top of page

Leucoagaricus - Spånskivlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    16                                           9                                   7

Varietet                            2                                            2                                   2

Leucoagaricus americanus (rodnande veckskivling), Leucoagaricus babosiae, Leucoagaricus badhamii (rödbrun spånskivling)

Leucoagaricus barssii, Leucoagaricus croceovelutinus, Leucoagaricus crystallifer, Leucoagaricus ionidicolor

Leucoagaricus leucothites (champinjonfjällskivling), Leucoagaricus medioflavoides, Leucoagaricus melanotrichus, Leucoagaricus meleagris

Leucoagaricus nympharum (parasollskivling), Leucoagaricus serenus, Leucoagaricus sericifer (silkesvit spånskivling)

Leucoagaricus sublittoralis (blekrosa spånskivling), Leucoagaricus tener

Leucoagaricus leucothites - Champinjonfjällskivling
EKOLOGI 
: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Trädgårdar.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Leucoagaricus nympharum - Parasollskivling
EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Barrförna. Ofta näringsrik mark. (Mitt fynd i rik betesmark/fälad med lång hävd under enbuske i barrförna.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page