust beige, med åldern rödaktig, gulbrun till brun. Om fot finns är den av varierande form, 1–7 cm hög, central eller sidoställd. Porerna är tunnväggiga, oregelbundna, kantiga eller labyrintiska, först vitaktiga, med åldern (eller vid tryck) rodnande, slutligen brunaktiga. Köttet är segt, vitaktigt, i övre delen luckrare och mörkare. Arten är en sensommar- och höstsvamp.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2013-09-03. (7)
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2013-09-03. (6)
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2013-09-03. (5)
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Abortiporus biennis - Klumpticka
Abortiporus biennis - Klumpticka. Sweden, Östergötland, Söderköping, Stegeborg, 2018-08-16.jpg
Visa mer

Cerrena unicolor - Slingerticka.( 1 art i släktet)

Cerrena

Ekologi : Löv- och blandskog, helst björkskog. Stubbar och döda stående eller, sällan, liggande träd, särskilt björk. Sällan asp, sälg/vide, al, lönn, hassel, rönn m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Cerrena unicolor - Slingerticka
Cerrena unicolor - Slingerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Glössberget, Abborrtjärn. 2018-09-05.
Show More

Climacocystis borealis - Trådticka. (1 art i släktet)

 Climacocystis borealis Art                 

Ekologi : Granskog, helst ängsgranskog och rik sumpgranskog. Stubbar och döda stående eller, sällan, liggande stammar av gran. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Climacocystis_borealis_-_Trådticka
Climacocystis borealis - Trådticka. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Show More

Daedalea quercina - Korkmussling (1 art i släktet)

Ekologi : Löv- och blandskog med ek. Stubbar och naken kärnved på döda och levande ekar. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(4)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Åvarp,_Stenbrottet._2013-01-03_
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-05-12__(5)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Killehus._2007-12-01_(2)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Hittarp._2015-01-18._(3)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Hittarp._2015-01-18._(4)
Daedalea quercina - Korkmussling. Sweden, Skåne, Örkelljunga, Pinnån. 2011-07-30.
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Killehus._2007-12-01_(3)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Killehus._2007-12-01_(1)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(1)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Hittarp._2015-01-18._(8)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Hittarp._2015-01-18._(7)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-05-12__(3)
Daedalea quercina, Korkmussling. Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog. 2010-05-18. (1)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-05-12__(2)
Daedalea_quercina_-_Korkmussling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Hittarp._2015-01-18._(6)
Visa mer

Fistulina hepatica - Oxtungsvamp.  (1 art i släktet)

Ekologi : Oxtungssvamp är en svag parasit som växer på stambaser, stubbar och rötter av gamla levande ekar. Påträffas i löv- och blandskog, allé, hagmark och park. Fruktkroppar bildas ofta på trädets basala delar och grövre rötter men kan sitta betydligt högre upp på stam eller grova grenar. Svampen kan fortsätta att bilda fruktkroppar på fallna träd och stubbar. Svampen orsakar brunröta och anses tillsammans med svaveltickan (Laetiporus sulphureus) vara huvudorsaken till ihåliga ekstammar. I norra Europa är oxtungsvampen nästan uteslutande en eksvamp men i Central- och Sydeuropa är den ej ovanlig på äkta kastanj (Castanea sativa) och mycket sällsynt funnen på andra lövträd som al, björk, bok, hassel, lind och valnöt. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par ekar på varje lokal. Varje ek rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som eken finns kvar. - Nedbrytare till svaghetsparasit som växer på stambaser, stubbar och rötter av gamla levande ekar. Sällsynt funnen även på döda ekar och i Skåne ett fåtal udda fynd på bok och äkta kastanj. Påträffas i löv- och blandskog, allé, hagmark och park. En väl känd och lätt igenkänd art med lågt mörkertal. Total population i landet bedöms ha minskat de senaste 50 åren p.g.a. att ekar avverkas, skuggas ihjäl eller dör. Minskningen bedöms komma att fortsätta framöver men i mindre omfattning än tidigare.

(Kännetecken - Oxtungssvamp är en ettårig, hattbildande ticka vars fruktkroppar är mer eller mindre vidväxta eller har en kort, sidoställd fot och vanligen 10–30 cm breda. Hattens ovansida är orangeröd till mörkt rödbrun, först borstig eller med små papiller, senare slät och slemmig. Undersidan har tätt ställda, fria rör, först vitaktiga till blekt gulaktiga, senare brunröda till bruna. Som färsk är svampen köttig och saftig. Den utsöndrar vinröda, saftdroppar både på hattens ovan och undersida eller då man skär i den.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Fistulina_hepatica_-_Oxtungsvamp_(NT)._Sweden,_Skåne,__Helsingborg,_Välaskogen._2008-09-29._
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2010-09-19. (3)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-25. (2)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-25. (1)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-19. (5)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-19. (3)
Fistulina_hepatica_-_Oxtungsvamp_(NT)._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05_._
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (3)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-19. (2)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (4)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-19. (1)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2010-09-19. (4)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2008-09-19. (4)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-26. (1)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Övedskloster, Ekebäck, Sjöbo. 2013-09-14. (1)
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Övedskloster, Ekebäck, Sjöbo. 2013-09-14. (2)
Fistulina_hepatica_-_Oxtungssvamp_(NT)
Fistulina hepatica - Oxtungssvamp (NT). Sweden, Gotland, Ekeby, Mangsarve änge 2018-09-29.
Fistulina hepatica - Oxtungsvamp (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-26. (2)
Visa mer

Fomes fomentarius - Fnöskticka (1 art i släktet)

Ekologi : Lövskog, bl.a. bok- och björkskog. Stubbar, liggande stammar och levande och döda, stående stammar av lövträd, särskilt bok och björk, sällan andra lövträd. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd. Pålstorp. 2007-11-18.. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29. (3)
Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Söderåsens.
Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd. Pålstorp. 2007-11-18.. (3)
Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd. Pålstorp. 2007-11-18.
Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd. Pålstorp. 2007-11-18.. (2)
Fomes fomentarius, Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd. Pålstorp. 2007-11-18.. (1)
Fomes fomentarius, Fnöskticka, Sweden, Skåne, Kågeröd, Killehus. 2008-01-29. (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens. Kopparhatten. 2009-11-09 (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens. Kopparhatten. 2009-11-09 (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens. Kopparhatten. 2009-11-09 (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. 2014-05-02
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29 (9)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29 (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (5)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (11)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Bjuv, Åvarps stenbrott. 2017-04-02. (5)
Fomes_fomentarius_-_Fnöskticka._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (10)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Hörby, Kulleröd. 2011-04-24. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Billesholm, Killehus. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29 (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Hällestad, Gryteskog. 2009-10-08. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Höör, Ormanäs, Poppelodling. 2012-09-22. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29 (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (9)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Pålstorp. 2008-01-29  (4)
Visa mer

Fomes fomentarius - Fnöskticka (1 art i släktet)

Jag har fått för mig om att det finns en rödare variant av fnösktikan men det är min lilla oventenskapliga fundering. Jag stöter på en sådan variant då och då och ofta på samma låga eller inom ett litet begränsat område.

Mycket sällan kan man också stöta på ex. som "blöder" jag har gjort det två gånger på 10 år.

På våren stöter man på fnösktickor som sporerar och sporerna släpps ut undertoll i porlagret men hamnar ovanpå tickan, detta har att göra med olika elektiska spänningsfält i tickan!

Ekologi : Lövskog, bl.a. bok- och björkskog. Stubbar, liggande stammar och levande och döda, stående stammar av lövträd, särskilt bok och björk, sällan andra lövträd. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Fomes_fomentarius_-_Fnöskticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2011-11-10
Fomes_fomentarius_-_Fnöskticka._Sweden,_Skåne.
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (5)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (5)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (1)
Fomes_fomentarius_-_Fnöskticka._Fnöskticka._Sweden,_Skåne_
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Konga, Konga Ö. 2011-10-12
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Kågeröd, Killehus. 2008-01-29. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, helsingborg, Välaskogen. 2008-01-27. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2009-11-09. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2014-08-07. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2014-08-07. (6)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten 2014-08-07. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sewedn, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-04-29. (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2008-03-16. (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Åvarå, Åvarps fälad. 2014-05-02 (5)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sewedn, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-04-29. (4)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Åvarå, Åvarps fälad. 2014-05-02 (1)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Åvarå, Åvarps fälad. 2014-05-02 (2)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2008-03-16. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sewedn, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-04-29. (3)
Fomes fomentarius - Fnöskticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2008-03-16. (2)
Visa mer

Grifola frondosa - Korallticka (NT).  (1 art i släktet)

Ekologi : I Sverige växer koralltickan främst på eller vid basen av gamla ekar eller stundom flera meter från trädet från en i marken dold rot eller vid gamla ekstubbar. Svampen förekommer både i park-, hagmarks- och skogsmiljö. I Europa växer arten främst på ek men är även noterad på andra lövträd som alm, avenbok, björk, bok, lönn och äkta kastanj. - Nedbrytare i dolda rötter och vid basen av levande och döda grova ekar i löv- och blandskog, löväng, hagmark, park och allé. Mer sällan funnen även på bok, ask, asp och poppel. En väl känd, noga eftersökt art som bildar stora fruktkroppar och oftast har väldigt få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad tillgång till substrat, huvudsakligen orsakat av minskande tillgång till jätteekar. Omfattningen är dock svår att bedöma.

(Kännetecken - Korallticka är en ticka med ettårig fruktkropp, tuvformat växtsätt och angenäm doft. Fruktkroppen består av en mängd gyttrade hattar utgående från en förgrenad fot, vanligen 15–35 cm i diameter men ibland upp till 65 cm och vägande mer än 20 kg. De enskilda hattarna är halvcirkel-, tung- eller spatelformade, 2–6 (–10) cm breda. Hattöversidan är ljusgrå till brungrå eller mörkbrun. Hattundersidan är vitaktig med väl synliga porer (2–4/mm). Porlagret löper ner på hattfot och grenar. Köttet är vitt och ganska fast. Grentickan (Polyporus umbellatus) har också ett tuvformat växtsätt, men dess hattar har en centralställd fot och bräckligt kött.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Grifola frondosa - Korallticka (NT)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Sövestad, Bellenga. 2019-11-02.
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (10)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (11)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (7)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (8)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (9)
Grifola_frondosa_-_Korallticka._Sweden,_Skåne,_Billinge,_Dalen._2016-10-22.__(6)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (11)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (8)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta. 2011-10-12. (6)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (7)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2008-09-19. (1)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2008-09-19. (2)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (6)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (5)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (9)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (2)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (4)
Grifola frondosa - Korallticka (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Fastmårup. 2010-10-10. (1)
Visa mer

Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). (1 art i släktet)

Ekologi : Vintertagging är en vedrötande svamp som bara växer på döda eller döende tallar. Fruktkroppar utvecklas i regel på barken, ibland i såren efter avbrutna grenar och ofta högt upp i trädkronan. Fruktkroppar påträffas också på omkullfallna träd och på stubbar. Nästan all insamling har skett under vinterhalvåret mellan oktober och april. - Nedbrytare i bark och naken ved, på torrakor eller döda grenar på levande gamla tallar i gammal talldominerad barrskog. Tallar den växer på är i huvudsak mer än 250 år gamla. Fruktrkopparna ses på senhöst till tidig vår. Använd som signalart för höga naturvärden i skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång till äldre tallar i produktionsskog.

(Kännetecken - Vintertagging bildar 0,5–2 cm stora, något välvda, konsolformade hattar. Hattarna kan också vara tunglika, solfjäderformade och med kort fot. Ibland uppträder de tegellagda. Hatten är tunn och på ovansidan gulvit till grågul. Undersidan är försedd med oregelbundna, upp till 1,5 mm långa taggar och har samma färg som ovansidan. Fruktkroppens inre är fyllt av vida, oregelbundna hyfer medan basidieskiktet bärs upp av en tät hyfvävnad av smala hyfer. Sporerna är kortcylindriska och något böjda. De färgas blå i Melzers lösning.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). Sweden, Hälsingland, Söderhamn, Mohed. 2013-03-06. (2)
Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). Sweden, Hälsingland, Söderhamn, Mohed. 2013-03-06. (4)
Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). Sweden, Hälsingland, Söderhamn, Mohed. 2013-03-06. (3)
Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). Sweden, Hälsingland, Söderhamn, Mohed. 2013-03-06. (1)
Irpicodon pendulus - Vintertagging (NT). Sweden, Hälsingland, Söderhamn, Mohed. 2013-03-06. (5)
Visa mer

Laetiporus sulphureus - Svavelticka (1 art i släktet)

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Döda stampartier och håligheter på levande, sällan döda ekar. Sällan andra lövträd, t.ex. körsbär, oxel, pil och poppel. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Genarp,_Häckeberga._2014-05-10._
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(8)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(2)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(1)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(3)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(5)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(6)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Gantofta,_Backhälla._2008-05-04._(4)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (6)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Laetiporus sulphureus - Svavelticka
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03._(5)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03._(3)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03._(6)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03._(4)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (2)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (4)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (10)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (5)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (9)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (7)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (1)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (8)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2014-09-03._(2)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Östergötland, Linköping Tinnerö NRV. 2018-08-16
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2013-08-31.
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2013-08-31._(1)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2013-08-31._(3)
Laetiporus_sulphureus_-_Svavelticka.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2013-08-31._(2)
Laetiporus sulphureus - Svavelticka. Sweden, Skåne, Råådalne, Görarp. 2008-05-23. (11)
Visa mer

Leptoporus mollis - Kötticka (NT) (1art i släktet)

Leptoporus

Ekologi : Köttickan är en vednedbrytare som orsakar brunröta på granved. Den växer på såväl granlågor med ännu kvarsittande bark som på upprättstående stubbar och torrträd. Sannolikt är den uttorkningskänslig och förekommer främst i fuktig äldre granskog av naturskogskaraktär, ibland även i extensivt brukad skog i områden med hög luftfuktighet, t.ex. gransumpskog. I torra och nederbördsfattiga områden är arten däremot strängt knuten till slutna och urskogsliknande bestånd som bibehåller ett fuktigt lokal- och mikroklimat. På svampens växtplatser förekommer vanligtvis många andra ovanliga och rödlistade vedsvampar, såsom granticka, gränsticka, blackticka, rosenticka, lappticka och rynkskinn

Kännetecken : En mjuk och saftig ticka med ettåriga fruktkroppar vilka först är ljust rosa, som äldre köttröda–vinröda. Vid tumning bildas röda eller rödvioletta fläckar. Gamla exemplar kan vara mer tegelröda–rödbruna. Fruktkropparna växer ut på hösten, vanligen enstaka eller några få tillsammans. De är ofta hovformade eller brett tunglika, ca 4–12 cm breda och ca 2–4 cm tjocka. Ovansidan är först fint luden eller tovigt hårig, som äldre ofta kal. Porlagret är till en början ljusare än hattovansidan. Porerna är runda eller utdraget kantiga, ca 3–4 st per mm.

Svensk förekomst : En nordlig art som huvudsakligen är knuten till granens naturliga utbredningsområde. I Götaland och södra Svealand är den sällsynt och påträffas mest i skyddade grannaturskogar, i Norrland mindre allmän i äldre granskog. Arten är en välkänd och eftersökt signalart i samband med naturvärdesinventeringar. Arten bedöms generellt ha minskat under senare år på grund av skogsavverkningar, trots att den också skyddats i många nya avsättningar och reservat.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Leptoporus mollis - Kötticka (NT)
Leptoporus mollis - Kötticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Leptoporus mollis - Kötticka (NT)
Leptoporus mollis - Kötticka (NT). Sweden, Hälsingland, Västra Bölan, Åtjärnsbäcken 2018-09-06
Show More

Meripilus giganteus - Jätteticka (1 art i släktet)

Ekologi : Ädellövskog, helst bok- och ekskog. Även park. Stubbar och vid stambasen av levande och döda ädellövträd, särskilt bok och ek, sällan ask, björk, lönn m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (3)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-08-23. (2)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (2)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (5)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-08-23. (3)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(3)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Simrishamn, Stenshuvud. 2015-08-30. (10)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(5)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(4)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(8)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(9)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(7)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (2)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (1)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (3)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14.
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-07._
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-17.
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Fintorp, Olsgården. 2014-09-17. (20)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Fintorp, Olsgården. 2014-09-17. (21)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(6)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(2)
Meripilus_giganteus_-_Jätteticka._Sweden,_Skåne,_Simrishamn,_Stenshuvud._2015-08-30.__(1)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (4)
Meripilus giganteus - Jätteticka. Sweden, Skåne, Lund, Genarp, Häckebärgaån. 2013-08-12.