top of page

Pisksvampar verkar vara en grupp med en del olika svampar som parasiter, kräftsvampar m.fl.

Synchytrium anemones - Sippvårtor.
EKOLOGI : Parasit/gall? på 
Vitsippa - Anemone nemorosa och Gulsippa - Anemone ranunculoides

Ekologisk grupp : Parasitism

bottom of page