Paxillus - Pluggskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           4                                 4

Paxillus filamentosus (alpluggskivling), Paxillus involutus (pluggskivling),Paxillus obscurisporus, Paxillus validus, Paxillus vernalis

(Tapinella atrotomentosa - sammetsfotad pluggskivling hittar ni under "Tapinella" i fliken -"Udda arter")

Paxillus filamentosus - Alpluggskivling

Ekologi : Alskog, gärna svämskog vid hav, sjö, å och älv. Marken. Med al. Fuktigt.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(2)
Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(2)
Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(1)
Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(1)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)

Paxillus involutus - Pluggskivling

Ekologi : Barr- och lövskog. Förna. Ibland på murken ved. Med olika barr- och lövträd, bl.a. gran och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (8)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (8)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(2)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (19)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (19)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(4)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(4)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (7)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (7)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (4)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19. (4)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(2)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(2)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien

Paxillus obscurisporus

EKOLOGI : På fet jord i gräsmark, parker eller liknade. Den bildar mykorrhiza med lind och möjligen andra trädslag men detta är dåligt utrett.

KÄNNETECKEN : Mycket kraftig kort och tjockfotad, kan få stor hatt upp till 15-20 cm bred. Ofta vinröd missfärgning vid fotbasen och ibland ett gulaktigt bälte närmast hatten. Hattkanten är sällan ribbad och mycket långt inrullad. Sporfällningen är rödbrun

EKOLIGISK GRUPP : Mykorrhiza

Paxillus_obscurisporus
Paxillus_obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sweden, Skåne, Svalöv, Hjalmar Nilssons Park. 2020-09-06

Paxillus_obscurisporus
Paxillus_obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sweden, Skåne, Svalöv, Hjalmar Nilssons Park. 2020-09-06

Paxillus_obscurisporus
Paxillus_obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sweden, Skåne, Svalöv, Hjalmar Nilssons Park. 2020-09-06

Paxillus_obscurisporus
Paxillus_obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sweden, Skåne, Svalöv, Hjalmar Nilssons Park. 2020-09-06

Paxillus obscurisporus
Paxillus obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sporer, 7,5 - 9,5 x 5,5-6,0 µm

Paxillus obscurisporus
Paxillus obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sporer, 7,5 - 9,5 x 5,5-6,0 µm

Paxillus obscurisporus. (10)
Paxillus obscurisporus. (10)

Paxillus obscurisporus. Sporer, 7,5 - 9,5 x 5,5-6,0 µm

Paxillus obscurisporus
Paxillus obscurisporus

Paxillus obscurisporus. Sporer, 7,5 - 9,5 x 5,5-6,0 µm

Paxillus obscurisporus
Paxillus obscurisporus

Paxillus obscurisporus.

Paxillus obscurisporus. (9)
Paxillus obscurisporus. (9)

Paxillus obscurisporus.

Paxillus obscurisporus. (5)
Paxillus obscurisporus. (5)

Paxillus obscurisporus.

Paxillus obscurisporus. (3)
Paxillus obscurisporus. (3)

Paxillus obscurisporus.

Paxillus obscurisporus. (4)
Paxillus obscurisporus. (4)

Paxillus obscurisporus.

Paxillus obscurisporus. (2)
Paxillus obscurisporus. (2)

Paxillus obscurisporus.