top of page

Arrhenia - Mosskantareller : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                          1                                   1

Art                                     25                                        19                                19

Varietet                              2                                          1                                   1

I släktet Arrhenia fins det navlingarna också men de kommer under navlingar.

Arrhenia acerosa (musselkantarell), Arrhenia auriscalpium (skaftöra), Arrhenia baeospora, Arrhenia chlorocyanea (smaragdnavling) 

Arrhenia cyathella, Arrhenia epichysium (grånavling), Arrhenia gerardiana, Arrhenia griseopallida (fältnavling)

Arrhenia lobata (kärrkantarell), Arrhenia lundellii, Arrhenia obatra, Arrhenia obscurata (gråbrun navling)

Arrhenia oniscus (mossnavling),  Arrhenia parvivelutina, Arrhenia peltigerina, Arrhenia philonotis (myrnavling), Arrhenia retiruga

Arrhenia rickenii (krusnavling), Arrhenia rigidipes, Arrhenia rustica (hednavling), Arrhenia salina

Arrhenia spathulata (mosskantarell),  Arrhenia trigonospora, Arrhenia umbratilis, Arrhenia velutipes, Arrhenia gerardiana/philonotis

Arrhenia acerosa - Musselkantarell
EKOLOGI : Väg- och dikeskanter samt kalfjäll och skog. Blottlagd jord bland mossa och på murken ved.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Arrhenia peltigerina
EKOLOGI : Växer på Peltigera didactyla, Peltigera sp. (bål).

EKOLOGISK GRUPP : Ingen uppgift

Arrhenia retiruga
EKOLOGI : Myrmark, gräsmark och skog. På mossor, sällan på gräs och kvistar.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Arrhenia spathulata - Mosskantarell.
EKOLOGI : Berg, kalksten, torräng och sanddyner. På takskruvmossa Tortula ruralis. Kalkrik mark.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page