top of page

Claviceps - Mjöldrygor : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                   1

Art                                       4                                          4                                  2

Claviceps arundinis, Claviceps humidiphila, Claviceps nigricans (sävmjöldryga), Claviceps purpurea s.str., 

Claviceps purpurea s.lat. (mjöldryga)

Claviceps purpurea s.lat. - Mjöldryga.

sexuellt stadium som växer ut från sclerotium

Ekologi : Kulturmark och gräsmark. Parasit på gräs, Poaceae.

Ekologisk grupp : Parasit

bottom of page