top of page

Agrocybe erebia - Mörk åkerskivling

Ekologi : Lövskog, park och trädgård. Blottlagd jord och bland gräs. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agrocybe pediades - Gul åkerskivling

Ekologi : Gräsmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor. Även på sand i naturlig gräsmark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Agrocybe praecox - Tidig åkerskivling

Ekologi : Lövskog, vägkanter, park och trädgård. Marken. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page