top of page

Nagelskivlingar : Här hittar vi flera släkten som, Clitocybula, Collybia, Dendrocollybia, Gymnopus och Rhodocollybia 

Clitocybula : 3 arter, 1 varietet i Dyntaxa, 2 arter 1 varietet påträffade i Sverige

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                   2

Varietet                              1                                           1                                   1

Clitocybula familia - Clitocybula familia var. compressa

Clitocybula lacerata, Clitocybula platyphylla (strecknagelskivling)

Clitocybula platyphylla - Strecknagelskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Ved av barr- och lövträd samt på stubbar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page