top of page

Kuehneromyces

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                         2                                             2                                    2

Kuehneromyces lignicola (sommarstubbskivling), Kuehneromyces mutabilis (föränderlig tofsskivling)

Kuehneromyces mutabilis - Föränderlig tofsskivling

Ekologi :Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Stubbar av lövträd, särskilt björk och bok, sällan granstubbar. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page