Aureoboletus projectellus

Taxonomi : Arten beskrevs första gången 1938 av den amerikanska mykologen William Alphonso Murrill under det vetenskapliga namnet Ceriomyces projectellus, utifrån exemplar insamlade i Lynchburg, Virginia. 1945 flyttade Rolf Singer arten till släktet Boletellus och 2015 flyttade Roy Halling den till släktet Aureoboletus baserat på DNA-studier.

Etymologi : Arten saknar svenskt trivialnamn men heter på danska "ribbestokket rørhat" vilket på svenska blir "ribbfotad sopp". Föreslaget som svenskt namn är ribbfotad sopp eller möjligen ribbsopp. Aureo- kommer från latinets aureus ("gyllende") + boletus från latinets bōlētus ("klump"). project- kommer från latinets prōiectus ("framkastande eller projicerade"), en referens till hatthuden, som påtagligt skjuter ut bortom rörskiktet. + -ellus en maskulin ändelse, (femininum -ella, neutrum -ellum). Alternativ form av -ulus, en förminskningsform och en ordbildning för att beskriva litenhet. Formen används ofta för att uttrycka en känsla för subjektet snarare än egentlig litenhet.

Kännetecken : Hatten är initialt konvex innan den planar ut vid mognad och uppnår en diameter på 4-20 cm. Hatthuden är torr, initialt med en sammetslik svagt hårig struktur men utvecklar små sprickor med åldern. Färgen hos unga exemplar är blek till mörkt kanelbrun till matt rödaktig eller mörkt rödbrun, ibland med inslag av grå eller olivgrön ton, särskilt hos yngre individer. Köttet är vitaktig (ibland med rosaaktiga nyanser), har ingen distinkt lukt och en sur smak. Till skillnad från många arter av soppar blånar den inte i snittytor eller vid skada, men den blir långsamt gulbrun. Rörmynningar på hattens undersida är initialt gula innan de blir brunaktiga-olivfärgade vid mognad och de cirkulära porerna är cirka 0,5-2 mm breda. Rören som innefattar hymenoforer (den del av svampen som bär hymeniet) är 1-2,5 cm djupa. Foten är 9-24 cm lång, 1-5 cm tjock och antingen jämntjock eller tjockare vid fotbasen. Den är solid (dvs. inte ihålig), torr och mer eller mindre samma färg som hatten, eller ljusare. Ytan har en framträdande reticulum (nätverksliknande mönster), särskilt på de övre två tredjedelarna; nära fotbasen finns en vit tomentum (en matta av tättsittande ullika hår). Fotbasen blir klibbig i fuktigt väder. Aureoboletus projectellus producerar ett olivbrunt sporavtryck. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 27,3 - 36,4 x 7,5 -13,3 μm; dessa är de största sporerna av alla arter soppar (Boletales) i Nordamerika. Spormåttet på mina fynd är betydligt mindre och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm. (Murrills originalbeskrivning (som Ceriomyces projectellus) anger spormåtten 23 - 27,5 - 7 - 9,5 µm) Mushroomexpert/Michael Kuo har spormåtten, 19 - 29 x 6 -10 µm

Ekologi Sandtallskog. Fruktkroppar av Aureoboletus projectellus växer enstaka, utspridda eller i små grupper och mycelet bildar ektomykorrhiza med tallar - Pinus med parvist sittande barr; tall - P. sylvestri, contortatall - P. contorta, bergtall - P. mugo, svarttall - P. nigra.
De två fynd som vi gjort tyder på att sandtallskog med lingonris - Vaccinium vitis-idaea, renlavar - Cladonia sect. Cladina, islandslav - Cetraria islandica agg. och öppna sandblottor är det habitat som Aureoboletus projectellus föredrar. Vi har hittat den i både små grupper men också  i "häxring" och den största ringen var på ca 2,5-3 meter i diameter. Vilket skulle tyda på att den har funnits här i åtskilliga år. Våra fynd är gjorda i lite öppnare och solbelyst terräng. Kanske tyder det på att arten är något värmekrävande?

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Utbredning : I Nordamerika förekommer den från östra Kanada (New Brunswick), till östra U.S.A, (från Michigan och söderut till North Carolina). Den har även hittats i Mexiko 1988. Arten rapporterades formellt för första gången från Europa 2011, av fynd insamlade hösten 2007-2009 i norra delen av Kuriska näset, Smiltynė skogsdistrikt, Kuriska näsets nationalpark, Litauen. (identifieringen av arten bekräftades genom att jämföra DNA-sekvenser med autentiska nordamerikanska samlingar). Vissa lokala svampplockare säger dock att arten faktiskt först observerades i slutet av 80-talet. De första fynden gjordes utmed Östersjöns stränder men sedan 2014 har den spridit sig. De flesta observationerna har gjorts i Lettland, Litauen och Polen, Estland, på Bornholm, Danmark 2014, Norge 2014 och på Öland, Sverige 2017. Under 2019 har den även hittats i Halland, Blekinge och Skåne.

Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Blekinge, Sölvesborgs kommun, Västra Torsö. 2019-09-06.

press to zoom
Aureoboletus projectellus
Aureoboletus projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2019-09-07

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2019-09-07

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus projectellus
Aureoboletus projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom
Aureoboletus_projectellus
Aureoboletus_projectellus

Aureoboletus projectellus. Sporerna är ovala till fusiformade, släta och mäter 15,4 - 24,2 x 6,6 - 9,9 μm.

press to zoom