top of page

Gymnopilus penetrans - Fläckig bitterskivling

EKOLOGI : Barrskog. Sällan lövskog. Murken ved av barrträd, sällan ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopilus picreus - Mörkfotad bitterskivling

EKOLOGI : Barrskog. Murken ved av barrträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Gymnopilus spectabilis - Ringbitterskivling

EKOLOGI : Lövskog. Sällan barrskog. Ved av lövträd, helst ek. Sällan ved av barrträd, t.ex. tall. Ibland på levande träd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

bottom of page