top of page

Macrotyphula - Pipklubbsvampar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              3                                  3                             3

Varietet                       2                                  1                             1

Macrotyphula filiformis (trådpipklubba)

Macrotyphula fistulosa (stor pipklubba)

Macrotyphula fistulosa var. contorta

Macrotyphula fistulosa var. fistulosa

Macrotyphula tremula

Macrotyphula filiformis - Trådpipklubba

EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande löv, särskilt asplöv.

Fuktig mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

NOTERING : Den har en ljushårig steril bas som häftar ihop bladen som de levar på. (sista bilderna nedan)

Macrotyphula fistulosa - Stor pipklubba

EKOLOGIi :Löv- och blandskog, bl.a. alskog/-kärr och hassellund. Döda, liggande grenar och kvistar av lövträd, t.ex. al och hassel. Ofta sent på hösten. (många av mina fynd i ren bokskog och många tillsammans med fläder - Sambucus nigra)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Clavariadelphus fistulosus var. contortus - Pipklubba

EKOLOGI: Inga uppgifter i dyntaxa men mina fynd på både levande och döda grenar/stammar av hassel

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page