Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling

EKOLOGI : Löv, Ädel, Trivialskog, Barrskog

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26._(5)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Skäralid._2014-05-02._(4)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Skäralid._2014-05-02._(3)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(50)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(54)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(49)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (3)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(61)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(62)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (2)
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Skäralid. 2014-05-02. (1)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(11)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(12)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(10)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(7)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(53)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.
Pholiota adiposa - Slemmig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjö skog. 2018-10-15.
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(5)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26._(2)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(63)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(51)
Pholiota_adiposa_-_slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(52)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(3)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(4)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Välaskogen,_Helsingborg._2010-10-31._(2)
Pholiota_adiposa_-_Slemmig_tofsskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2009-09-26._(7)
Visa mer

Pholiota flammans - Svaveltofsskivling

EKOLOGI : Barrskog. Sällan lövskog. Murkna stubbar och ved av barrträd, sällan lövträd t.ex. hassel.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (2)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (1)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (3)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (4)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (60)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21. (5)
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (2)
Pholiota_flammans_-_Svaveltofsskivling._Sweden,_Skåne,_Örkeljunga,_Grytåsa._2017-09-10_
Pholiota flammans - Svaveltofsskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10  (59)
Visa mer

Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. 

EKOLOGI: Löv- och blandskog. Begravd ved och döda rötter av löv- och barrträd.

EKOLOGISK GRUPP: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Pholiota_gummosa_-_Gröngul_flamskivling.
Pholiota gummosa - Gröngul flamskivling. Sweden, Gotland, Roma, Tjaukle 2018-09-28.
Show More

Pholiota highlandensis - Kolflamskivling.

EKOLOGI : Brandfält. Bränd mark. Försommaren till hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsars naturreservat 2020-11-12
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsars naturreservat 2020-11-12
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sweden, Skåne, Grevie, Grevie åsars naturreservat 2020-11-12
Sporer 7,0 - 8,0 x 4,0 - 5,5 µm (2)
Sporer 7,0 - 8,0 x 4,0 - 5,5 µm
Sporer 7,0 - 8,0 x 4,0 - 5,5 µm (1)
Sporer 7,0 - 8,0 x 4,0 - 5,5 µm
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Sporer, 6,5 - 8,0 x 4,0 - 5,0 µm.
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 4 sporiga, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 4 sporiga, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 4 sporiga, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 4 sporiga, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm. Pleurocystidier
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling
Pholiota highlandensis - Kolflamskivling. Basidier, 18,0 - 23,0 x 6,0 - 7,0 µm. Pleurocystidier
Cystider från 70,0 - 14,0 µm (3)
Pleurocystidier från 70,0 - 14,0 µm.
Cystider från 70,0 - 14,0 µm (2)
Pleurocystidier från 70,0 - 14,0 µm.
Cystider från 70,0 - 14,0 µm (5)
Pleurocystidier från 70,0 - 14,0 µm.
Cystider från 70,0 - 14,0 µm (1)
Pleurocystidier från 70,0 - 14,0 µm.
Hatthud (1)
Hatthud.
Hatthud (5)
Hatthud.
Hatthud (4)
Hatthud.
Show More

Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt park. Stambaser av levande div. lövträd, bl.a. asp och ask, sällan gran. Även på murken ved av lövträd.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02.
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-10-21_(14)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (4)
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Gotland, Tofta, Mästerby änge 2018-09-28.
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (2)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (2)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivlingSweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Gotland, Tofta, Mästerby änge 2018-09-28.
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivlingSweden, Skåne, Sösdala, Lönnebjär. 2013-10-05. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (1)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2009-11-10. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig toffskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2007-09-27. (3)
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2018-10-17.
Pholiota_squarrosa_-_Fjällig_tofsskivlin
Pholiota squarrosa - Fjällig tofsskivling. Sweden, Gotland, Tofta, Mästerby änge 2018-09-28.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan