top of page

Sparassis - Blomkålssvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

 

Sparassis laminosa (bredbladig blomkålssvamp), Sparassis crispa (blomkålssvamp)

Sparassis crispa - Blomkålssvamp

EKOLOGI : Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Stubbar och på i marken dolda rötter av levande och döda tallar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

bottom of page