top of page

Coprinellus :

Taxonkategori -Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    41                                         31                                31

Varietet                             2                                           1                                  1

Coprinellus amphithallus, Coprinellus angulatus (liten brandbläcksvamp), Coprinellus bipellis, Coprinellus bisporiger

Coprinellus bisporus (tvåsporig bläcksvamp), Coprinellus brevisetulosus, Coprinellus callinus, Coprinellus christianopolitanus

Coprinellus congregatus, Coprinellus curtus (låg bläcksvamp), Coprinellus disseminatus (stubbläcksvamp)

Coprinellus domesticus (vedbläcksvamp), Coprinellus ephemerus, Coprinellus eurysporus, Coprinellus flocculosus

Coprinellus heptemerus, Coprinellus heterosetulosus, Coprinellus heterothrix, Coprinellus hiascens, Coprinellus impatiens

Coprinellus marculentus, Coprinellus micaceus (glitterbläcksvamp), Coprinellus pallidissimus, Coprinellus pellucidus

Coprinellus plagioporus, Coprinellus pyrranthes, Coprinellus radians, Coprinellus radicellus, Coprinellus saccharinus

Coprinellus sassii, Coprinellus sclerocystidiosus, Coprinellus silvaticus (skogsbläcksvamp), Coprinellus singularis

Coprinellus subdisseminatus, Coprinellus subimpatiens, Coprinellus subpurpureus, Coprinellus truncorum, Coprinellus velatopruinatus

Coprinellus verrucispermus, Coprinellus xanthothrix (mattbläcksvamp),Coprinus aquatilis

Coprinellus disseminatus -  Stubbläcksvamp

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och murken ved av lövträd. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinellus domesticus - Vedbläcksvamp

(också i anamoft stadium)

Ekologi : Ädellövskog. Murken ved och begravda grenar och kvistar av ädellövträd. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Coprinellus micaceus - Glitterbläcksvamp

Ekologi : Löv- och blandskog. Stubbar och murken ved av lövträd. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page