top of page

Thelephora  - Vårtöron

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        7                                          7                                   7

 

Thelephora atra (gråsvart vårtöra), Thelephora anthocephala (fliköra), Thelephora caryophyllea (trattöra), Thelephora mollisima

Thelephora palmata (busksvamp), Thelephora penicillata (trollskägg), Thelephora terrestris (vårtöra)

Thelephora anthocephala - Fliköra

Ekologi : Skog och gräsmark. Marken. Troligen mykorrhizasvamp.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Thelephora palmata - Busksvamp

Ekologi : Barrskog. Marken, bland mossa. Troligen mykorrhizasvamp.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Thelephora penicillata - Trollskägg

Ekologi : Barr- och blandskog. Murkna vedrester och på marken, bland gräs, mossa och kvistar. Troligen mykorrhizasvamp.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Thelephora terrestris - Vårtöra

Ekologi : Barr- och blandskog samt hygge och vägkanter. Marken och på murkna vedrester.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

bottom of page