top of page

Dendrocollybia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Dendrocollybia racemosa (grenig nagelskivling)

Dendrocollybia racemosa - Grenig nagelskivling

Ekologi : Barrskog. Multnande svampar samt på förna. Arten växer som parasit på mumifierade skivlingar. I norra Sverige enbart i kalkrika ängsbarrskogar, fynd i södra delarna av landet från diverse miljöer, inkl. hässlen och sura barrskogar. Överallt sällsynt, sammanlagt få fynd. Rödlistad i Norge och Finland som NT. Högt mörkertal, dåliga kunskaper och svårförstålig ekologi gör dock bedömningen av minskning mycket svår utanför norra delarna av landet. Närheten till EN på D-kriteriet gör att arten tills vidare skulle kunna klassas som DD

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page