top of page

Cortinarius causticus - Pepparspindling. 

Ekologi : Tall- och barrblandskog. Sandig mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius causticus - Pepparspindling.
Cortinarius causticus - Pepparspindling.

Cortinarius causticus - Pepparspindling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28

press to zoom

Cortinarius collinitus - Violettfotad slemspindling

Ekologi : Blåbärsgranskog och myrkanter. Mager och sur mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_collinitus_-_Violettfotad_slemspindling._Sweden,_Småland,__Nässjö,_Fagertofta._2009-09-1
Cortinarius_collinitus_-_Violettfotad_slemspindling._Sweden,_Småland,__Nässjö,_Fagertofta._2009-09-1
press to zoom

Cortinarius delibutus - Gulspindling

Ekologi : Barr- och lövskog samt fjällhed. Marken. Med bok, sälg/vide, björk och dvärgbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (3)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (3)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (2)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (2)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (5)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (5)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (2)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (2)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (1)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (1)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (4)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (4)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (7)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (7)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (6)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (6)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (3)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (3)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (4)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05..jpg (4)
press to zoom
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (5)
Cortinarius delibutus - Gulspindling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Hallahus. 2007-10-18. (5)
press to zoom

Cortinarius elatior - Rynkspindling

Ekologi : Hedbok- och hedekskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bok och ek, sällan gran och tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius elatior - Rynkspindling, Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26. (1)
Cortinarius elatior - Rynkspindling, Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26. (1)
press to zoom
Cortinarius elatior - Rynkspindling, Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26. (2)
Cortinarius elatior - Rynkspindling, Sweden, Skåne, Söderåsens NTP, Skäralid. 2014-09-26. (2)
press to zoom
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (2)
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (2)
press to zoom
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (3)
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (3)
press to zoom
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (1)
Cortinarius elatior - Rynkspindling. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad. 2016-10-01. (1)
press to zoom

Cortinarius emollitoides

Ekologi : Skog och urban miljö. Detta fynd på kallkhaltig mark i relativ ung ekdunge. 

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius_emollitoides
Cortinarius_emollitoides

Cortinarius emollitoides. Sweden, Skåne, Landskrona, Borstahusen. 2019-10-11

press to zoom
Cortinarius emollitoides. Sporer,  6
Cortinarius emollitoides. Sporer, 6

Cortinarius emollitoides. Sporer, 6.9 - 7.9 x 3.8-5.3 µm

press to zoom
Cortinarius emollitoides. Sporer,  6
Cortinarius emollitoides. Sporer, 6

Cortinarius emollitoides. Sporer, 6.9 - 7.9 x 3.8-5.3 µm

press to zoom
Cortinarius emollitoides. Sporer,  6
Cortinarius emollitoides. Sporer, 6

Cortinarius emollitoides. Sporer, 6.9 - 7.9 x 3.8-5.3 µm

press to zoom

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU)

KÄNNETECKEN : Fjällig spindling är en mycket karaktäristisk spindling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är torr, utpräglat toppig och gul med utspärrade, rostbruna fjäll. Även foten är fjällig på samma sätt och har en rotlikt avsmalnande bas.

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i bokskog men även i ek-hassellund och avenbokskog. Arten växer i lövskog, vanligen under bok men den är även påträffad med avenbok och i ek/hassellundar. I Sverige är den bara noterad på kalkrik mark men sägs i Frankrike vara mindre beroende av markens pH. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

EKOGOGISK GRUPP : Mykorrhiza

UTBREDNING : Fjällig spindling är mycket sällsynt och bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, på Öland (1952) och i Uppland (1974). Flera Skånefynd är också gamla och det är osäkert hur det ser ut på dessa lokaler idag och om arten finns kvar. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005) . Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer också i Danmark och Norge, men mycket sällsynt (uppförd som hotad art på respektive länders rödlistor). Den är ej funnen i Finland. Arten är vitt spridd i mellersta Europa, men anses överallt som ganska sällsynt och är t.ex. med som en hotad art i den tyska rödlistan.

Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling. Sweden, Skåne, Billinge, Billingevång skogen. 2019-10-02

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sweden, Småland, Bodafors, Mattarps bokskog 2019-09-14.

press to zoom
Cortinarius humicola - Fjällig spindling
Cortinarius humicola - Fjällig spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sporer, 6,8 - 8,8 x 4,8 - 5,6 µm

press to zoom
Cortinarius humicola - Fjällig spindling
Cortinarius humicola - Fjällig spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sporer, 6,8 - 8,8 x 4,8 - 5,6 µm

press to zoom
Cortinarius humicola - Fjällig spindling
Cortinarius humicola - Fjällig spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sporer, 6,8 - 8,8 x 4,8 - 5,6 µm

press to zoom
Cortinarius humicola - Fjällig spindling
Cortinarius humicola - Fjällig spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Sporer, 6,8 - 8,8 x 4,8 - 5,6 µm

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Basidier 4 sporiga, 25,3 x 8,8 µm

press to zoom
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling
Cortinarius_humicola_-_Fjällig_spindling

Cortinarius humicola - Fjällig spindling (VU). Basidier 4 sporiga, 25,3 x 8,8 µm

press to zoom

Cortinarius mucosus - Hedspindling

Ekologi : Lav- och lingontallskog. Sand, bland renlav Cladonia spp. och mossa. Torr och mager mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (1)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (1)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (1)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (3)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (3)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (2)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (2)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (1)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (1)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (3)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (3)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (2)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (2)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (5)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (5)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (6)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (6)
press to zoom
Cortinarius mucosus - Hedspindling.  Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (4)
Cortinarius mucosus - Hedspindling. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2012-10-26. (4)
press to zoom

Cortinarius trivialis - Trappspindling

Ekologi : Löv- och blandskog. Ofta torr, näringsrik mark. Med lövträd, bl.a. asp, ek, sälg, vide och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza/symbios

Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius trivialis - Trappspindling
Cortinarius trivialis - Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius trivialis - Trappspindling
Cortinarius trivialis - Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling
Cortinarius_trivialis_-_Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Falsterbo. 2019-10-12.

press to zoom
Cortinarius trivialis - Trappspindling
Cortinarius trivialis - Trappspindling

Cortinarius trivialis - Trappspindling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10.

press to zoom

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori.
EKOLOGI: Löv- och barrskog (Mitt fynd i ädellövskog med högt pH.)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29.
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29.

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori
Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori

Cortinarius vibratilis sensu Kytövuori. Sweden, Skåne, Arkelstorp, Bökenäset 2021-08-29

press to zoom
bottom of page