top of page

Cystoderma - Grynskivlingar

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                  4

Varietet                              6                                          5                                  5

Cystoderma amianthinum (ockragul grynskivling), Cystoderma carcharias (rödgrå grynskivling)

Cystoderma jasonis (gulköttig grynskivling), Cystoderma simulatum, Cystoderma tuomikoskii

Cystoderma amianthinum - Ockragul grynskivling

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Även naturbetesmark och hedmark. Sur och mager mark, i mosstäcke.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Cystoderma carcharias - Rödgrå grynskivling

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Marken, bland mossa.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Cystodermella granulosa var. granulosa - Rostbrun grynskivling

EKOLOGI : Ingen info i Artfakta. Mina fynd i betad fälad. lång hävd, ogödslade fäladsmark. I sur förna enligt danskarna.
EKOLOGISK GRUPP : Troligen, Saprotrof/fag, detrivo

Cystoderma jasonis - Gulköttig grynskivling

EKOLOGI : Barr- och blandskog. Mager mark, i mosstäcke.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Cystodermella cinnabarina - Cinnoberröd grynskivling

EKOLOGI : Barr och Lövskog (mina fynd är gjorda i störd mark som vägkanter, gammal banvall och slänt, Under 2021 har jag gjort många fynd av den i ängsmark/enefälad med gammal hävd.)

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page