top of page

Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling

EKOLOGI : Löv, Ädel, Trivialskog, Barrskog

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota flammans - Svaveltofsskivling

EKOLOGI : Barrskog. Sällan lövskog. Murkna stubbar och ved av barrträd, sällan lövträd t.ex. hassel.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. 

EKOLOGI: Löv- och blandskog. Begravd ved och döda rötter av löv- och barrträd.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pholiota highlandensis - Kolflamskivling.

EKOLOGI : Brandfält. Bränd mark. Försommaren till hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt park. Stambaser av levande div. lövträd, bl.a. asp och ask, sällan gran. Även på murken ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page