Psathyrella - Sprödingar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    87                                        83                                82

Lacrymaria 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Psathyrella - Sprödingar

Psathyrella albofloccosa, Psathyrella ammophila (dynspröding), Psathyrella arenosa, Psathyrella atomatoides

Psathyrella bipellis (purpurtonad spröding), Psathyrella calcarea, Psathyrella candolleana (vitspröding)

Psathyrella caput-medusae (medusaspröding), Psathyrella clivensis (ängsspröding), Psathyrella corrugis (rödeggad spröding)

Psathyrella cortinarioides (slöjspröding), Psathyrella cotonea (fjällspröding), Psathyrella dicrani (hedspröding), Psathyrella dunensis

Psathyrella effibulata, Psathyrella fagetophila (bokspröding), Psathyrella fatua (blekspröding), Psathyrella fennoscandica

Psathyrella fibrillosa (moss-spröding), Psathyrella fimiseda, Psathyrella flexispora, Psathyrella fusca (gråskivig spröding)

Psathyrella globosivelata, Psathyrella gordonii, Psathyrella hirta (dunspröding), Psathyrella impexa (rodnadsspröding)

Psathyrella jacobssonii (skuggspröding), Psathyrella kitsiana, Psathyrella laevissima, Psathyrella leucotephra (vit ringspröding)

Psathyrella lilliputana, Psathyrella longicauda (rotspröding), Psathyrella lutensis (fuktspröding), Psathyrella lyckebodensis

Psathyrella maculata, Psathyrella madida, Psathyrella merdicola, Psathyrella microrrhiza (ullkantad spröding)

Psathyrella mucrocystis (doftspröding), Psathyrella multipedata (knippspröding), Psathyrella noli-tangere

Psathyrella obtusata (pinnspröding), Psathyrella olympiana (kristallspröding), Psathyrella orbicularis, Psathyrella orbitarum (småspröding)

Psathyrella panaeoloides (grässpröding), Psathyrella parva, Psathyrella pennata (stybbspröding), Psathyrella perpusilla (pyttespröding)

Psathyrella pertinax (åderspröding), Psathyrella piluliformis (kastanjespröding), Psathyrella potteri, Psathyrella prona (vägspröding)

Psathyrella pseudocasca (lundspröding), Psathyrella pseudocorrugis (lövspröding), Psathyrella pseudogracilis (blek rotspröding)

Psathyrella purpureobadia, Psathyrella pygmaea (pygméspröding), Psathyrella romagnesii, Psathyrella romellii

Psathyrella rostellata (spånspröding), Psathyrella rubiginosa, Psathyrella rybergii, Psathyrella sabuletorum

Psathyrella saponacea (gödselspröding), Psathyrella scanica, Psathyrella scatophila, Psathyrella senex (trivialspröding)

Psathyrella seymourensis (sandspröding), Psathyrella siccophila, Psathyrella spadiceogrisea (gråbrun spröding), Psathyrella sphaerocystis

Psathyrella sphagnicola (myrspröding), Psathyrella spintrigeroides, Psathyrella squamosa, Psathyrella stercoraria, Psathyrella stridvallii

Psathyrella suavissima (sötspröding), Psathyrella sublatispora, Psathyrella supernula (stinkspröding), Psathyrella tenera

Psathyrella tenuicula (luddspröding), Psathyrella thujina, Psathyrella typhae (stjälkspröding), Psathyrella umbrina (umbraspröding)

Psathyrella vesterholtii, Psathyrella vinosofulva

OBS! Några av sprödingarna har överförts till andra släkten. tex. Chokladspröding som numera återfinns  bland bläcksvamparna och heter 

Parasola conopilus och Poppelspröding som numera heter Cystoagaricus silvestris ( hos mig hittas den i fliken "Udda arter" )

Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT)

Ekologi : Dynsprödingen är så gott som helt knuten till sanddyner. Endast i något enstaka fall är den funnen på en brandfläck på sandig jord i närheten av dyner. Den brukar växa i anslutning till bestånd av sandrör och troligen lever den på att bryta ner döda rötter etc. av denna art. Möjligen är den parasitisk. Det är oklart om den också kan växa med andra gräsarter. Fruktkropparna uppträder på hösten eller under regniga perioder sommartid.

(Kännetecken - Dynspröding är en liten till medelstor spröding (hattbredd högst 4 cm) med hygrofan, i väta rödbrun till mörkbrun hatt, i torka starkt bleknande och med vitaktig eller blekgul fot. Fotbasen är mer eller mindre nedsänkt i sanden. Svampens velum är tunt och snabbt försvinnande. Även andra sprödingar kan emellanåt uppträda i sanddyner och för säker bestämning krävs mikroskopisk undersökning. Sporerna hos dynsprödingen är relativt stora. Andra sprödingar funna i sanddyner har mindre sporer.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(1
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(1
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(3
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(3
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (5)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (5)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (12)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (12)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (8)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (8)
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(8
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(8
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(7
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(7
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(9
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(9
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (7)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (7)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (4)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (4)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (1)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (1)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (2)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (2)
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(6
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(6
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(5
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(5
press to zoom
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(4
Psathyrella_ammophila_-_Dynspröding_(NT)._Sweden,_Halland,_Halmstad,_Västra_stranden._2016-10-18._(4
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (6)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (6)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (9)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (9)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (10)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (10)
press to zoom
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (11)
Psathyrella ammophila - Dynspröding (NT). Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2010-11-14. (11)
press to zoom

Psathyrella candolleana - Vitspröding

Ekologi : Löv- och blandskog. Marken, vid brännässlor, stubbar och ved av lövträd (gärna al). Ofta något fuktig eller frisk mark. Försommaren till hösten. ( Jag hittar den på våren också, när vitsipporna just slagit ut)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(2)
Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(2)
press to zoom
Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(1)
Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (5)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (5)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (4)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (4)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (2)
press to zoom
Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Hedens_idrottsplats._2014-06-11._
Psathyrella_candolleana_-_Vitspröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Hedens_idrottsplats._2014-06-11._
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (7)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (7)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (10)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (10)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne Råå, Råvallar. 2008-07-15. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne Råå, Råvallar. 2008-07-15. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (2)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-06-28. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-06-28. (2)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (3)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (3)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-08-16. (2)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-06-28. (1)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå, Esket. 2011-06-28. (1)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (5)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (5)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (8)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (8)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (6)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (6)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (3)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (3)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (4)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (4)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (3)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Backhälla, Sliprännorna. 2008-04-07. (3)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (6)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ättekulla. 2008-07-15. (6)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (2)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (9)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-19. (9)
press to zoom
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne Råå, Råvallar. 2008-07-15. (2)
Psathyrella candolleana - Vitspröding. Sweden, Skåne Råå, Råvallar. 2008-07-15. (2)
press to zoom

Psathyrella caput-medusae - Medusaspröding

Ekologi : Barrskog. På och vid stubbar av barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(2)
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(2)
press to zoom
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(4)
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(4)
press to zoom
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(3)
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(3)
press to zoom
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(1)
Psathyrella_caput-medusae_-_Medusaspröding._Sweden._Värmland_2011-09-20._(1)
press to zoom
Psathyrella caput-medusae - Medusasprödi
Psathyrella caput-medusae - Medusasprödi

Psathyrella caput-medusae - Medusaspröding. Sweden, Skåne, Hov, Dejarp. 2018-09-14.

press to zoom

Psathyrella corrugis - Rödeggad spröding

Ekologi : Lövskog, park och vägkanter. Murken ved av lövträd, sällan på bar jord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella corrugis - Rödeggad spröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten, Kyrkogården 2007-09
Psathyrella corrugis - Rödeggad spröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten, Kyrkogården 2007-09
press to zoom
Psathyrella corrugis - Rödeggad spröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten, Kyrkogården 2007-09
Psathyrella corrugis - Rödeggad spröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Högasten, Kyrkogården 2007-09
press to zoom

Psathyrella cotonea - Fjällspröding

Ekologi : Ädellövskog, helst ek- och bokskog. Murkna stubbar av lövträd, särskilt ek och bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (2)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (2)
press to zoom
Psathyrella_cotonea_-_Fjällspröding._Sweden,_Bara,_Torup,_Bokskogen._2013-09-21._(13)
Psathyrella_cotonea_-_Fjällspröding._Sweden,_Bara,_Torup,_Bokskogen._2013-09-21._(13)
press to zoom
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (5)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (5)
press to zoom
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (1)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (1)
press to zoom
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (3)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (3)
press to zoom
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (7)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (7)
press to zoom
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (6)
Psathyrella cotonea - Fjällspröding. Sweden, Bara, Torup, Bokskogen. 2013-09-21. (6)
press to zoom
Psathyrella_cotonea_-_Fjällspröding._Sweden,_Bara,_Torup,_Bokskogen._2013-09-21._(10)
Psathyrella_cotonea_-_Fjällspröding._Sweden,_Bara,_Torup,_Bokskogen._2013-09-21._(10)
press to zoom

Psathyrella fagetophila - Bokspröding

Ekologi : Lövskog, helst ängsbokskog. Förna, bland löv eller murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (4)
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (4)
press to zoom
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (3)
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (3)
press to zoom
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (2)
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (2)
press to zoom
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (5)
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (5)
press to zoom
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (1)
Psathyrella fagetophila - Bokspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2014-11-24. (1)
press to zoom

Psathyrella laevissima

Ekologi : Ingen info i Dyntaxa.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (2)
Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (2)
press to zoom
Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (3)
Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (3)
press to zoom
Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (1)
Psathyrella laevissima. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-09-29. (1)
press to zoom

Psathyrella maculata

EKOLOGI : I näringsrika skogar växer såväl på löv som barrved.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella maculata
Psathyrella maculata

Psathyrella maculata. Sweden, Skåne, Hov, Dejarp. 2018-09-14.

press to zoom
Psathyrella maculata
Psathyrella maculata

Psathyrella maculata. Sweden, Skåne, Hov, Dejarp. 2018-09-14.

press to zoom
Psathyrella maculata
Psathyrella maculata

Psathyrella maculata. Sweden, Skåne, Hov, Dejarp. 2018-09-14.

press to zoom
Psathyrella maculata
Psathyrella maculata

Psathyrella maculata. Sweden, Skåne, Hov, Dejarp. 2018-09-14.

press to zoom

Psathyrella multipedata - Knippspröding

Ekologi : Park, trädgård, lund och löväng. Begravd ved av lövträd, ofta bland gräs. Kväverikt.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella multipedata - Knippspröding.
Psathyrella multipedata - Knippspröding.

Psathyrella multipedata - Knippspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.

press to zoom
Psathyrella multipedata - Knippspröding.
Psathyrella multipedata - Knippspröding.

Psathyrella multipedata - Knippspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.

press to zoom
Psathyrella multipedata - Knippspröding.
Psathyrella multipedata - Knippspröding.

Psathyrella multipedata - Knippspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.

press to zoom
Psathyrella multipedata - Knippspröding.
Psathyrella multipedata - Knippspröding.

Psathyrella multipedata - Knippspröding. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.

press to zoom

Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Ekologi : Lövskog. Marken och på murken ved av lövträd. Försommaren till hösten. (Mikroskopiskt får man titta på skiveggen som i regel domineras av klubbformade cystider och enstaka av dem är nappformade)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding
Psathyrella obtusata - Pinnspröding

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.
Psathyrella obtusata - Pinnspröding.

Psathyrella obtusata - Pinnspröding. . Sporer 8,8-11,0 x 4,4-5,5 µm. cystider 15,0-16,0 x 6,6- 7,2 µm.

press to zoom

Psathyrella piluliformis - Kastanjespröding

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Stubbar, döda rötter och murken ved av lövträd, sällan barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(2)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(2)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(1)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Billesholm,_Kärreberga._2013-09-12._(1)
press to zoom
Psathyrella piluliformis - Kastanjespröding. Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-16. (1)
Psathyrella piluliformis - Kastanjespröding. Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-16. (1)
press to zoom
Psathyrella piluliformis - Kastanjespröding. Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-16. (2)
Psathyrella piluliformis - Kastanjespröding. Sweden, Skåne, Kågeröd, Pålstorp. 2007-09-16. (2)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(1)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(1)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(1)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(1)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(2)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(2)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(3)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding.Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18__(3)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(5)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(5)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(6)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(6)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(4)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(4)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30.
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30.
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(7)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(7)
press to zoom
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(3)
Psathyrella_piluliformis_-_Kastanjespröding._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2012-09-30._(3)
press to zoom

Psathyrella scatophila

Ekologi : Mitt fynd i hästgödselhög

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_scatophila
Psathyrella_scatophila

Psathyrella scatophila. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp 2019-08-30

press to zoom
Psathyrella_scatophila
Psathyrella_scatophila

Psathyrella scatophila. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp 2019-08-30

press to zoom

Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding

Ekologi : Löv- och blandskog. Marken, men även på vedrester.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
press to zoom
Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
press to zoom
Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Psathyrella spadiceogrisea - Gråbrun spröding. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
press to zoom

Psathyrella spintrigeroides

Ekologi : Lövskog. Ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella_spintrigeroides
Psathyrella_spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09

press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides
Psathyrella_spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09

press to zoom
Psathyrella spintrigeroides
Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.

press to zoom
Psathyrella spintrigeroides
Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.

press to zoom
Psathyrella spintrigeroides
Psathyrella spintrigeroides

Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Kågeröd, Kvärkabäcken. 2018-10-20.

press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(21)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(21)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(22)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(22)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(20)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(20)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(15)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(15)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(13)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(13)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(16)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(16)
press to zoom
Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-09-18. (1)
Psathyrella spintrigeroides. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2015-09-18. (1)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(18)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(18)
press to zoom
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(19)
Psathyrella_spintrigeroides._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-09-18._(19)
press to zoom

Psathyrella typhae - Stjälkspröding

Ekologi : Å- damm och sjöstränder. Döda stjälkar av iris Iris spp., kaveldun Typha spp. och bladvass Phragmites australis.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Psathyrella typhae - Stjälkspröding
Psathyrella typhae - Stjälkspröding

Psathyrella typhae - Stjälkspröding. Sweden, Småland, Västervik, Gränsö slott. 2018-06-03.

press to zoom
Psathyrella typhae - Stjälkspröding
Psathyrella typhae - Stjälkspröding

Psathyrella typhae - Stjälkspröding. Sweden, Småland, Västervik, Gränsö slott. 2018-06-03.

press to zoom
Psathyrella typhae - Stjälkspröding
Psathyrella typhae - Stjälkspröding

Psathyrella typhae - Stjälkspröding. Sweden, Småland, Västervik, Gränsö slott. 2018-06-03.

press to zoom
Psathyrella typhae - Stjälkspröding
Psathyrella typhae - Stjälkspröding

Psathyrella typhae - Stjälkspröding. Sweden, Småland, Västervik, Gränsö slott. 2018-06-03.

press to zoom