top of page

Clitopilus : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          5                                   5

Varietet                              1                                           1                                   1

Form                                   1                                          0                                  0

Clitopilus cystidiatus, Clitopilus daamsii (barkmjölmussling), Clitopilus hobsonii (vedmjölmussling)

Clitopilus passeckerianus (champinjonmjölskivling), Clitopilus paxilloides, Clitopilus prunulus (mjölskivling), Clitopilus quisquiliaris

Clitopilus rhodophyllus, Clitopilus scyphoides (dvärgmjölskivling)

Clitopilus daamsii - Barkmjölmussling

Ekologi : Bokskog. Förna. (mina fynd på salix sp.)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Clitopilus hobsonii - Vedmjölmussling

Ekologi : Lövskog, bl.a. bokskog och buskkärr. Förna. Även på murken lövved, t.ex. bok och asp, ofta intill kantöra Hymenochaete tabacina. (jag har hittat den på gamla Fomes fomentarius - Fnöskticka)

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Clitopilus prunulus - Mjölskivling

Ekologi : Öppen löv- och barrskog samt hagmark och park. Marken, bland gräs.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page