Spindlingar - Cortinarius delas förnärvarande in i 4 grupper "subgen" : Cortinarius subgen. Cortinarius,

Cortinarius subgen. Myxacium, Cortinarius subgen. Phlegmacium och Cortinarius subgen. Telamonia.

I släktet Spindlingar finns det i Dyntaxa följande

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa -  Påträffade i Sverige   Bofasta i Sverige

Undersläkte                  4                                       4                                4

Kollektivtaxon           10                                     10                              10

Art                              460                                    421                             417

Underart                        3                                        3                                 3

Varietet                         13                                      12                               12

Form44

Cortinarius subgen. Cortinarius :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                2                                          2                                  2

Art                                     33                                        33                                33

Underart                            1                                          1                                   1

Varietet                              3                                          3                                   3

Form                                   2                                          2                                  2

Cortinarius aureifolius, Cortinarius bataillei (orangespetsig spindling), Cortinarius callisteus (lokspindling)

Cortinarius cinnamomeoluteus (videspindling), Cortinarius cinnamomeus (kanelspindling), Cortinarius citrinofulvescens

Cortinarius cotoneus (olivbrun spindling), Cortinarius croceoconus (spetspucklig kanelspindling)

Cortinarius croceus (gulskivig kanelspindling) Cortinarius croceus subsp. croceus

Cortinarius croceus subsp. norvegicus (fjällig gulskivespindling)

Cortinarius fervidus (roströdskivig spindling), Cortinarius humicola (fjällig spindling)

Cortinarius huronensis (grönskivig kanelspindling) - Cortinarius huronensis var. olivaceus, Cortinarius huronensis var. huronensis

Cortinarius limonius (eldspindling), Cortinarius malicorius (grönköttig spindling), Cortinarius melanotus (mörkfjällig olivspindling)

Cortinarius olivaceofuscus (hasselspindling), Cortinarius orellanus (orangebrun giftspindling), Cortinarius phoeniceus (stor blodspindling)

Cortinarius phrygianus (frygisk spindling), Cortinarius polaris (polarspindling), Cortinarius pratensis

Cortinarius rubellus (toppig giftspindling)

Cortinarius sanguineus s. lat. (blodspindling) - Cortinarius vitiosusCortinarius sanguineus s. str.

Cortinarius semisanguineus (rödskivig kanelspindling), Cortinarius sommerfeltii (mörk kanelspindling), Cortinarius sylvae-norvegicae

Cortinarius tofaceus (kromspindling), Cortinarius tubarius (kärrspindling)

Cortinarius uliginosus (sumpspindling) Cortinarius uliginosus f. uliginosusCortinarius uliginosus f. luteus

Cortinarius venetus (olivspindling)

Cortinarius violaceus s.lat. (violspindling) - Cortinarius harcynicus (barrviolspindling), Cortinarius violaceus (lövviolspindling)

Cortinarius caperatus - Rimskivling

Ekologi : Barrskog, hedbokskog och fjällbjörkskog. Mager mark. Med löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(15)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(15)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(12)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(12)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(2)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(2)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(3)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(3)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(11)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(11)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(5)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(5)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(13)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(13)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(10)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Bjärnum,_Vedema._2014-09-10._(10)
press to zoom
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (5)
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (5)
press to zoom
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (8)
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (8)
press to zoom
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (6)
Cortinarius caperatus - Rimskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (6)
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Skåne,_Kristanstad,_Balsberget._2010-09-07
press to zoom
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(4)
Cortinarius_caperatus_-_Rimskivling._Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(4)
press to zoom

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling

Ekologi : Barrskog och vägkanter. Sällan lövskog. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan björk, ek och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling
Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling
Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling
Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling
Cortinarius_cinnamomeus_-_Kanelspindling

Cortinarius cinnamomeus - Kanelspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom

Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling

Ekologi : Barr- och lövskog, bl.a. fjällbjörkskog. Sur och mager mark på sand. Med tall, gran och björk. I fjällen med fjäll- och dvärgbjörk samt dvärgvide Salix herbacea.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius_croceus_-_Gulskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Bödagården_Norr._2016-10-14._
Cortinarius_croceus_-_Gulskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Bödagården_Norr._2016-10-14._
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
Cortinarius croceus - Gulskivig kanelspindling. Sweden, Öland, Böda, Bödagården Norr. 2016-10-14. (
press to zoom

Cortinarius limonius - Eldspindling

Ekologi : Barrskog, helst, sumpgranskog och blåbärsgranskog. Humus och torv, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. Mager och sur mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (1)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (1)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (3)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (3)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (2)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (2)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (7)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (7)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (4)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (4)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (5)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (5)
press to zoom
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (6)
Cortinarius limonius - Eldspindling. Sweden, Skåne, Örkelljunga. 2011-07-30. (6)
press to zoom

Cortinarius orellanus - Orangebrun giftspindling

Ekologi : Lövskog med ek, bok eller hassel. Sällan barrskog. Torr och mager mark, ibland på kalkrik mark. Med ek, hassel, bok och avenbok. På Gotland med gran och tall. Värmekrävande.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-0
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-09-0
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling_._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-08-0
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling_._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-08-0
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-22
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-22
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-09-2_
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-2
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-2
press to zoom
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling_._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-08-0
Cortinarius_orellanus_-_Orangebrun_giftspindling_._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-08-0
press to zoom

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. 

Ekologi : Lövskog, bl.a. ek-/hassellund och ängsbokskog. Näringsrik och kalkhaltig mark. Med hassel och avenbok, troligen även med bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling

Ekologi : Löv-, barr- och blandskog samt kärrkanter. Näringsfattig, sur mark. Med lövträd, gran och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_aff
Cortinarius_aff

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. Sweden, Gotland, Slite, Tjälder 2018-09-26

press to zoom
Cortinarius_aff
Cortinarius_aff

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. Sweden, Gotland, Slite, Tjälder 2018-09-26

press to zoom
Cortinarius_aff
Cortinarius_aff

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. Sweden, Gotland, Slite, Tjälder 2018-09-26

press to zoom
Cortinarius_aff
Cortinarius_aff

Cortinarius aff. olivaceofuscus - Hasselspindling. Sweden, Gotland, Slite, Tjälder 2018-09-26

press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10.
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10.
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._
press to zoom
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (35)
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (35)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23.
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23.
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen_,_Kopparhatten._2011-09-03._(2)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen_,_Kopparhatten._2011-09-03._(2)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen_,_Kopparhatten._2011-09-03._(3)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Söderåsen_,_Kopparhatten._2011-09-03._(3)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(1)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(1)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(3)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(3)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23_._(1)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23_._(1)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10__
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10__
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23_._(2)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Ludvigsborg,_Afrika._2012-09-23_._(2)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(3
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._(3
press to zoom
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (33)
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (33)
press to zoom
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (34)
Cortinarius paleaceus - Pelargonspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (34)
press to zoom
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(4)
Cortinarius_paleaceus_-_Pelargonspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2013-09-23._(4)
press to zoom

Cortinarius rubellus - Toppig giftspindling
Ekologi : Sump- och blåbärsgranskog. Sällan tall- och bokskog. Torv, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. Fuktig och sur mark. Med gran, sällan med tall och bok.
Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(1)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(1)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,__Örkelljunga._2011-_07-30._(1)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,__Örkelljunga._2011-_07-30._(1)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Småland,_Tolg,_Brototpet._2008-09-22._(1)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Småland,_Tolg,_Brototpet._2008-09-22._(1)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(3)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(3)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(2)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(2)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(6)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(6)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(5)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,_Örkelljunga_Grytåsa._2017-08-11.__(5)
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Småland,__Nässjö,_Fagertofta._2009-09-16
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Småland,__Nässjö,_Fagertofta._2009-09-16
press to zoom
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,__Örkelljunga._2011-_07-30._(2)
Cortinarius_rubellus_-_Toppig_giftspindling._Sweden,_Skåne,__Örkelljunga._2011-_07-30._(2)
press to zoom

Cortinarius sanguineus s. lat. - Blodspindling

Ekologi : Sumpgranskog. Sällan blåbärsgranskog och bokskog. Ofta fuktig och näringsrik mark. Med gran, sällan bok. Gärna äldre skog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
press to zoom
Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
press to zoom
Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
Cortinarius_sanguineus_s._lat._-_Blodspindling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-11-19._
press to zoom
Cortinarius sanguineus s. lat. - Blodspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta 2011-10-12
Cortinarius sanguineus s. lat. - Blodspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Böketofta 2011-10-12
press to zoom

Cortinarius semisanguineus - Rödskivig kanelspindling

Ekologi : Blåbärsgran-, lav- och lingontallskog. Sällan lövskog. Sand. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan med ek, bok och fjällbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Homrevet._2014-10-16.
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Homrevet._2014-10-16.
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland_Byxelkrok,Homrevet.__2016-10-14
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Homrevet._2014-10-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Öland,_Böda,_Homrevet._2014-10-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Ankarsrum,Bruksparken._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Ankarsrum,Bruksparken._2017-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreserv
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreserv
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreserv
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreserv
press to zoom
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
Cortinarius_semisanguineus_-_Rödskivig_kanelspindling._Sweden,_Skåne,_Kritianstad,_Balsberget._2017-
press to zoom

Cortinarius violaceus - Lövviolspindling

Ekologi : Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog. (Mina fynd i öppen betad barr-lövskog sur lingonskog (gammal hävd), fynden under eller i direkt anslutning till Asp - Populus tremula)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (38)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (38)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (19)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (19)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (33)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (33)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (32)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (32)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (37)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (37)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (36)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (36)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (24)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (24)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (5)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (5)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (2)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (28)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (28)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (3)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (3)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (29)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (29)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (34)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (34)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (20)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (20)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (18)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (18)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (31)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (31)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (30)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (30)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (23)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (23)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (29)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (29)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (27)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (27)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (16)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (16)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (17)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (17)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (27)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (27)
press to zoom
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (28)
Cortinarius violaceus - Lövviolspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2018-08-10 (28)
press to zoom