Paxillus - Pluggskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           4                                 4

Paxillus filamentosus (alpluggskivling), Paxillus involutus (pluggskivling),Paxillus obscurisporus, Paxillus validus, Paxillus vernalis

(Tapinella atrotomentosa - sammetsfotad pluggskivling hittar ni under "Tapinella" i fliken -"Udda arter")

Paxillus filamentosus - Alpluggskivling

Ekologi : Alskog, gärna svämskog vid hav, sjö, å och älv. Marken. Med al. Fuktigt.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(2)
Paxillus_filamentosus_-_Alpluggskivling._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._(1)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Paxillus filamentosus - Alpluggskivling. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Visa mer

Paxillus involutus - Pluggskivling

Ekologi : Barr- och lövskog. Förna. Ibland på murken ved. Med olika barr- och lövträd, bl.a. gran och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (8)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (19)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(4)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(1)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (7)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (3)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (2)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (1)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (5)
Paxillus involutus - Pluggskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örby ängar 2016-10-19.  (4)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,__Välaskogen._2009-09-26._(3)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien._2016-09-27_(2)
Paxillus_involutus_-_Pluggskivling_och__Suillus_bovinus_-_Örsopp._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan