Ceriporiopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Ceriporiopsis aneirina (poppelticka), Ceriporiopsis gilvescens (rostporing), Ceriporiopsis pseudogilvescens

Ceriporiopsis resinascens (hartsporing)

Ceriporiopsis aneirina - Poppelticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande, barklösa stammar av asp, sällan sälg/vide, ask, hassel, poppel m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(2)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(1)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(3)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(2)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(3)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(4)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(5)
Visa mer

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing

Ekologi :Ädellövskog. Ved av lövträd, främst bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_Söderskog._2013-04-13.
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sporer, 4,4 x 2,2 µm.
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sporer, 4,4 x 2,2 µm.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan