top of page

Fusarium - Slemmögel

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    24                                         16                                 15

Varietet                              1                                           1                                   1

Form                                  2                                           2                                   1

Fusarium acuminatum, Fusarium arthrosporioides, Fusarium avenaceum (sädslemmögel), Fusarium buxicola, Fusarium chlamydosporum

Fusarium culmorum (stjälkbrand), Geejayessia desmazieri, Fusarium equiseti, Fusarium flocciferum, Fusarium graminearum

Fusarium langsethiae, Fusarium lateritium

Fusarium oxysporumFusarium oxysporum f.sp. cyclaminisFusarium oxysporum f.sp. dianthi (tvinsjuka)

Fusarium poae, Fusarium proliferatum, Fusarium sambucinum, Fusarium semitectum

Fusarium solaniFusarium solani var. caeruleum (blått slemmögel)

Fusarium sporotrichioides, Fusarium sulphureum, Fusarium torulosum, Fusarium tricinctum, Fusarium venenatum

Fusarium verticillioides

Fusarium lateritium. (Ny för Sverige)

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa (mitt fynd på Mullbär (mulle) ) 

Ekologisk grupp : Inga uppgifter ?

Geejayessia desmazieri 

EKOLOGI: Park och trädgård. På buxbom Buxus sempervirens.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor /Parasit

bottom of page