top of page

Paxillus - Pluggskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           4                                 4

Paxillus filamentosus (alpluggskivling), Paxillus involutus (pluggskivling),Paxillus obscurisporus, Paxillus validus, Paxillus vernalis

(Tapinella atrotomentosa - sammetsfotad pluggskivling hittar ni under "Tapinella" i fliken -"Udda arter")

Paxillus filamentosus - Alpluggskivling

Ekologi : Alskog, gärna svämskog vid hav, sjö, å och älv. Marken. Med al. Fuktigt.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus involutus - Pluggskivling

Ekologi : Barr- och lövskog. Förna. Ibland på murken ved. Med olika barr- och lövträd, bl.a. gran och björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Paxillus obscurisporus

EKOLOGI : På fet jord i gräsmark, parker eller liknade. Den bildar mykorrhiza med lind och möjligen andra trädslag men detta är dåligt utrett.

KÄNNETECKEN : Mycket kraftig kort och tjockfotad, kan få stor hatt upp till 15-20 cm bred. Ofta vinröd missfärgning vid fotbasen och ibland ett gulaktigt bälte närmast hatten. Hattkanten är sällan ribbad och mycket långt inrullad. Sporfällningen är rödbrun

EKOLIGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page