top of page

Ceriporiopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Ceriporiopsis aneirina (poppelticka), Ceriporiopsis gilvescens (rostporing), Ceriporiopsis pseudogilvescens

Ceriporiopsis resinascens (hartsporing)

Ceriporiopsis aneirina - Poppelticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande, barklösa stammar av asp, sällan sälg/vide, ask, hassel, poppel m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(2)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(2)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(1)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(1)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(3)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2016-03-19._(3)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(2)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(2)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(3)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(3)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(4)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(4)
press to zoom
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(5)
Ceriporiopsis_aneirina_-_Poppelticka._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Åvarps_stenbrott._2017-04-02._(5)
press to zoom

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing

Ekologi :Ädellövskog. Ved av lövträd, främst bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-12-04.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_Söderskog._2013-04-13.
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_Söderskog._2013-04-13.
press to zoom
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sporer, 4,4 x 2,2 µm.

press to zoom
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing
Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing. Sporer, 4,4 x 2,2 µm.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.

press to zoom
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing
Ceriporiopsis_gilvescens_-_Rostporing

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing.

press to zoom

Ceriporiopsis resinascens - Hartsporing

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt strandskog. Döda, kvarsittande grenar och stående stammar av vide och al. Även liggande stammar av asp. I fuktig skogsmark. Vitrötare. (Växtplats Ved och bark.

Viden - Salix, Hägg -  Prunus padus, Sälg - Salix caprea, Alar - Alnus, Björkar - Betula, Hasslar - Corylus, 

Ekar - Quercus, Prunusar - Prunus, Lindar - Tilia, Popplar - Populus, Oxlar - Sorbus )

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.
Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.

Ceriporiopsis resinascens - Hartsporing. Sweden. Skåne, Vedema, Bjärnum. 2020-04-1

press to zoom
Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.
Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.

Ceriporiopsis resinascens - Hartsporing. Sweden. Skåne, Vedema, Bjärnum. 2020-04-1

press to zoom
Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.
Ceriporiopsis_resinascens_-_Hartsporing.

Ceriporiopsis resinascens - Hartsporing. Sweden. Skåne, Vedema, Bjärnum. 2020-04-1

press to zoom
bottom of page